NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI LITURGIA

MINDEN LITURGIKUS ESEMÉNYT ÉLŐBEN KÖZVETíTÜNK

PLEBÁNIÁNK FACEBOOK OLDALÁN

 

Április 5. - VIRÁGVASÁRNAP

9,30 - gyermekmise

11,30 - a népért bemutatott szentmise

18,30 - ifjúsági szentmise

 

Április 9. - NAGYCSÜTÖRTÖK

18,00 - Lamentáció – Jeremiás siralmai

18,30 - SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE

 - utána virrasztás – keresztút a papokért

 

Április 10. - NAGYPÉNTEK

15,00 - bűnbánati liturgia a tökéletes bánat felindításával

18, 00 - Lamentáció – Jeremiás siralmai

18, 30 - NAGYPÉNTEKI LITURGIA

 

Április 11. - NAGYSZOMBAT

19,00 - Lamentáció – Jeremiás siralmai

20,00 - HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁS, SZENTMISE

 

Április 12. - HÚSVÉTVASÁRNAP

8,00 - ELEDELSZENTELÉS

9,30 - GYERMEKMISE

11,30 - A NÉPÉRT BEMUTATOTT SZENTMISE

18,30 - IFJÚSÁGI SZENTMISE

 

Április 13. - HÚSVÉTHÉTFŐ

11,30 - SZENTMISE

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Virágvasárnap, 2020. április 5.

A nagyhét liturgikus programját megtalálják plébániánk honlapján, facebook oldalán, a hirdetőtáblán és Egyházközségi Értesítőnk áprilisi számában. A szent három napot és Húsvét ünnepét a templomban zárt ajtók mögött fogjuk ünnepelni. Kérjük, kapcsolódjanak be az élő közvetítésekbe!

Jövő héten megjelentetjük Egyházközségi Értesítőnk április számát, mely - a helyzetre való tekintettel - csak digitálisan lesz elérhető plébániánk honlapján és facebook oldalán.

Megjelent Érsek atyánk húsvéti körlevele. Benne az idei bérmálás elhalasztásáról szól: „A 2020-as évben esedékes bérmálások a már kitűzött napokról későbbi időpontokra tevődnek át, amelyeket a járvány megszűnése után tűzünk ki.” Az erre vonatkozó későbbi döntésekről kellő időben értesítjük a bérmálkozókat és a közösséget.

Az elsőáldozásokkal kapcsolatosan a kitűzött májusi időpontokat még mindig szem előtt tartjuk, ha lehetőség lesz, megtartjuk azokat. Ha az állami szervek nem tennék lehetségessé, akkor a korlátozások feloldásakor a szülőkkel konzultálva fogjuk kitűzni az új időpontokat.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Áldott készülődést, kegyelmekben gazdag nagyhetet kívánunk!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Nagyböjt V. vasárnapja, 2020. március 29.

Egy hét múlva Virágvasárnap, elkezdődik közvetlen előkészületünk Húsvét szent ünnepére. Egyre valószínűbb, hogy idén nem ünnepelhetjük nyilvánosan a szent három napot és Húsvét ünnepét. A templom zárt ajtói mögött ünnepelt liturgiákat azonban a technika segítségével élőben fogjuk közvetíteni. A szertartások végzésével kapcsolatosan várjuk Érsek atyánk körlevelét, melyet jövő vasárnap ismertetünk.

Jövő héten a megszokott időpontokban végezzük és élőben közvetítjük a szentmiséket és ájtatosságokat.

Csütörtökön este fél héttől keresztúti ájtatosságot végzünk idős testvéreink elmélkedéseivel.

Pénteken április hónap első pénteke. Betegeinket ez alkalommal, egészségük és életük védelmében, nem látogatjuk meg, hanem telefonon fogjuk felkeresni. Őket is kérjük, kapcsolódjanak be a szentmisék élő közvetítésébe és végezzenek lelki-áldozást. Aznap du. 3 órától szentségimádást tartunk, melyet élőben közvetítünk.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Nagyböjt IV. vasárnapja, 2020. március 22.

E rendkívüli helyzetben a Főegyházmegyei Hatóság újabb körlevelet, plébániánk újabb közleményt adott ki. Mindkettőt megtalálják a hirdetőtáblán, egyházközségünk honlapján és facebook oldalán.

