A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. március 17-én, Nagyböjt II. vasárnapján

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyerekeket és fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

Kedden, március 19-én Szent József ünnepe. Ne feledkezzünk meg köszönteni a férjeket, édesapákat!

Csütörtökön, március 21-én este fél héttől a fiatalok vezetésével keresztutat végzünk. Mindenkit várunk szeretettel.

A Mária Légió szombaton, március 23-án tartja évi fogadalomújítását a Szent Miklós Hegyi Templomban. A 11 órától kezdődő szentmisére mindenkit nagy szeretettel várunk.

A jövő hét végén, azaz március 22-23. között a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban “Élj, szeress, álmodj, higgy!” címmel nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak a ferences testvérek, melyre mindenkit szeretettel várnak. A lelkigyakorlatra szerdáig lehet jelentkezni a kijárati plakáton található elérhetőségeken.

Megjelent egyházközségi értesítőnk márciusi száma. A héten a missziós csoport tagjai kézbesítik. Köszönjük a szerkesztők és terjesztők szolgálatát.

Mindazok, akik a pápalátogatás alkalmával a Kis Szent Teréz Plébánia csoportjával együtt szeretnének részt venni a csíksomlyói szentmisén, kérjük, március 25-ig jelentkezzenek be, regisztráljanak plébániánk honlapján.

A nemzeti adóhivatal meghosszabbította a fizetés utáni adóból leírható 2%-ok felajánlási határidejét. Július 31-ig élhetünk a lehetőséggel. Megköszönjük mindazoknak, akik ezt egyházközségünk javára ajánlották fel és szeretettel várjuk mások felajánlását is. Kitölthető űrlapot találnak az újságos asztalnál, a sekrestyében vagy a plébánián. Isten fizesse adományaikat!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. március 10-én, Nagyböjt I. vasárnapján

Hálát adunk Istennek az elmúlt héten kapott kegyelmekért, az örökös szentségimádási napért, a hamvazószerdai szentmiséért, a csütörtöki keresztútért, a pénteki ifjúsági szentségimádásért.

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyerekeket és fiatalokat a plébániai hittanórákra.

Mindazok, akik a pápalátogatás alkalmával a Kis Szent Teréz Plébánia csoportjával együtt szeretnének részt venni a csíksomlyói szentmisén, kérjük, március 25-ig jelentkezzenek be, regisztráljanak plébániánk honlapján.

Csütörtökön, március 14-én este fél héttől végezzük a nagyböjt második keresztútját a gyermekek vezetésével.

Péntekig van lehetőség fizetés utáni adónk 2%-ának felajánlására. Megköszönjük mindazoknak, akik éltek ezzel a lehetőséggel és szeretettel várjuk mások felajánlását is. Kitölthető űrlapot találnak az újságos asztalnál, a sekrestyében vagy a plébánián. Isten fizesse adományaikat!

Egyházközségünk gyászolja Tordai Piroskát, a Szabók utca 7/25 szám alól. Elhunyt 63 éves korában. Temetése pénteken volt a Bethlenfalvi temetőbe. Őt és gyászoló hozzátartozóit foglaljuk imáinkba!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A pápalátogatással kapcsolatos tudnivalók

A pápalátogatás szervezőbizottsága az elmúlt héten (2019. febr. 27-én) sajtótájékoztatót tartott. Több hasznos információt közöltek, amit mindazoknak tudniuk kell, akik készülnek az eseményre. Miután személyesen is konzultáltunk a szervezőkkel, a kedves híveket a következőkről szeretnénk tájékoztatni.

Március 1-én elindult a pápalátogatás honlapja, a pontifex.ro. Ezen az érdeklődők mindig naprakész információkat találnak az eseményről. A szervezők ezen a honlapon biztosítanak lehetőséget az egyéni vagy csoportos bejelentkezésre is.

A sajtótájékoztatón egyértelművé tették, hogy a bejelentkezők helyszínen való beosztáskor a plébániák csoportjai előnyt élveznek az egyéni bejelentkezőkkel szemben, azaz a szervezők figyelni fognak arra, hogy a csíksomlyói nyeregben kialakított szektorokban a csoportok együtt maradjanak és a pápai oltárhoz közelebb kerüljenek, míg az egyéni bejelentkezők távolabbi szektorokba lesznek besorolva. Ezért rögtön bejelentettünk egy 2.500 fős csoportot a Kis Szent Teréz Plébánia részéről. Emberi számítás szerint ebbe mindenki belefér, aki a mi plébániánk csoportjával együtt akar a pápai szentmisén részt venni. Ennek érdekében március 8-án elindítunk egy belső regisztrációt a mi egyházközségünk honlapján (www.ksztplb.ro) és arra kérjük a kedves híveket, hogy március 25-ig itt jelentkezzenek be.

