A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. október 17. - Évközi 29. vasárnap

Isten fizessével köszönjük azok jóságát, akik a nagycsaládosok számára szervezett szeretet-akcióba bekapcsolódtak. Jutalmazójuk legyen a jóságos Isten.

A vírushelyzet fokozódása és az esetszámok növekedése miatt tisztelettel kérjük a kedves híveket, a templomban viseljenek maszkot, és aki csak teheti, éljen az oltás lehetőségével. Csak így fékezhetjük a vírus terjedését.

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittan- és ifjúsági órákra, a 11. osztályosokat a szerda este hat órától kezdődő bérmálkozási felkészítőre.

Egyházközségünk gyászolja id. András Pétert az Győzelem 41/3 szám alól. Elhunyt 72 évesen. Temetése csütörtökön volt a Szent Miklós Hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban.

Jövő vasárnap a missziók vasárnapja lesz. A perselyadományokat azoknak a misszionáriusoknak juttatjuk el akik, olyan területeken hirdetik az igét, ahol még nem hallottak Krisztusról, vagy ahol még most épül ki az Egyház szervezete.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán ünneplik névnapjukat, születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. október 10. - Évközi 28. vasárnap

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittan- és ifjúsági órákra, a 11. osztályosokat a szerda este hat órától kezdődő bérmálkozási felkészítőre.

Pénteken, október 15-én az élelmezés világnapja. A hagyományhoz híven a helyi Vöröskereszt Szervezet, a Rotary Klub, városunk önkormányzata, valamint Plébániánk, jótékonysági akciót szervez.  A kezdeményezők felhívását továbbítjuk: „Adni jó. Az akcióba te is bekapcsolódhatsz. Egész biztosan van otthon félretett, de jól működő és még jó állapotban lévő játék, járgány, kinőtt ruhanemű. Ha csak ezeket gyűjtöd egybe, és behozod október 15-én valamelyik gyűjtőpontra, máris segítettél valakinek! De ha vásárlásaid során egy-egy tartós élelmiszerrel többet teszel a kosárba, és ezt a pluszt hozod be október 15-én nekünk, akkor is segítesz egy-két családon! A Kis Szent Teréz Plébánia, Márton Áron tér és a Nagy Piacon felállított gyűjtőpontokról a nap végén a beérkezett adományok a Kis Szent Teréz plébániára kerülnek, ahonnan a Szent József Nagycsaládosok Egyesülete segítségével érnek célba.” Plébániánkon pénteken reggel 9 és du. 3 óra között fogadjuk az adományokat. Itt lesz az átadás is pénteken du. 4 órakor.

A Hálaluja ének-zenekar szeretettel vár soraiba zenélni és énekelni vágyó fiatalokat. Bátorítjuk azokat az 5-11 osztályos fiúkat és lányokat, akik szeretnék énekükkel, hangszerükkel dicsőíteni a Jóistent, hogy bátran jelentkezzenek az ifjúági szentmisék után a zenekar vezetőinél.

Október a rózsafüzér hónapja. Templomunkban minden szentmise előtt elimádkozzuk a rózsafüzért. Bátorítjuk önöket, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba és otthon is imádkozzák a rózsafüzért.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán ünneplik névnapjukat, születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. október 3. - Évközi 27. vasárnap

Istennek legyen hála, munkatársainknak köszönet egyházközségünk és templomunk szép búcsúünnepéért.

Elkezdődtek a plébániai hittanórák. Szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a hittanórákra, az ifjúsági alkalmakra. Kérjük a szülőket, hogy szorgalmazzák gyermekeik plébániai hittanórán és a vasárnapi szentmisén való részvételét.

Jövő év tavaszán egyházközségünkben bérmálás lesz. Szerdán, október 6-án este 6 órától elkezdjük a bérmálási felkészítőket. Hívjuk-várjuk szeretettel a XI. osztályos fiatalokat a plébániára.

Jövő héten két szép Mária ünnepünk lesz, csütörtökön Rózsafüzér királynője, pénteken Magyarok Nagyasszonya. A szentmiséket a szokásos időpontban tartjuk, csütörtökön reggel 8-tól, pénteken este fél 7-től.

Október a rózsafüzér hónapja. Templomunkban minden szentmise előtt elimádkozzuk a rózsafüzért. Bátorítjuk önöket, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba és otthon is imádkozzák a rózsafüzért.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán ünneplik névnapjukat, születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. szeptember 26. - Évközi 26. vasárnap

Istennek legyen hála plébániánk Családi napjáért. Szívből köszönjük munkatársainknak és az önkénteseknek a szervezésben nyújtott segítséget.

Legyen köszönet a Lektorok közösségének a Szentírás-vasárnapi liturgiák szebbé tételéért. A templom előtt Szentírások bő választéka várja az érdeklődőket. Figyelmükbe ajánljuk akár személyes használatra, akár ajándékba. Legyen Isten igéje mindennapi lelki táplálékunk! A mai perselyadományokat egyházmegyénk bibliatársulatának támogatására ajánljuk fel. Isten fizesse adományaikat!

Elkezdődtek a plébániai hittanórák. Szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a hittanórákra, illetve az ifjúsági órákra. Kérjük a szülőket, hogy szorgalmazzák gyermekeik plébániai hittanórán és a vasárnapi szentmisén való részvételét.

