A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. április 4. - Húsvét vasárnap

Hálásan köszönjük munkatársainknak, a kórusnak, a fiataloknak, a ministránsoknak és a templomszépítő önkénteseknek egész heti szolgálatát. Isten fizesse!

Köszönjük adományokat, amellyel hozzájárultak a szentsír és a templom ünnepi díszítéséhez.

Holnap, húsvéthétfőn, két szentmise lesz templomunkban, 9,30 órától gyermekmise, 11,30 órától ünnepi nagymise.

A Hálaluja Ifjúsági Ének- és Zenekar 25 éves születésnapjára készült emlékkönyvet és CD-t megvásárolhatják hétköznaponként a plébánián, valamint az elkövetkező vasárnapokon templomunkban is. Az emlékkönyv a lemezt is tartalmazza. Ára 70 lej. A CD-lemez külön is megvásárolható, ára 30 lej.

Isten fizesse azok adományát, akik a fizetés utáni adójuk 3,5%-át egyházközségünk javára ajánlották fel, és szeretettel várjuk mások felajánlását is. Kitölthető űrlapot találnak az újságos asztalnál, a plébánián, de letölthetik egyházközségünk honlapjáról is. Isten fizesse adományaikat!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Munkatársaim nevében is szívből kívánok valamennyiüknek áldott, szent húsvéti ünnepeket.

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI LITURGIÁK

Március 28.  – VIRÁGVASÁRNAP (Hozzunk magunkkal barkát!)

            9.30 – GYERMEKMISE a fiatalok passiójátékával

          11.30 – a népért bemutatott SZENTMISE a kórus passióéneklésével

          18.30 – IFJÚSÁGI SZENTMISE a fiatalok passiójátékával

 

Április 1. –  NAGYCSÜTÖRTÖK

          17.00 – GYÓNÁSI LEHETŐSÉG a szentmiséig

          17.30 – Jeremiás siralmai (Lamentáció)

          18.30 – SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE

                     – utána virrasztás – keresztút a papokért

 

Április 2. –  NAGYPÉNTEK

          14.30 – csendes imádkozási lehetőség

          17.00 – GYÓNÁSI LEHETŐSÉG a liturgia megkezdéséig

          17.30 – Jeremiás siralmai (Lamentáció)

          18.30 – NAGYPÉNTEKI LITURGIA

 

Április 3. –  NAGYSZOMBAT

            9.00 – kihelyezzük az Oltáriszentséget – szentségimádás 17.30-ig

          15.00 – gyermekek szentségimádási órája

          16.00 – fiatalok szentségimádási órája

           17.00 – GYÓNÁSI LEHETŐSÉG a szentmiséig

          17.30 – Jeremiás siralmai (Lamentáció)

           18.30 – HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁS, SZENTMISE

 

Április 4. –  HÚSVÉTVASÁRNAP

          7.30 – ELEDELSZENTELÉS

          9.30 – GYERMEKMISE

        11.30 – A NÉPÉRT BEMUTATOTT SZENTMISE

        18.30 – IFJÚSÁGI SZENTMISE

                   a Hálaluja zenekar jubileumi ünnepsége

 

Április 5. –  HÚSVÉTHÉTFŐ

            9.30 – GYERMEKMISE

          11.30 – ÜNNEPI NAGYMISE

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. március 28. - Virágvasárnap

Szívből köszönjük a fiataloknak a szép passiójátékot, a hittanárnőnek a felkészítést. / Isten fizesse a kórus szolgálatát, a passió-éneklést.

A hittanos gyermekek az elmúlt héten elvégezték húsvéti szentgyónásukat. Számunkra az iskolai vakáció végéig szünetelnek a plébániai hittanórák.

A hittanosokat szeretettel hívjuk, várjuk a templomba a nagyheti szentmisékre, kiemelten nagyszombaton du. 3 órára a gyermekeket, 4 órára a fiatalokat a szentsír előtti virrasztással egybekötött szentségimádásra.

Kedden, március 30-án este 6 órára megbeszélésre hívjuk-várjuk a bérmálkozásra készülők, majd 7 órától az elsőáldozásra készülő gyermekek egy-egy szülőjét. Minkét szülőértekezlet a templomban lesz megtartva.

Megjelent főpásztorunk húsvéti körlevele. Benne az ünnepkörre vonatkozó liturgiákkal kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy néhány, a szentmise lényegét nem érintő mozzanat elmarad, így: nagycsütörtökön a lábmosás szertartása, nagypénteken a keresztcsókolás és a vigília szentmisén a feltámadási körmenet. Minden egyébben az előírásokat megtartva ünnepelhetünk.

A SZENT HÁROM NAPON du. 5 órától szentgyónási lehetőséget kínálunk templomunkban. Kérjük, éljenek a lehetőséggel és minél előbb végezzék el húsvéti szentgyónásukat. AZ ÜNNEPI LITURGIÁK MINDHÁROM NAPON ESTE FÉL 7-TŐL KEZDŐDNEK. Egy órával előtte, vagyis fél 6-tól Jeremiás siralmait imádkozzuk (lamentáció). Mindenkit szeretettel várunk!

