A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. március 7. - Nagyböjt III. vasárnapja

Istennek legyen hála templomunk örökös szentségimádási napjáért. Köszönet közösségünk csoportjainak és mindazokak, akik részt vettek az imaórákon, valamint a hálaadó szentmisén.

Hétfőn, március 8-a, nők napja. Imában kérjük, Isten éltesse erőben, egészségben közösségünk minden női tagját!

Szeretettel várjuk jövő héten is a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra. A bérmálkozók figyelmébe: Egy évvel ezelőtt kellett abbahagynunk a felkészítőt. Most újrakezdjük. Szerda este 6 órára megbeszélésre, találkozásra várunk kivétel nélkül minden bérmálkozásra készülő fiatalt plébániánk nagytermébe.

Csütörtökön este fél héttől keresztúti ájtatosságot végzünk a fiatalok vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk!

Jegyes-kurzus. Szeretettel várjuk a bejelentkezett jegyespárokat plébániánk nagytermébe csütörtökön este 7 órára.

A járványhelyzet tavaly nem tette lehetővé, hogy a Hálaluja Zenekar megünnepelje 25. születésnapját. A vezetőkkel együtt elérkezettnek látjuk az időt az ünneplésre. Április 4-én, húsvét vasárnapján az este fél 7-től kezdődő szentmise keretében szeretnénk megtartani az ünnepséget. A szervezők nagy szeretettel várják a régi zenekarosokat, a zenekar szimpatizánsait és a kedves híveket.

Ismét hirdetjük, hogy ebben az esztendőben is felajánlhatják plébániánknak jövedelmi adójuk 3,5 százalékát. Adó-felajánlási formanyomtatványt találnak a kijáratnál, a plébánián, de mellékeltünk egyet az Egyházközségi Értesítőhöz is. Ugyanakkor letölthetik egyházközségünk honlapjáról. Tisztelettel kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat juttassák el plébániánk irodájába.

Egyházközségünk gyászolja Borbély Bélát a Céhek 11/6 szám alól. 65 éves korában hunyt el. Temetése szombaton volt a Szent Miklós hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. február 28. - Nagyböjt II. vasárnapja

Szeretettel várjuk jövő héten is a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

Csütörtökön este fél héttől keresztúti ájtatosságot végzünk a családok vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk!

Javában zajlik a jegyes-kurzus. Szeretettel várjuk a bejelentkezett jegyespárokat plébániánk nagytermébe csütörtökön este 7 órára.

Pénteken március hónap első pénteke, meglátogatjuk a betegeket. Az este fél hétkor kezdődő szentmise után szentségimádást tartunk.

Szombaton, március 6-án templomunk örökös szentségimádási napja, melyet reggel 9 órától szentségkitétellel kezdünk és este fél 7-től ünnepi záró szentmisével és szentségi áldással fejezünk be. A plébániai csoportok számára egy-egy szentségimádási órát ajánlunk a következő beosztás szerint: 9-től a Mária Légió és a Rózsafüzér Társulatok, 10-től a Zsolozsmás csoport, 11-től a családok imaórája a Házas Hétvégés csoport vezetésével, 12-től a Forrás közösség, du. 1-től a Lektorok közössége, 2-től a kórusok: a Jubilate Deo és a Gyermekkórus tagjai, 3-tól az Egyháztanács, 4-től a gyermekek, 5-től a fiatalok. A csoportokat szeretettel kérjük, főpásztorunk kérésére hallgatva, szándékaik között legyen első helyen a papi és szerzetesi hivatások ügye. Mindenkit szeretettel várunk!

Megjelent Egyházközségi Értesítőnk legújabb száma. A missziós csoport tagjai eljuttatták postaládáinkba. Isten fizesse a szerkesztők és kézbesítők szolgálatát.

Február hónap utolsó vasárnapján hálát adunk a két keresztelőért. Isten bőségesen jutalmazza meg mindazokat, akik imával, munkával támogatták közösségünket, illetve egyházi hozzájárulásuk befizetésére betértek plébániánkra.

Ebben az esztendőben is felajánlhatják plébániánknak jövedelmi adójuk 3,5 százalékát. Adó-felajánlási formanyomtatványt találnak a kijáratnál, a plébánián, de mellékeltünk egyet az Egyházközségi Értesítőhöz is. Ugyanakkor letölthetik egyházközségünk honlapjáról. Tisztelettel kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat juttassák el plébániánk irodájába.

Istenéltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. február 21. - Nagyböjt I. vasárnapja

Szeretettel várjuk jövő héten is a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

Hétfőn, február 22-én egy esztendeje, hogy Kovács Gergely érsek urat püspökké szentelték a Gyulafehérvári Székesegyházban. Kísérjük imádsággal életét, szolgálatát! Isten éltesse sokáig erőben, egészségben főpásztorunkat!

Csütörtökön este fél héttől keresztúti ájtatosságot végzünk a gyermekek vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk! Kérjük a szülőket, nagyszülőket, hozzák el gyermekeiket, unokáikat.

Elkezdődött a jegyes-kurzus. A bejelentkezett jegyespárokat plébániánk nagytermébe várjuk csütörtökön este 7 órára.

Ebben az esztendőben is felajánlhatják plébániánknak jövedelmi adójuk 3,5 százalékát. Lényeges információ: már a tavaly lehetőségünk volt két esztendőre vonatkozóan megtenni ezt. Akik éltek ezzel a lehetőséggel, azoknak most nem kell újabb nyomtatványt kitölteniük. Mindazok, azonban, akik nem tették meg ezt, vagy az idén élnek először ezzel a lehetőséggel, megtehetik. Adó-felajánlási formanyomtatványt találnak a kijáratnál vagy a plébánián, de mellékelünk a következő egyházközségi Értesítőhöz is, illetve megtalálják, letölthetik egyházközségünk honlapjáról. Tisztelettel kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat juttassák el plébániánk irodájába.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket.

Istenéltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. február 14. - Évközi VI. vasárnap

Istennek legyen hála a Házasság hetéért. Köszönet a szerevezőknek és a résztvevőknek.

Főegyházmegyénkben ifjúság vasárnapja van. A szentmiséken gyűlt adományokat az ifjúsági munka valamint a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség támogatására fordítjuk. Isten fizesse adományaikat!

Szeretettel várjuk jövő héten is a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

Szerdán hamvazószerda, elkezdődik a nagyböjti szent idő. A hamvazás szertartásával egybekötött ünnepi szentmisét este fél hét órakor kezdjük.

A böjti fegyelem tekintetében a katolikus keresztények számára, a hamvazószerda és a nagypéntek szigorú böjti napoknak számítanak. Nagyböjt többi péntekein csak a hústól való megtartóztatás kötelező. Dicséretes azonban, ha a kötelező előírásokon túl minden keresztény több önmegtagadást, lemondást vállal. Ajánlatos, hogy ebben az időszakban a családok és kisközösségek együtt imádkozzák a keresztúti ájtatosság vagy a rózsafüzér imádságát.

Hetente egy alkalommal közösségileg is elvégezzük a keresztúti ájtatosságot. Csütörtökön este fél héttől a Mária Légió vezetésével fogunk imádkozni. Mindenkit szeretettel várunk!

Elkezdődött a jegyeskurzus. A bejelentkezett jegyespárokat plébániánk nagytermébe várjuk csütörtökön este 7 órára.

Jövő vasárnap, február 21-én, minden szentmisében megemlékezünk néhai Botár Gábor plébános úrról halálának ötödik évfordulója alkalmából. A szentmiséket örök boldogságáért ajánljuk fel.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Házasság hete 2021