Pénteken, október 1-én, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepén tartjuk egyházközségünk búcsúját, egyben templomunk huszadik születésnapját. Az ünnepi szentmise du. 5 órától kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József ny. püspök atya lesz. Mindenkit nagy szeretettel hívunk-várunk. A búcsú napján plébániánk irodája zárva tart.

Október 1. ugyanakkor a hónap első pénteke. A búcsúra való tekintettel a beteglátogatás és az esti szentségimádás elmarad.

A búcsú kegyelmeinek befogadására szeretnénk lelkünket előkészíteni, ezért az ünnepet megelőzően kedden, szerdán és csütörtökön háromnapos lelkigyakorlatot tartunk, melyre a közösségünkből származó fiatal papokat hívtunk meg: kedden Mihály Imre zágoni plébánost, szerdán Elekes Szabolcs uzoni plébánost és csütörtökön Benedek Róbert-Károly csíkszentdomokosi segédlelkészt. A szentmisék mindhárom este fél hétkor kezdődnek.

A jövő heti szentmiséket élőben közvetíti a Mária Rádió. Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a közvetítés apropóján kivételesen hétfőn este is lesz szentmise, így a búcsú napjának kivételével, minden nap fél héttől szentmisét tartunk. A szentmisék előtt a szokáshoz híven, 5.55-től rózsafüzért imádkozunk. Hívjuk-várjuk szeretettel a kedves híveket.

Jövő év tavaszán egyházközségünkben bérmálás lesz. A korábbi szokástól eltérően ebben az esztendőben csak a XI. osztályos fiatalokat várjuk a felkészítőre. Az első találkozóra október 6-án, szerdán este 6 órától kerül sor plébániánk nagytermében.

Szeptember hónap utolsó vasárnapján hálát adunk a 6 keresztelőért és 4 szentségi házasságkötésért. Isten bőségesen jutalmazza meg mindazokat, akik imával, munkával, jelenlétükkel támogatták közösségünket, illetve egyházi hozzájárulásukkal betértek plébániánkra.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán ünneplik névnapjukat, születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. szeptember 19. - Évközi 25. vasárnap

Jövő héten elkezdjük a plébániai hittanórákat. Szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat. Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy segítsék és figyeljék gyermekeiknek a plébánia hittanórán és a vasárnapi szentmisén való részvételét, tartsák meg a kereszteléskor ünnepélyesen tett ígéretet gyermekük vallásos nevelésére vonatkozóan.

Örömmel tudatjuk, hogy jövő év tavaszán egyházközségünkben bérmálás lesz. A korábbi szokástól eltérően ebben az esztendőben csak a XI. osztályos fiatalokat várjuk a felkészítőre. A nyilvántartásunkban szereplő ifjaknak személyes meghívót küldtünk, melyben jeleztük, várjuk őket az első találkozóra, október 6-án, szerdán este 6 órától plébániánk nagytermébe. Kérjük a kedves híveket, hogy ha rokonságukban vagy szomszédságukban 11. osztályos katolikus fiatalról tudnak, szólítsák meg, le ne maradjanak, a felkészítő elkezdése után ugyanis nem áll módunkban jelentkezéseket elfogadni.

Amint az elmúlt vasárnap hirdettük, szombaton, szept. 25-én, CSALÁDI NAPOT, egész napos programot szervezünk Homoródremetén, melyre közösségünk valamennyi tagját nagy szeretettel várjuk. Vegye mindenki személyes meghívásnak: „Gyertek, fedezzük fel megajándékozottságunkat a családban, a közösségben! Tapasztaljuk meg, milyen jó, amikor a testvérek együtt vannak!” A közös program fél 12-kor kezdődik Homoródremetén. A kijutásra három lehetőséget kínálunk: 8.00-kor gyalogosan, 9.00-kor biciklivel és 10.30-kor személyautóval. Bármelyik lehetőséget választanátok, arra kérünk, jöjjetek a templom elé, ahonnan közös imádság után indulunk. Hozzatok magukkal réteges öltözetet, egy kis ennivalót! Az ebédről és a vízről a plébánia gondoskodik. Változatos programmal készülünk, melyben lesz: játék, előadás, beszélgetés, családi vetélkedő, ügyességi verseny, énekszó és hálaadó szentmise. A gyermekeket és a fiatalokat külön programmal várjuk. Kérünk, szólítsátok és hívják meg barátaitokat, szomszédjaikat!

Csütörtökön, szeptember 23-án, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház védőszentjének emlékünnepén, du. 5 órától szentmisét tartanak a kápolnában. Mindenkit szeretettel várnak.

Jövő vasárnap Szentírás vasárnapja. Arra kérjük a kedves híveket, hozzák magukkal Szentírásukat, hogy a szentmise keretében megáldhassuk azokat. A szentmise előtt a templomudvarban kedvezményes áron lehet majd Szentírást vásárolni. A jövő vasárnapi ünnep megszervezését a Lektor Közösség vállalta.

Egyházközségünk gyászolja Vass Ignácot a Kisköved 10/16 szám alól. Elhunyt 81 éves korában. Temetése csütörtökön volt a Szent Miklós-hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán ünneplik névnapjukat, születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat!