A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. május 19, Húsvét V. vasárnapja

Istennek legyen hála a mai szép ünnepért, az elsőáldozásért. Köszönetet mondunk a hittanárnőnek, a kántor úrnak, a szülőknek, a nagyszülőknek, a tanítóknak a gyermekek neveléséért, valamint az ünnep előkészítéséért. Isten fizesse mindenki áldozatát!

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyerekeket a plébániai hittanórákra, a fiatalokat az ifjúsági órákra.

Közeleg a nagy nap, Szentatyánk, Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának ünnepe. A következő hirdetés azoknak szól, akik egyházközségünk csoportjához csatlakozva jelentkeztek a pápalátogatásra. Számukra lehetőséget kínálunk az autóbuszos utazásra. Ma, a szentmiséket követően a templom előtti standnál jegyet válthatnak az autóbuszokra. A jövet-menet árát tartalmazó jegy 25 lejbe kerül. Sajnos, csak korlátozott számban tudjuk a bejelentkezettek utazását megszervezni, ezért meg kell említenünk, hogy személyautókkal is lesz lehetőség az utazásra. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel is. A szervezőbizottság ígérete szerint a pápalátogatás honlapján (www.pontifex.ro) nemsokára közzéteszik a parkolási helyek listáját, térképét.

A mi csoportunkhoz tartozó személyek belépőjegyüket jövő vasárnap, május 26-án, a szentmiséket követően a templom előtti standnál vehetik át. Ezekkel lehet majd a csíksomlyói nyeregben felállított szektorokba belépni. Egy személy átveheti hozzátartozói, barátai belépőjét is. A jegyek ingyenesek.

Jövő vasárnap a templomi hirdetésben minden szükséges információt közlünk a pápalátogatással kapcsolatosan, amit a regisztrált személyek e-mailben is megkapnak: mit kell, mit szabad és mit nem szabad bevinni a pápai szentmise helyszínére.

És most mindenkihez szólunk. Bátorítunk testvérek, felekezettől függetlenül vegyetek részt a pápalátogatáson! A csíksomlyói nyeregben felállított belső szektorokon kívül bárki megjelenhet, nem lesz szüksége belépőjegyre.

Szombaton, május 25-én kirándulást szervezünk a hittanos gyermekeknek és fiataloknak. Szeretettel várjuk őket reggel 10 órára. A templom előtt találkozunk és egy közeli helyre megyünk a természetbe.

Szintén szombaton a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, „Újjáéledés?!” címmel lelkinapot tartanak házastársak számára. A programot Bakó Mária lelkigondozó vezeti, a családpasztorációs csoport munkatársa. A programra szerdáig lehet jelentkezni.

Szombaton 18.30-tól, az előesti szentmisén vendégünk lesz a magyarországi Sásdi Általános Iskola gyermekkórusa. A szentmise után rövid koncertet tartanak. Mindenkit szeretettel várunk.

Jövő vasárnap a 9,30 órás szentmise hittanévzáró szentmise lesz. Hálát adunk a Jóistennek az esztendőben kapott kegyelmekért.

Szeretnénk Ferenc pápa látogatásának emlékét időt állóan megőrizni közösségünkben.  Ezért jövő vasárnap, a gyermekmisét követően, 10.30-tól fát ültetünk a templom kertjében. Az eseményt megörökítjük és a felvételeket a szervezőbizottságon keresztül eljuttatjuk a Szentatyának. Ajándékunknak gesztus értéke van: élni akarunk, Krisztusba és szülőföldünkbe kapaszkodva.

Megjelent Egyházközségi Értesítőnk májusi száma. A missziós csoport tagjai nemsokára kézbesítik. Köszönjük a szerkesztők és terjesztők munkáját.

Idén is megszervezzük a pünkösdi gyalogos zarándoklatot. Arra kérjük mindazokat, akik szeretnének részt venni, hogy előzetesen jelentkezzenek be, regisztráljanak egyházközségünk honlapján, vagy plébániánk irodájában.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. május 12, Húsvét IV. vasárnapja

Istennek legyen hála a mai szép ünnepért, az elsőáldozásért. Köszönetet mondunk a hittanárnőnek, a kántor úrnak, a szülőknek, a nagyszülőknek, a tanítóknak a gyermekek neveléséért, valamint az ünnep előkészítéséért. Isten fizesse mindenki áldozatát!

