Egyháztanács

A közösségért végzett tevékenység hatékonyabbá tétele és a vállalt feladatok miatt az egyháztanács keretén belül munkacsoportok alakultak a következő tagokkal:

 1. Pasztorális munkacsoport: Kovács Ilona, Neubauer Zoltán, Tófalvi Mihály
 2. Liturgikus munkacsoport: Balázs Katalin, Geréb Ibolya, Kovács Erzsébet, Sebestyén István
 3. Hitoktatási munkacsoport: Fábián Edit, Székely István
 4. Családgondozási munkacsoport: Kovács Ferenc, Péter Albert, Zsombori Zsolt
 5. Karitatív munkacsoport: Ambrus Márton, András József, Máyai Erzsébet, Pál János, Wenetsek Ágnes
 6. Gazdasági munkacsoport: Bokor Zoltán, Fülöp Sándor, Gergely László, Mag Imre, Szélyes Áron, Tófalvi Katalin

Évente személyes meghívásra az egyháztanács tagjai összegyűlnek, és a plébános elnökletével az egyházközség ügyeit megtárgyalják, és véleményezik. Az egyháztanács gyűlésekről hivatalos jegyzőkönyv készül. A tárgyalandó probléma függvényében van eset, amikor csak egy bizottság tagjai vannak megszólítva, hogy a szóban forgó kérdést véleményezzék. Az egyháztanács tagjai cselekvő módon belekapcsolódva az egyházközség életébe, ügyvitelébe, a plébános mellett állnak és az ő segítségére vannak. Az egyháztanács mandátuma a Főegyházmegyei Főhatóság jóváhagyása szerint 2017. március 31-ig tart.

 

Közösségünk egyháztanácsa:

 1. Ambrus Márton
 2. András József
 3. Balázs Katalin
 4. Bokor Zoltán
 5. Fábián Edit
 6. Fülöp Sándor
 7. Geréb Ibolya
 8. Gergely László
 9. Kovács Erzsébet
 10. Kovács Ferenc
 11. Kovács Ilona
 12. Mag Imre
 13. Máyai Erzsébet
 14. Neubauer Zoltán
 15. Pál János
 16. Péter Albert
 17. Sebestyén István
 18. Székely István
 19. Szélyes Áron
 20. Tófalvi Katalin
 21. Tófalvi Mihály
 22. Wenetsek Ágnes
 23. Zsombori Zsolt