A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. július 14-én, évközi 15. vasárnap

Július 19 és 21 között egy nagyszerű lelkigyakorlatra kerül sor a városi sportcsarnokban, melyet a horvát Mijo Barada tart. A lelkigyakorlat rávilágít arra, hogy Isten áldása hogyan gyógyítja a nemzedékeket, családfákat. A lelkigyakorlat péntek reggeltől vasárnap este 6 óráig tart. További részleteket a 0743-442853 telefonszámon lehet megtudni.

Plébániánk irodája július hónap folyamán rövidített programmal tart nyitva: hétfőn, szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 13 óra-, valamint kedden és pénteken 14 és 18 óra között.

A Katolikus Egyház Kolozsváron bentlakást és évi 2500 lejes ösztöndíjat biztosít minden olyan Kolozsváron tanuló katolikus egyetemi hallgatónak, aki a Babeș-Bolyai Tudományegyetem bármilyen szakára jelentkezik a Római Katolikus Teológia Karra való jelentkezés mellett. További információ a rocateo.ubbcluj.ro honlapon érhető el. Az ösztöndíjat a második szak tandíjára lehet fordítani.  Így teológiát is végezve, azon túl, hogy katolikus fiataljaink számára nő a munkapiacon való elhelyezkedés esélye, jobban megismerkedhetnek Istennel, ami segítheti az életben való boldogulásukat.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. július 7-én, évközi 14. vasárnap

Ma (vasárnap) este 9 óra körül érkeznek haza a battonyai strand-táborból egyházközségünk gyermekei és fiataljai. Hálát adunk Istennek és megköszönjük jótevőinknek, valamint az imaháttért biztosítóknak támogatásukat. Isten fizesse!

Július 19 és 21 között egy nagyszerű lelkigyakorlatra kerül sor a városi sportcsarnokban, melyet a horvát Mijo Barada tart. A lelkigyakorlat rávilágít arra, hogy Isten áldása hogyan gyógyítja a nemzedékeket, családfákat. A lelkigyakorlat péntek reggeltől vasárnap este 6 óráig tart. További részleteket a 0743-442853 telefonszámon lehet megtudni.

Plébániánk irodája a jövő hét folyamán rövidített programmal tart nyitva: hétfőn, szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 13 óra-, valamint kedden és pénteken 14 és 18 óra között.

A Katolikus Egyház Kolozsváron bentlakást és évi 2500 lejes ösztöndíjat biztosít minden olyan Kolozsváron tanuló katolikus egyetemi hallgatónak, aki a Babeș-Bolyai Tudományegyetem bármilyen szakára jelentkezik a Római Katolikus Teológia Karra való jelentkezés mellett. További információ a rocateo.ubbcluj.ro honlapon érhető el. Az ösztöndíjat a második szak tandíjára lehet fordítani.  Így teológiát is végezve, azon túl, hogy katolikus fiataljaink számára nő a munkapiacon való elhelyezkedés esélye, jobban megismerkedhetnek Istennel, ami segítheti az életben való boldogulásukat.

Egyházközségünk gyászolja Szabó Annát a Szabók utca 6/2 szám alól. Elhunyt 64 éves korában. Temetése pénteken volt Székelylengyelfalván. Őt és gyászoló hozzátartozóit foglaljuk imáinkba!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. június 23-án, évközi 12. vasárnap

Pénteken, június 28-án Jézus Szent Szíve ünnepe. A Jézus Szíve kápolnánál ebben az évben javítási munkálatok miatt elmarad a búcsú. Templomunkban este fél 7-től tartjuk az ünnepi szentmisét.

Szombaton, június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe. A gyulafehérvári székesegyházban papszentelés lesz. Imádkozzunk a szentelendőkért! Ugyanezen a napon tartják a Ferences Templom búcsúját. Az ünnepi szentmise este 6 órától kezdődik. Templomunkban a szokásos időben, este fél 7-től lesz szentmise.

A fiatalok figyelmébe: Szeretettel várunk benneteket a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóra, mely augusztus 13-17. között kerül megrendezésre. Bátorítunk benneteket, jelentkezzetek be mielőbb a rendezvény honlapján: csit.fif.ma.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Szentháromság vasárnapján, 2019. június 16-án

Csütörtökön, június 20-án Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, a székelyudvarhelyi főesperesi kerület búcsúja. 10 órakor keresztaljával indulunk templomunktól a Márton Áron térre a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisére. Templomunkban este 18,30 órától lesz ünnepi szentmise. Szeretettel várjuk az elsőáldozó gyermekeket a hagyomány szerint székelyruhában, virágszirmokkal megrakott kis kosárkával. Ebben az évben övék a megtiszteltetés, hogy az úrnapi körmenet alatt virágszirmokat hintsenek az Oltáriszentségben elhaladó Úr Jézus előtt.

Június 27-30. között a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban szenvedélybetegek részére tart lelkigyakorlatot a Gyulafehérvári Caritas Ki-Út konzultációs programja és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat: Keressük együtt a józanság útját!  mottóval. Érdeklődni és jelentkezni a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban lehet.  Aki szenvedélybetegséggel küzdő embert ismer, tudassa vele ezt a lehetőséget.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. június 9-én, Pünkösd vasárnapján

Istennek legyen hála a csíksomlyói búcsú kegyelmeiért. Köszönet azoknak, akik közösségünk csoportjához csatlakoztak. Hála és köszönet azoknak, akik a gyalogos és buszos csoportok szervezésben segítségünkre voltak.

Ma délután 4 óra körül lépik át városunk határát a gyalogosan hazatérő zarándok testvéreink. Utolsó pihenőjük a Melinda vállalat parkolójában lesz. A csoport 5 óra körül érkezik templomunk elé. Fogadjuk őket szeretettel!  Bátorítunk mindenkit, csatlakozzanak a zarándokokhoz. Tanúságtétel énekelve, imádkozva vonulni végig szép szülővárosunkon. Mindenkit szeretettel várunk a 6,30-tól kezdődő hálaadó szentmisére a Rákóczi Centerbe. Azokat, akik gépjárművel terveznek eljutni, kérjük, autóikat az autópiac udvarán szíveskedjenek leparkolni.

Pünkösdi ünneplésünk holnap folytatódik. Reggel 9 órától keresztúti ájtatosság a Székely Kálvárián, 10 órától búcsús szentmise az Ugron kápolnánál. Templomunkban este 6,30 órától kezdődik az ünnepi szentmise.

A fiatalok figyelmébe ajánlunk: Szeretettel várunk benneteket idén is a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóra, mely augusztus 13-17. között kerül megrendezésre. Bátorítunk benneteket, jelentkezzetek be mielőbb a rendezvény honlapján: csit.fif.ma.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.