Zsolozsmázók

Egyházközségünkben ebben az évben született meg az igény, hogy a hívek is belekapcsolódjanak az egyház hivatalos imájának, a szent zsolozsmának a végzésébe. Az eddigi tagok templomi meghirdetés és személyes megszólítás révén jelentkeztek, akikkel kialakítjuk a zsolozsmázók lelkiségi csoportját. A csoport vezetője a plébános, aki felkészítőt tart a tagok számára a zsolozsma végzésének rendjéről és módjáról. A zsolozsmás könyveket a plébánia biztosítja. Eddig is havonta egy-két alkalommal végeztünk vesperást a Huncutok ifjúsági csoport tagjaival. A zsolozsmázók csoportja, miután a tagok megkapták a zsolozsmás könyvet és be lesznek avatva a zsolozsmázás imádkozásának rendjébe, a Világi keresztényeknek kiadott egy hetes zsolozsmáskönyvből napi egy imaórát fognak otthon elimádkozni. A csoport havonta egy alkalommal fog találkozni, amikor közösen zsolozsmázunk, és ahogy kisorsolják a Rózsafüzér titkait, a csoport tagjai között el lesz osztva, hogy a következő hónapban ki melyik imaórát végzi.  Így a reggeli dicséret (laudes), napközi imaóra, esti dicséret (vesperás), és befejező imaóra 4 ember által naponta el lesz imádkozva. A közösségi célú imaszándékot is meg fogjuk beszélni.

Csoport vezető: Ilyés István

A zsolozsmázó csoport tagjai:

1. András Anna 12. Kövecsi Viktória
2. Balázs Katalin 13. László Piroska
3. Bartha Elvira 14. Magyari Éva
4. Bálint Melinda 15. Máté Emma
5. Bíró Júlia 16. Máté Judit
6. Csíki Margitka 17. Máté Zsuzsa
7. Fábián Imre 18. Nyisztor Anna
8. Gagyi Edit 19. Sebők Margit
9. Geréb Ibolya 20. Szakács Enikő
10. Ilyés István 21. Szász Gergely 
11. Köllő Erzsébet 22. Szász Jolán