A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 13. vasárnap, 2020. június 28.

Pénteken találkoztunk az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleivel és meghatároztunk az elsőáldozások új időpontjait, melyekre az őszi iskolakezdés után kerül majd sor. Ennek értelmében az I. csoport ünnepe május 10-ről szeptember 20-ra, a II. csoporté május 17-ről szeptember 27-re, a III. csoporté május 24-ről október 4-re tevődött át.

Nagy öröm egyházközségünk számára, hogy szombaton, június 27-én plébániánk egyik fiatalját, András Csaba jezsuita szerzetest Rómában diakónussá szentelték. A szentmisét élőben követhettük.  Egyházközségi értesítőnk április számában olvashatták Csabával készült riportunkat. Együtt örvendezünk jó szüleivel, testvérével, akik egyházközségünk hűséges tagjai. Imádkozzunk továbbra is Csabáért, valamint új papi és szerzetesi hivatásokért!

A bérmálkozók kérdésére válaszolva fontos megjegyeznünk, hogy a bérmálás időpontja teljesen az érsek úr programjától függ, annak meghatározására egyelőre várnunk kell.

Hétfőn, június 29-én Szent Péter és Pál apostolok ünnepe. A gyulafehérvári székesegyházban három papot szentelnek. A szentmisét élőben követhetjük a templom.ro honlapon, valamint a Mária Rádióban. Imádkozzunk újmisés papjainkért! Templomunkban este fél héttől tartjuk az ünnepi szentmisét.

Ugyanezen a napon lesz a Ferences Templom búcsúünnepe. A szentmise este 6 órától kezdődik.

Szerdán, július 1-én este fél hét órától egy rendkívüli ünnepre kerül sor templomunkban. Vilmos atya évfolyamtársaival, paptestvéreivel együtt hálaadó szentmisét mutat be, melyre szeretettel hívjuk, várjuk a kedves híveket.

Július 3-án elsőpéntek, meglátogatjuk betegeinket. Az este 6,30-tól kezdődő szentmise után a felnőttek vezetésével szentségimádást tartunk.

Június hónap utolsó vasárnapján hálát adunk a 4 keresztelőért. Isten jutalmazza meg bőségesen mindazokat, akik egyházi hozzájárulással betértek plébániánkra, illetve munkával, imával támogatták közösségünket.

Régi szokás szerint ezen a napon indultunk plébániánk gyermekeivel és fiataljaival a battonyai strandtáborba. Erre az idén, sajnos, nem kerülhetett sor, de bátorításként mondjuk a hűséges ministránsoknak és fiataloknak, hogy a homoródremetei közösségi ház megáldása után – melyre egy hónap múlva, július 25-én, szombaton kerül majd sor – kirándulásokat és kisebb táborokat szervezünk.

A jövő hét folyamán a sekrestyében és a templom előtti téren munkálatok lesznek, ezért templomunkat csak a szentmisék, valamint az elsőpénteki szentségimádás alkalmával tartjuk nyitva. Megértésüket kérjük és köszönjük.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a jövedelmük utáni adó felajánlható részét plébániánknak ajándékozták. Adó-felajánlási formanyomtatványt találnak a kijáratnál, valamint plébániánk irodájában, de letölthetik egyházközségünk honlapjáról is. Tisztelettel kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat legkésőbb hétfő délutánig juttassák el plébániánk irodájába. A nyilatkozatok leadási határideje kedden, június 30-án lejár.

Intézkedések főegyházmegyénkben a meghosszabított vészhelyzet
állapot 2020. június 17-én kezdődő időszakra

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 12. vasárnap, 2020. június 21.

Megjelent érsek atyánk legújabb körlevele, melyet megtalálnak a hirdetőtáblán és honlapunkon. A legfontosabb információkat szeretnénk kiemelni. Nagy öröm, hogy bizonyos elővigyázatossági előírások betartásával visszatérhetünk templomunkban. Kérjük, hogy a templomba való belépés előtt fertőtlenítsék kezeinket! A templomban viseljenek védőmaszkot! Az egy háztartásban élő személyek továbbra is ülhetnek egymás mellet, másoktól viszont tartsák meg a két méter távolságot, szabadtérben a másfél métert. A légúti bántalmakban szenvedők kerüljék a közösséget! Aki úgy dönt, hogy a vasárnapi szentmisék alkalmával nem szeretne belépni a templomba, a templom előtti téren maradva is bekapcsolódhat a szentmisébe.

