A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. november 17-én, évközi 33. vasárnap

A mai perselyadományokat az egyházmegyei Caritasnak ajánljuk fel, akik elhagyatott- és fejlődésben elmaradt gyerekek fejlesztésére, támogatására fordítják az összeget. Isten fizesse adományaikat!

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket és fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra, bérmálkozói felkészítőre.

Kedden, november 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Reggel 8 órától ünnepi szentmisét végzünk, melynek keretében megtartjuk a hagyományos kenyér- és rózsaszentelést.

November 22-24. között a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban lelkigyakorlatot tart Hajlák Attila atya, A mennyország is megmozdul értem címmel. Ez a hétvége feltöltődés lehet azoknak, akik elveszítették szeretteiket, súlyos betegséggel küzdenek, de azoknak is, akik szeretnének közelebb kerülni a Jóistenhez. A programra előzetes bejelentkezés szükséges november 19-ig.  További részletek a plakáton találhatók.

A jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, az egyházi év utolsó vasárnapja.

Egyházközségünk gyászolja Miklós Ilona Irmát a Szabók 9/43 szám alól. Elhunyt 78 éves korában. Temetése hétfőn, november 18-án du. 3 órától lesz a Szent Mikós-hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkba.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az irodánkban megvásárolható 2020-as falinaptárt. Ára 4 lej.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. november 10-én, évközi 32. vasárnap

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket és fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra, bérmálkozói felkészítőre.

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe kapcsán a főegyházmegyei Caritas idén is gyűjtést szervez. Ez alaklommal az elhagyatott, vagy a fejlődésben elmaradott gyerekek számára gyűjtenek. Így a jövő vasárnapi perselyadományokat erre a célra fogjuk felajánlani.

Szombaton, november 16-án 11 órától a Márton Áron Ifjúsági Házban kerül bemutatásra a Ferenc pápa Csíksomlyón címet viselő emlékkönyv. A helyszínen a kötet kedvezményes áron lesz megvásárolható.

Elkészült az Egyházközségi Értesítő novemberi száma. A héten a missziós csoport tagjai kézbesítették. Isten fizesse a szerkesztők és a terjesztők szolgálatát.

Egyházközségünk gyászolja Mátyás Lászlót a Kisköved 13/9 szám alól. Elhunyt 65 éves korában. Temetése kedden, november 12-én du. 3 órától lesz a Szent Mikós-hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkba.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket, kiemelten a 2020-as falinaptárt. Ára 4 lej.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. november 3-án, évközi 31. vasárnap

Halottak napján ünnepi szentmise keretében emlékeztünk meg egyházközségünk elhunytjairól, mindazokról, akik az elmúlt évben távoztak sorainkból. Imádkozzunk továbbra is az ő halhatatlan lelkükért, örök üdvösségünkért! Ne feledjük, hogy november 1-8. között teljes búcsút nyerhetünk elhunytjaink részére, ha meglátogatunk egy temetőt vagy templomot, ezzel a szándékkal szentmisén veszünk részt, szentáldozáshoz járulunk, és a Szentatya szándékára elimádkozzuk a Hiszekegyet, Miatyánkot és Dicsőséget.

Ebben az esztendőben külön figyelmet fordítottunk közösségünk azon elhunyt tagjaira, akik szentségek nélkül távoztak a föld életből. Arra kértük a lelkiségi csoportok tagjait, hogy név szerint vigyék Isten elé ezeket a személyeket, vállalják a búcsú elnyerésére előírt imádságokat.

Mint a közösség lelkipásztora nagyon fontosnak tartom, hogy felhívjam a kedves hívek figyelmét: Tartsa mindenki lelkiismeretbeli kötelességének, hogy beteghez idejében hívjon papot, amennyiben csak lehet, amíg az illető tudatának használatánál van. A plébánia elérhetőségeit megtalálják egyházközségünk honlapján, az Egyházközségi Értesítő utolsó oldalán vagy az Egyházközségi Tájékoztatóban is. A lelkipásztorok ilyen ügyben éjjel-nappal hívhatók. Vannak, akik halogatják ezt a pillanatot. Nem szabad attól tartani, hogy a beteg megijed a pap látogatásától. A szentségekkel való ellátás után szinte kivétel nélkül nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz a beteg, mert a lelki gyógyulás/megerősítés a testi gyógyulás segítségére van. Közös felelősségünk, hogy senki ne távozzék szentségek nélkül a földi életből, mert örök sora múlhat rajtunk. Csak ismételni tudom: Beteghez idejében hívják a papot.

