A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. január 17. - Évközi II. vasárnap

A bajbajutottak nevében hálásan köszönjük a kedves hívek támogatását. A mai perselyadományt a csíkszeredai tűzvész károsultjainak megsegítésére fogjuk eljuttatni. Isten fizesse adományaikat!

A hittanos gyermekeket és a fiatalokat szeretettel várjuk jövő héten a megszokott időpontban az online hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

A Bethlen-negyedi lelkipásztorok közös döntése alapján idén elmarad a szokásos ökumenikus imahét. Minden közösség a maga istentiszteletein fog imádkozni a keresztének egységéért. (lelkipásztorok levele)

A bérmálkozásra készülők számára örömmel hirdetjük, hogy érsek atyánk kitűzte a bérmálás új időpontját, melyre április 17-én, szombaton du. 5 órától kerül sor.

A plébánián megvásárolható a Hálaluja zenekar karácsonyi lemeze.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. január 10. - Urunk megkeresztelkedése

A házszentelések befejeztével a magunk és munkatársaink, valamint a ministránsok nevében köszönetet mondunk a találkozásokért, közös imákért és nagyszívű adományaiért. Isten fizesse! Hálásan köszönjük Botor Botond pálos és Kovács Csaba Antal ferences atyák segítségét.

Az iskolások számára jövő héten elkezdődik az oktatás. A plébániai online hittanórákat  egy héttel később, január 19-én, kedden kezdjük.

A plébánián megvásárolható a Hálaluja zenekar karácsonyi lemeze.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. január 3. - Karácsony utáni II. vasárnap

Hétfőn, és kedden (jan. 4-5.) reggel 8 órától végzünk szentmisét, utána három csoporttal házszentelésre indulunk. A házaszentelések beosztását megtalálják a hirdetőtáblán és az Egyházközségi Értesítő decemberi számában.

Azok számára, akik elővigyázatosságból úgy döntenek, nem nyitnak ajtót a házszentelők előtt, egy másik lehetőséget is felajánlunk. Szeretettel meghívjuk őket, Vízkereszt ünnepén, szerdán, január 6-án a reggel 8-kor vagy az este fél 7-kor kezdődő ünnepi szentmisék valamelyikére, melynek keretében vizet szentelünk és felkészítjük a család képviselőit arra, hogy hazatérve maguk végezzék el a házszentelés szertartását.

Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, arra kérjük, legalább egy családtaggal képviseltessék magukat. Ajánlatos, hogy a család képviselője hozzon magával egy keresztet (feszületet), egy gyertyát és egy kisméretű üres palackot (max. 0.5 liter). A szentmise végén tölthetnek a szentmise keretében megáldott vízből, mi pedig kézbe adjuk az otthon végzendő szertartás szövegét.

Fontosnak tartjuk közölni, hogy házszentelésre - ebben az esztendőben - a felkínált két lehetőségen kívül nem vállalkozunk.

Szerdán, január 6-án, Vízkereszt ünnepén lesz Homoródremetén és környékén a házszentelés. 10 órától szentmisét végzünk, utána indulunk.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Közösségünk minden tagjának, családjának Isten áldásában bővelkedő új esztendőt kívánunk!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2020. december 27. - Szent Család vasárnapja

Isten fizessével köszönjük meg a mai szentmiséken adott adományaikat, melyeket egyházmegyénk családpasztorációs tevékenységinek támogatására fogunk felajánlani.

Hétfőn, kedden és szerdán (dec. 28, 29, 30.) reggel 8 órától végzünk szentmisét, utána három csoporttal házszentelésre indulunk. A házaszentelések sorrendjét kifüggesztettük a hirdetőtáblára, de megtalálják az Egyházközségi Értesítő decemberi számában is. Kérjük, figyeljenek arra, hogy kapujukra, ajtójukra láthatóan legyen kiírva a házszám.