Nagyon fontos információ: A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól adott felmentést az érsek atya visszavonta, ennek értelmében a vasárnapi szentmisén való részvétel minden katolikus ember számára kötelező, nemcsak lehetőség, hanem kötelesség. Mindenkit szeretettel hívunk, várunk a közösségbe! Mostantól az általános feloldozás lehetősége is megszűnik, vagyis ezentúl a bűnbocsánat szentségének rendes formáját, a szentgyónást kell gyakorolnunk. Ennek elvégzésére minden szentmise előtt, illetve vasárnap a szentmisék alatt is lehetőséget biztosítunk.

Különleges kihívás elé állított bennünket a járvány beköszönte, igyekeztünk a szentmiséket mindig közvetíteni a technika segítségével. Köszönjük mindazoknak, akik bekapcsolódtak az élő közvetítésekbe. Köszönjük hűségüket és a sok pozitív visszajelzést. Amint előzőleg is közöltük, az élő közvetítéseket mától beszüntetjük. Mindenkit hívunk, várunk vissza a közösségbe, a templomunkba.

Hosszú idő után plébániánk megnyitja kapuját a kiscsoportok számára is, akik az előírások betartásával találkozhatnak. Szeretettel várunk minden csoportot!

Az elsőáldozók szüleit szeretettel várjuk pénteken, június 26-án este fél 8-ra templomunkba.

A bérmálással kapcsolatosan egyelőre semmi információnk nincsen, az érsek úr még nem rendelkezett.

Hétfőtől péntekig templomunk délelőtt 9 és 12, valamint délután 3 és 6 óra között nyitva lesz azok számára, akik az Oltáriszentség előtt szeretnének egy kis időt imádságban tölteni. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel, végezzenek szentséglátogatást.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a jövedelmük utáni adó felajánlható részét plébániánknak ajándékozták. Adó-felajánlási formanyomtatványt találnak a kijáratnál, valamint plébániánk irodájában, de letölthetik egyházközségünk honlapjáról is. Tisztelettel kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat juttassák el plébániánk irodájába. A nyilatkozatok leadási határideje június 30-a.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható sajtótermékeket.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 11. vasárnap, 2020. június 14.

Hétfőtől péntekig templomunk délelőtt 9 és 12, valamint délután 3 és 6 óra között nyitva lesz azok számára, akik az Oltáriszentség előtt szeretnének egy kis időt imádságban tölteni. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel, végezzenek szentséglátogatást.

Pénteken Jézus Szent Szívének ünnepe. Este fél 7-től ünnepi szentmisét végzünk.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a jövedelmük utáni adó felajánlható részét plébániánknak ajándékozták. Adó-felajánlási formanyomtatványt találnak a kijáratnál, valamint plébániánk irodájában, de letölthetik egyházközségünk honlapjáról is. Tisztelettel kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat juttassák el plébániánk irodájába. A nyilatkozatok leadási határideje június 30-a.

Egyházközségünk gyászolja Berekméri Ilonát a Kisköved 24/11 szám alól. Elhuny 68 éves korába. Temetése szombaton volt a Szent Miklós-hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható sajtótermékeket.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Szentháromság vasárnapja, 2020. június 7.

A múlt héten plébániánk meghívást kapott a csíksomlyói első-szombati Mária-köszöntőre. Örömmel válaszoltunk a meghívásra. A korlátozások miatt azonban csupán egy tucatnyian léphettünk be a kegytemplomba, de plébániánk minden tagjáért, családjáért imádkoztunk. Köszönjük a ferences testvéreknek a meghívást, közösségünk képviselőinek a szolgálatot, a Szűzanyának áldását.

Örömmel jelezzük, hogy a hétköznapi szentmiséket már a templomban végezzük, ugyanakkor egyházközségünk facebook oldalán élőben közvetítjük.

Hétfőtől péntekig templomunk délelőtt 9 és 12, valamint délután 3 és 6 óra között nyitva lesz azok számára, akik az Oltáriszentség előtt szeretnének egy kis időt imádságban tölteni. Kérjük a kedves híveket, éljenek ezzel a lehetőséggel, végezzenek szentséglátogatást.

Csütörtök, június 11-én Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Közösségünk ünnepi szentmiséjét fél 12-kor tartjuk a templom előtti téren.

A Főesperesi Hivatal hirdetése szerint az úrnapi kerületi fogadalmi búcsú elmarad, mégis, a lehetőségek függvényében a Szent Miklós Plébánia ünnepi szentmisét tart este 6 órától a Szent Miklós-hegyi temetőben. Szeretettel várják a kedves híveket is.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a jövedelmük utáni adó felajánlható részét plébániánknak ajándékozták. Adó-felajánlási formanyomtatványt találnak a kijáratnál, valamint plébániánk irodájában, de letölthetik egyházközségünk honlapjáról is. Tisztelettel kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat juttassák el plébániánk irodájába. A nyilatkozatok leadási határideje június 30-a.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható sajtótermékeket.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!