Mindenszentek ünnepére való tekintettel az elsőpénteki gyakorlat – az idős és beteg testvéreket meglátogatása és az elsőpénteki szentségimádás – november 8-ára tevődött át. Így pénteken meglátogatjuk a betegeket és az esti szentmise után megtartjuk a szentségimádást, azzal a módosulással, hogy előbb a fiatalok, majd a felnőttek vezetik az imádságot.

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket és fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra, bérmálkozói felkészítőre.

November 8-10 között a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban „Az Isten vezet” címmel lelkigyakorlatot tart Ft. Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános. Azok jelentkezését várják, akik arra vágynak, hogy két napig Istennel legyenek csendben, Őreá figyelve. A programra előzetes bejelentkezés szükséges november 4-ig. Bővebb információt a kijáratnál kifüggesztett plakáton találhatnak.

Az elmúlt esztendőben a plébániánk nyilvántartásában szereplő minden családnak eljuttattuk Egyházközségi tájékoztatónkat. Benne megtalálták közösségi életünk legfontosabb szabályait, és világos választ kaphattak leggyakrabban előforduló kérdéseikre, mint például a szentség-kiszolgáltatások alkalmaival adandó tennivalók, vagy az egyházi hozzájárulással kapcsolatos információk. Mivel egy fontos határidő közeleg, időszerűnek tartom az érintettek figyelmébe ajánlani: „Azokat, akik nem fizetnek egyházközségi hozzájárulást, vagy évek óta elmaradtak, tisztelettel kérjük, 2019. november 29-ig minimálisan 50 lej/személy/év ellenében törlesszék tartozásukat. Akik több mint 10 éve nem jelentkeztek hivatalunkban, és a fent említett időpontig sem tesznek eleget ennek a kérésnek, adataikat elévültnek tekintjük, döntésüket tiszteletben tartva tudomásul vesszük, hogy nem kívánnak közösségünk tagjai maradni.”

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. október 27-én, évközi 30. vasárnap

Jövő héten az I-IV. osztályos gyermekek vakáción lesznek, ezért számukra a plébániai hittanórák is szünetelnek. De szeretettel várjuk az V-VII. osztályosokat és a fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra, bérmálkozási felkészítőre.

Pénteken, november 1-én Mindenszentek ünnepe,  ugyanakkor november hónap első pénteke. Templomunkban kivételes módon reggel nyolc órától-, Homoródremetében de. 11 órától tartunk ünnepi szentmisét. Mindenszentek ünnepére való tekintettel az elsőpénteki gyakorlatok: az idős és beteg testvéreket meglátogatása és az elsőpénteki szentségimádás a következő péntekre, azaz november 8-ára tevődik át.

Szombaton, november 2-án Halottak napja. Az esti fél 7 órás szentmise keretében megemlékezünk mindazokról, akik egyházközségünkben az elmúlt év folyamán hunytak el, mindegyikükért egy-egy gyertyát gyújtunk.

November 1-8. között teljes búcsút nyerhetünk elhunytjaink részére, ha meglátogatunk egy temetőt vagy templomot, ezzel a szándékkal szentmisén veszünk részt, szentáldozáshoz járulunk, és a Szentatya szándékára elimádkozzuk a Hiszekegyet, Miatyánkot, és Dicsőséget.

November 8-10 között a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban „Az Isten vezet” címmel lelkigyakorlatot tart Ft. Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános. Azok jelentkezését várják, akik arra vágynak, hogy két napig Istennel legyenek csendben, Őreá figyelve. A lelkigyakorlat során mindennap lesz szentmise, közös ima, ráhangoló elmélkedések valamint lehetőség nyílik a megosztásokra és személyes beszélgetésekre is. A helyek száma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges november 4-ig. Bővebb információt a kijáratnál kifüggesztett plakáton találhatnak.

Október hónap utolsó vasárnapján hálát adunk templomunk és közösségünk búcsúünnepért, az 5 keresztelőért, 3 szentségi házasságért. Isten jutalmazza meg bőségesen mindazokat, akik egyházi hozzájárulásukkal betértek plébániánkra, illetve munkával, imával, jelenléttel támogatták közösségünket.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. október 20-án, évközi 29. vasárnap

Egyházunkban ma a missziók vasárnapja van. A begyült perselyadományokat a hitterjesztés ügyének támogatására fogjuk eljuttatni. Isten fizesse támogatásukat!

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket és fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra és a bérmálkozási felkészítőre.

Elkészült Egyházközségi Értesítőnk októberi száma. A héten a missziós csoport tagjai eljuttatták postaládáikba. Isten fizesse a szerkesztők és a kézbesítők szolgálatát.

Jövő vasárnap, október 27-e, a téli időszámítás kezdete. Ne feledjék óráikat egy órával visszaállítani.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!