Itt csak a legfontosabb információkat közöljük:

  • A HÉTKÖZNAPI SZENTMISÉKET ÉS ÁJTATOSSÁGOKAT, így a szombat esti és a szerdai Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi ünnepi szentmisét és a csütörtöki keresztúti ájtatosságot is, zárt ajtók mögött végezzük és plébániánk facebook oldalán élőben közvetítjük.
  • EGY IGEN FONTOS INFORMÁCIÓ: Egyházunk törvénye szerint a vasárnapi szentmisén való részvétel minden római katolikus hívőnek kötelező. A főpásztor azonban rendkívüli helyzetben felmentést adhat ezen kötelezettség alól. Körlevelében érsek atyánk megtette ezt. Ennek értelmében, aki személyesen nem vesz részt a vasárnapi szentmisén, nem követ el súlyos bűnt.
  • Országunk püspökei imahadjáratot hirdetettek meg a járvány megszűnéséért. Arra hívnak, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére készülve, március 22-24. között, azaz vasárnaptól keddig mindenki imádkozza el a teljes rózsafüzért, azaz mind az négy rózsafüzért egyénileg, vagy bekapcsolódva az Erdélyi Mária Rádió közvetítésébe 15.00-17.00 óra között. Mindenkit kérünk, kapcsolódjon be az imahadjáratba.

Örömmel fogadjuk adó-felajánlási íveiket. Kitölthető űrlapot találnak plébániánk irodájában, de letölthetik honlapunkról is. Kitöltés után, kérjük, juttassák el irodánkba vagy dobják be postaládánkba. Adományaikat hálásan köszönjük, imával viszonozzuk.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Nagyböjt III. vasárnapja, 2020. március 15.

E rendkívüli helyzetre vonatkozóan a Főegyházmegyei Hatóság rendeletet, plébániánk közleményt adott ki, melyet ismertettünk a szentmise elején. Mindkettőt megtalálják a hirdetőtáblán, egyházközségünk honlapján és a missziós csoport tagjai - a héten megjelent Egyházközségi Értesítővel együtt - eljuttatták közösségünk családjainak postaládáiba is. Megértésüket és együttműködésüket hálásan köszönjük.

Az Egyházközségi Értesítővel együtt minden család kapott egy példányt az adófelajánló ívből is. Sajnos, ebben az esztendőben az állami szervek késlekedése miatt, ezeket csak most tudjuk a kedves hívek rendelkezésre bocsátani, de szeretettel kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel, ne engedjék, hogy a jó célra felajánlható összeggel az állam rendelkezzen. Kitölthető űrlapot találnak az újságos asztalon, a sekrestyében, plébániánk irodájában, de letölthetik honlapunkról is. Kitöltés után, kérjük, juttassák el irodánkba. Adományaikat hálásan köszönjük, imával viszonozzuk.

A jövő heti hétköznapi szentmisék, templomunk előre betervezett meszelése miatt, plébániánk nagytermében lesznek megtartva.

E rendkívüli helyzetben nagyböjt csütörtöki napjain a reggel nyolc órától kezdődő szentmise végétől az este fél héttől kezdődő keresztútig rendkívüli szentségimádási napokat tartunk. A héten a szentségimádás is plébániánk nagytermében lesz megtartva. Minden órának egy-egy csoport lesz a felelőse, akik vezetik az imádságot, figyelve arra, hogy legalább egy fél óra csendet is tartsanak, lehetőséget adva az egyéni elmélkedésre. Így 9-től a Mária Légió, 10-től a Rózsafüzér Társulatok, 11-től a gyermekek, 12-től az ifjúság, 1-től a Zsolozsmás csoport, 2-től a családok a Házas Hétvégés csoport vezetésével, 3-tól CSENDES SZENTSÉGIMÁDÁS, 4-től a Forrás közösség és a Lektorok közössége, 5-től az Egyháztanács és a Jubilate Deo kórus. A keresztutat este fél 7-től a templom előtt kezdjük és a templomkertben végezzük.

Nemzeti ünnepünkön himnuszunk szavaival kérjük: Isten, áld meg a magyart!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe heti keresztény sajtótermékeinket.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!