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyerekeket a plébániai hittanórákra, a fiatalokat az ifjúsági órákra.

Jövő vasárnap a 9,30-től kezdődő szentmise keretében ismét elsőáldozás lesz. Ez alkalommal 32 gyermek találkozik az Oltáriszentségben jelenlevő Úr Jézussal.

Közeleg a nagy nap, Szentatyánk, Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának ünnepe. A következő hirdetés azoknak szól, akik egyházközségünk csoportjához csatlakozva jelentkeztek a pápalátogatásra. Számukra lehetőséget kínálunk az autóbuszos utazásra. Jövő vasárnap a szentmiséket követően a templom előtti standnál lehet majd jegyet váltani az autóbuszokra. A jövet-menet árát tartalmazó jegy 25 lejbe kerül. Hat autóbusz áll rendelkezésünkre, melyek szükség esetén kétszer fordulnak. Sajnos, csak korlátozott számban tudjuk a bejelentkezettek utazását megszervezni, ezért meg kell említenünk, hogy személyautókkal is lesz lehetőség az utazásra. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel is.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a belépő-jegyeket, melyekkel a csíksomlyói nyeregben felállított szektorokba lehet majd belépni, nem jövő vasárnap, hanem egy héttel később, május 26-án a szentmiséket követően vehetik át a templom előtti standnál. Egy személy átveheti hozzátartozói, barátai belépőjét is. A jegyek ingyenesek.

És most mindenkihez szólunk. Bátorítunk testvérek, vegyetek részt a pápalátogatáson!  A csíksomlyói nyeregben felállított belső szektorokon kívül bárki megjelenhet, nem lesz szüksége belépőjegyre. Június elsején népünk régi álma válik valóra, az Élő Péter jön közénk. Fogadjuk soha nem látott ünnepélyességgel! Január óta arra kérjük imádságban az Urat, áldja meg Ferenc pápa apostoli útját, hogy jelenléte erősítsen meg ősein hitében és erényeiben. Gondoljatok bele, eleink mennyire örvendeztek volna, messziről is útra keltek volna, csak átélhessék, ami nekünk megadatott. Erdélyt, népünket felemeli ez a látogatás. Ne engedjünk a gonosz lélek megosztó erejének, menjünk el Csíksomlyóra! Mutassuk meg hitünket és mutassuk fel zászlóinkat! Szervezett csoporttal ezernél is többen állunk majd Kis Szent Teréz zászlaja alá, de bátorítunk mindenkit, jöjjetek, fogadjuk együtt Szentatyánkat! Soha vissza nem térő lehetőség, hogy megmutassuk a világnak, hogy életerős keresztény nép vagyunk, akikre számítani lehet, és akikkel számolni kell.

És idén is megszervezzük a pünkösdi gyalogos zarándoklatot. Arra kérjük mindazokat, akik szeretnének részt venni, hogy előzetesen jelentkezzenek be, regisztráljanak egyházközségünk honlapján, vagy plébániánk irodájában. A regisztráció csütörtökön, május 16-án kezdődik.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. május 5, Húsvét III. vasárnapja

Jövő héten szeretettel várjuk a gyermekeket és fiatalokat a plébániai hittan-, illetve ifjúsági órákra.

Hétfőn, május 6-án este 7 órától kezdődik az év második jegyes kurzusa a szombatfalvi Szent György plébánia közösségi házában. Szertetettel várjuk a bejelentkezett jegyespárokat.

Pénteken, május 10-én az esti szentmise után szentségimádást tartunk a fiatalok vezetésével.

Jövő vasárnap a 9,30 órától kezdődő szentmise keretében 37 gyermek lesz elsőáldozó.