Az idei házszenteléssel kapcsolatosan fontosnak tartjuk közölni, hogy régi szokás szerint a házszentelő pap előtt csengettyűsök mennek, akik bekopognak a nyilvántartásunkban szereplő hívek ajtaján, és megkérdezik: „Fogadják-e a szent keresztet?” Előrebocsátjuk, hogy jelen körülmények között nem vesszük sértésnek, ha valaki úgy dönt, ez alkalommal nem nyit ajtót nekünk.

Azoktól, akik befogadnak megértést kérünk, maszkot fogunk viselni, a szent kereszttel csak áldást adunk, és az ünnepi jókívánságok elmondása után nem rázunk kezet. Fontos, hogy a család ugyanolyan lelkiismeretesen készüljön és vegyen részt a szertartáson, mit előző esztendőkben szokott. Legyen igazi ünnep a ház és a család megáldása! Az asztalon égjen gyertya és legyen előkészítve egy kis kereszt, amit a szertartás végén a családfő odanyújthat családtagjainak, hogy tiszteletük jeleként csókkal illessék.

Azok számára, akik elővigyázatosságból úgy döntenek, nem nyitnak ajtót a házszentelők előtt, egy másik lehetőséget is felajánlunk. Szeretettel meghívjuk őket, Vízkereszt ünnepén (jan. 6.) a reggel 8-kor vagy az este fél 7-kor kezdődő ünnepi szentmisék valamelyikére, melynek keretében vizet szentelünk és felkészítjük a család képviselőit arra, hogy hazatérve maguk végezzék el a házszentelés szertartását. Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, arra kérjük, legalább egy családtaggal képviseltessék magukat. Ajánlatos, hogy a család képviselője hozzon magával egy keresztet (feszületet), egy gyertyát és egy kisméretű üres palackot (max. 0.5 liter). A szentmise végén tölthetnek a szentmise keretében megáldott vízből, mi pedig kézbe adjuk az otthon végzendő szertartás szövegét.

Fontosnak tartjuk közölni, hogy házszentelésre - ebben az esztendőben - a felkínált két lehetőségen kívül nem vállalkozunk.

Csütörtökön, dec. 31-én este fél héttől hálaadó szentmisét végzünk év végi beszámolóval, Tedeummal. Sajnos, ebben az évben nem tudunk együtt lenni az Oltáriszentség előtt az esztendő fordulóján. Azok számara, akik Isten jelentétében szeretnék megélni ezeket a perceket, azt ajánljuk, hogy amikor megszólalnak templomunk harangjai, forduljanak szentélyünk felé, így lelki közösségben lehetünk, hálát adhatunk a múló esztendő kegyelmeiért és kérhetjük Isten áldását az új évre.

Pénteken, január 1-én, újesztendő napján, Szűz Mária Isten Anyjának ünnepe. 11.30-tól ünnepi szentmisét végzünk. Mivel ez a nap ugyanakkor a hónap első pénteke, este fél héttől szentségimádást tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk! Az elsőpéntekes betegeket a házszentelés alkalmával fogjuk megáldoztatni.

December hónap utolsó vasárnapján hálát adunk az adventi szentidő kegyelmeiért, a szép ünnepi szentmisékért, a fiatalok és gyermekek pásztorjátékáért, az egy keresztelőért. Isten jutalmazza meg bőségesen mindazokat, akik egyházi hozzájárulásukkal betértek plébániánkra, illetve munkával, imával, jelenléttel támogatták közösségünket.

Egyházközségünk gyászolja Bakó Terézt a Győzelem utca 31/16 szám alól. Elhunyt 84 éves korában. Temetése szombaton volt a Szent Miklós-hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit foglaljuk imáinkba!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Közösségünk minden tagjának, családjának Isten áldásában bővelkedő új esztendőt kívánunk!

Szentmisék rendje a karácsonyi szentidőben és az új évben

Házszentelések beosztása 2020 - 2021