Aki ennek ellenére egyénileg szeretne bejelentkezni, megteheti azt a pontifex.ro honlapon, de számolni kell azzal, hogy a pápai szentmisén nem fog tudni plébánia-közösségünk csoportjával egy szektorban ünnepelni, egy távolabbi szektorban fog helyet kapni.

Plébániánk kb. két héttel az esemény előtt fogja megkapni a belépő-jegyeket, amiket egy héttel a pápalátogatás előtt, azaz május 26-án a szentmiséket követően névre szólóan vehetnek át mindazok, akik előzetesen bejelentkeztek honlapunkon.

Többen érdeklődtek, hogy szervezünk-e autóbuszokat a pápalátogatásra. Plébániánk 10 autóbuszra nyújtott be igénylést, de olyan nagy az érdeklődés, hogy a helyi szállítási vállalatok nem tudnak eleget tenni a kéréseknek. Ezért az autóbuszokra való bejelentkezést csak akkor indítjuk el, amikor véglegesen eldől, hány autóbusz áll rendelkezésünkre. Ezt a templomi hirdetésben kellő időben közölni fogjuk, és erről a honlapunkon bejelentkezetteket e-mailen is értesítjük. Valószínű, hogy plébániánk nem fogja tudni megoldani minden bejelentkezett személy szállítását, de a szervezők keresik annak módját, hogy az udvarhelyi régióból autóbuszokkal szállítsák az érdeklődőket a pápalátogatásra. A végleges megoldásra azonban türelemmel várni kell.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi VIII. vasárnap, 2019. március 3.

Főegyházmegyénkben ma ifjúság vasárnapja van. A szentmiséken gyűlt adományokat az ifjúsági munka valamint a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség támogatására fordítjuk. Isten fizesse adományukat!

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

Szerda, március 6-a, kettős ünnep egyházközségünkben: örökös szentségimádási nap, ugyanakkor hamvazószerda. A liturgikus program a következőképpen alakul: reggel 8 órakor szentmisét tartunk az Oltáriszentség tiszteletére, melyet szentségkitétel követ. Ezután du. 4 óráig egyéni csendes szentségimádási lehetőség lesz. 4 órától az első, második és harmadik osztályos gyermekekkel, majd 5 órától a IV. és V-VIII. osztályos gyermekekkel tartunk szentségimádási órát. A hamvazás szertartásával egybekötött ünnepi szentmise este fél hét órakor kezdődik templomunkban.

Csütörtökön, március 7-én este fél hét órától keresztúti ájtatosságot tartunk a Mária Légió vezetésével.

Pénteken, március 8-án az este fél hétkor kezdődő szentmise után szentségimádást tartunk a fiatalok vezetésével, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Egyházközségünk gyászolja Vass Melindát, a Függetlenség 68/3 szám alól. Elhunyt 43 éves korában. Temetése szombaton 13,00 órától volt a Szent Miklós Hegyi temetőbe. Őt és gyászoló hozzátartozóit foglaljuk imáinkba!

Szívből köszönjük mindazoknak, akik felajánlották fizetés utáni adójának 2%-át egyházközségünk számára. Ha valaki szeretne még élni ezzel a lehetőséggel, kitölthető űrlapot talál az újságos asztalnál, a sekrestyében vagy a plébánián. Isten fizesse adományaikat!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi VII. vasárnap, 2019. február 24.

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

Elkezdődött a jegyes-kurzus. Szeretettel várjuk a jegyespárokat csütörtökön este 7 órára plébániánk nagytermébe.

Pénteken március hónap első pénteke, meglátogatjuk a betegeket. Az este fél hétkor kezdődő szentmise után a felnőttek vezetésével szentségimádást tartunk.

Jövő vasárnap az ifjúság vasárnapja lesz. A szentmiséken gyűjtést tartunk egyházmegyénk ifjúsági lelkészségének és programjainak támogatására.

A Forrás közösség Fülöp kurzust szervez plébániánkon március 1-3. között. Az újságos asztalon megtalálják a kurzus szórólapját, benne a bejelentkezéshez szükséges tudnivalókkal.

Bárki felajánlhatja egyházközségünk számára fizetés utáni adójának 2%-át. Kitölthető űrlapot találnak az újságos asztalnál, a sekrestyében vagy a plébánián. Isten fizesse adományaikat!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!