Egyházközségünk gyászolja Szélyes Kingát a Győzelem utca 23/13 szám alól, aki 52 éves korába hunyt el. Temetése kedden volt a Szent Miklós hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit foglaljuk imáinkba.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. április 28, Húsvét II. vasárnapja,
az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Nagy öröm és megtiszteltetés érte egyházközségünket, hisz plébániánk Jubilate Deo kórusa tegnap, a XI. Szovátai Tavaszi Kórusfesztiválon nemzetközi elismerésben részesült, aranydiplomát szerzett. A minősítő jelleggel bíró fesztiválon a fellépő énekkarokat a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének szakmai zsűrije minősítette. Hálás köszönetet mondunk és gratulálunk Székely István kántor úrnak és a kórus tagjainak igényes, kitartó munkájukért.

Pénteken, május 3-án, délelőtt lesz az ágyhoz kötött, idős betegek meglátogatása és szentségekkel való ellátása. Az este fél hétkor kezdődő szentmise után szentségimádást tartunk a felnőttek vezetésével.

Egyházközségünk gyászolja Simma Lászlót a Kisköved 2/4 szám alól, aki 64 éves korában hunyt el. Temetése pénteken volt a zetelaki temetőben. Ugyanakkor gyászoljuk Bálint Gizellát a Virágok sétánya 4/19 szám alól, aki 82 éves korában hunyt el. Temetéséről ezután intézkednek. Őket és gyászoló hozzátartozóikat foglaljuk imáinkba!

Isten éltesse mindazokat, akik a héten születésnapot, névnapot, családi ünnepet vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2019. április 21-én, Húsvét vasárnapján

Megköszönjük munkatársainknak, a kórusnak, a fiataloknak, a ministránsoknak a nagyheti szolgálatot.

Isten fizesse az adományokat, amellyel hozzájárultak a szentsír és a templom ünnepi díszítéséhez. Köszönet mindazoknak, akik a templom takarításában és ünnepi díszítésében segédkeztek.

Húsvéthétfőn két szentmise lesz templomunkban: 9.30-tól gyermekmise, 11.30-tól ünnepi nagymise.

Jövő vasárnap, április 28-án tartják a szombatfalvi Szent György Plébánia búcsúját. Az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdődik, melyre mindenkit szeretettel várnak.

Május 6-án este 7 órától kezdődik az idei második jegyeskurzus, melynek a szombatfalvi Szent György Plébánia közösségi háza ad otthont. Várjuk mindazok jelentkezését, akik idén szeretnének szentségi házasságot kötni.

A pápalátogatás szervezőinek kérésére hirdetjük, hogy húsvéthétfőn éjfélkor lejár a központi bejelentkezési határidő is. Mindazok, akik nem csatlakoztak plébániánk csoportjához, egyéni módon még regisztrálhatnak a www.pontifex.ro honlapon.

Azokkal, akik plébániánk csoportjához csatlakozva egyházközségünk honlapján jelentkeztek be, tudatjuk, hogy legyenek türelemmel, várjuk a központi szervezők útmutatásait az autóbuszok és személyautók beutazásával kapcsolatosan. Egyelőre annyit mondhatunk, hogy csoportunknak 8 autóbusz áll rendelkezésére, melyekre iratkozni és jegyet vásárolni két héttel a pápalátogatás előtt, azaz május 19-én, vasárnap a szentmisék után a templomkertben lesz lehetőség. Személyautókkal is lesz lehetőség a beutazásra. A belépőjegyek egy héttel a pápalátogatás előtt, május 26-án, vasárnap a szentmiséket követően vehetők át a templom udvarában. A jegyek névre szólóak lesznek, de egy személy átveheti hozzátartozói, barátai belépőjét is.

Megköszönve minden jószándékú ember segítségét, jóságát – munkatársaim nevében is – szívből kívánunk közösségünk minden tagjának, más felekezetű testvéreinknek, városunk keresztény közösségeinek, intézményeink vezetőinek Istentől megáldott húsvéti ünnepeket.

A Feltámadt Jézus Krisztus növelje hitünket, erősítse reményünket és tökéletesítse szeretetünket!