Nagypéntek egyben a hónap első pénteke is. A délelőtt folyamán meglátogatjuk betegeinket a húsvéti szentségekkel.

Nagyszombaton reggel 9 órától este fél 6-ig szentségimádásra hívjuk a kedves híveket. Szervezett szentségimádási órája, - amint hirdettük - csak a gyermekeknek és a fiataloknak lesz, délután 3, illetve 4 órától. A vigília szentmisére ne felejtsenek el gyertyát hozni magukkal!

Elkészült Egyházközségi Értesítőnk márciusi száma. Benne megtalálható a nagyét liturgikus programja is. A missziós csoport tagjai eljuttatták postaládáinkba. Isten fizesse a szerkesztők és a terjesztők szolgálatát. A nagyhét liturgikus programját megtalálják a hirdetőtáblán is.

Szívesen fogadjuk adományaikat a szentsír, valamint a templom nagyheti díszítéséhez. Adományaikat átadhatják plébániánk irodájában, de betehetik az újságos asztalon található dobozba is. Isten fizesse adományaikat!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Áldott készülődést, kegyelmekben gazdag nagyhetet kívánunk!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. március 21. - Nagyböjt V. vasárnapja

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyerekeket és fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra. A IV-VIII. osztályosokat a hittanóra időpontjában a templomba várjuk, lehetőségük lesz húsvéti szentgyónásuk elvégzésére.

Csütörtökön, március 25-ike, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmise este fél hétkor kezdődik. Várunk mindenkit nagy szeretettel!

Szintén csütörtökön este 7 órára plébániánk nagytermébe várjuk a jegyes-kurzus részvevőit.

Szombaton, március 27-én lelkinapot tartunk a bérmálkozásra készülő fiatalokszámára. A program fél 10-kor kezdődik a plébánián.

Jövő vasárnap, március 28-án Virágvasárnap, a nagyhét első napja. Az ünnepi nagymisén egyházközségünk kórusa passiót énekel, a gyerekmisén és az ifjúsági szentmisén fiataljaink passiójátékot adnak elő. A fél 12-kor kezdődő nagymise keretében kerül sor közösségünk képviselőtestületének, az egyháztanácsának fogadalomtételére. Ünnepeljünk együtt! Mindenkit szeretettel várunk!

Ne feledjék, jövő vasárnap átállunk a nyári időszámításra, óráinkat egy órával előre visszük!

Szívesen fogadjuk adományaikat a szentsír, valamint a templom nagyheti díszítéséhez. Adományaikat átadhatják plébániánk irodájában, de betehetik az újságos asztalon található dobozba is. Isten fizesse adományaikat!

Ebben az esztendőben is felajánlhatják plébániánknak jövedelmi adójuk 3,5 százalékát. Adó-felajánlási formanyomtatványt találnak a kijáratnál, a plébánián. Ugyanakkor letölthetik egyházközségünk honlapjáról. Tisztelettel kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat juttassák el plébániánk irodájába.

Egyházközségünk gyászolja GÁL SIMONT, közösségünk hűséges tagját, a Morum bejárat 4/13 szám alól. 66 éves korában hunyt el. Temetése hétfőn, március 22-én déli 12 órától lesz a Szent Miklós-hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. március 14. - Nagyböjt IV. vasárnapja

Szeretettel várjuk jövő héten is a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

Hétfőn, március 15-én nemzeti ünnepünk. Himnuszunk szavaival kérjük: Isten, áld meg a magyart!

Csütörtökön este fél héttől keresztúti ájtatosságot végzünk az édesapák vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk!

Jegyes-kurzus. Szeretettel várjuk a bejelentkezett jegyespárokat plébániánk nagytermébe csütörtökön este 7 órára.

Pénteken, március 19-én Szent József ünnepe. Ne feledjük felköszönteni a férjeket, édesapákat! Az este fél hétkor kezdődő szentmise végén a férfiakat személyes áldásban részesítjük. Mindenkit szeretettel várunk!

Szombaton, március 20-án a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban lelkinapot szerveznek  a daganatos betegek hozzátartozói számára. A programot András Anna-Mária lelkigondozó vezeti és 9 órától este 6 óráig fog tartani. A lelkinapra előzetes bejelentkezés szükséges. Szerdáig lehet jelnetezni a Pio Ház elérhetőségein.

Ebben az esztendőben is felajánlhatják plébániánknak jövedelmi adójuk 3,5 százalékát. Adó-felajánlási formanyomtatványt találnak a kijáratnál, a plébánián. Ugyanakkor letölthetik egyházközségünk honlapjáról. Tisztelettel kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat juttassák el plébániánk irodájába.

Egyházközségünk gyászolja Bartis Balázst a Függetlenség 62/6 szám alól. Elhunyt 77 évesen. Temetése pénteken volt a Szent Miklós hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!