A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. január 3. - Karácsony utáni II. vasárnap

Hétfőn, és kedden (jan. 4-5.) reggel 8 órától végzünk szentmisét, utána három csoporttal házszentelésre indulunk. A házaszentelések beosztását megtalálják a hirdetőtáblán és az Egyházközségi Értesítő decemberi számában.

Azok számára, akik elővigyázatosságból úgy döntenek, nem nyitnak ajtót a házszentelők előtt, egy másik lehetőséget is felajánlunk. Szeretettel meghívjuk őket, Vízkereszt ünnepén, szerdán, január 6-án a reggel 8-kor vagy az este fél 7-kor kezdődő ünnepi szentmisék valamelyikére, melynek keretében vizet szentelünk és felkészítjük a család képviselőit arra, hogy hazatérve maguk végezzék el a házszentelés szertartását.

Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, arra kérjük, legalább egy családtaggal képviseltessék magukat. Ajánlatos, hogy a család képviselője hozzon magával egy keresztet (feszületet), egy gyertyát és egy kisméretű üres palackot (max. 0.5 liter). A szentmise végén tölthetnek a szentmise keretében megáldott vízből, mi pedig kézbe adjuk az otthon végzendő szertartás szövegét.

Fontosnak tartjuk közölni, hogy házszentelésre - ebben az esztendőben - a felkínált két lehetőségen kívül nem vállalkozunk.

Szerdán, január 6-án, Vízkereszt ünnepén lesz Homoródremetén és környékén a házszentelés. 10 órától szentmisét végzünk, utána indulunk.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Közösségünk minden tagjának, családjának Isten áldásában bővelkedő új esztendőt kívánunk!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2020. december 27. - Szent Család vasárnapja

Isten fizessével köszönjük meg a mai szentmiséken adott adományaikat, melyeket egyházmegyénk családpasztorációs tevékenységinek támogatására fogunk felajánlani.

Hétfőn, kedden és szerdán (dec. 28, 29, 30.) reggel 8 órától végzünk szentmisét, utána három csoporttal házszentelésre indulunk. A házaszentelések sorrendjét kifüggesztettük a hirdetőtáblára, de megtalálják az Egyházközségi Értesítő decemberi számában is. Kérjük, figyeljenek arra, hogy kapujukra, ajtójukra láthatóan legyen kiírva a házszám.

Az idei házszenteléssel kapcsolatosan fontosnak tartjuk közölni, hogy régi szokás szerint a házszentelő pap előtt csengettyűsök mennek, akik bekopognak a nyilvántartásunkban szereplő hívek ajtaján, és megkérdezik: „Fogadják-e a szent keresztet?” Előrebocsátjuk, hogy jelen körülmények között nem vesszük sértésnek, ha valaki úgy dönt, ez alkalommal nem nyit ajtót nekünk.

Azoktól, akik befogadnak megértést kérünk, maszkot fogunk viselni, a szent kereszttel csak áldást adunk, és az ünnepi jókívánságok elmondása után nem rázunk kezet. Fontos, hogy a család ugyanolyan lelkiismeretesen készüljön és vegyen részt a szertartáson, mit előző esztendőkben szokott. Legyen igazi ünnep a ház és a család megáldása! Az asztalon égjen gyertya és legyen előkészítve egy kis kereszt, amit a szertartás végén a családfő odanyújthat családtagjainak, hogy tiszteletük jeleként csókkal illessék.

Azok számára, akik elővigyázatosságból úgy döntenek, nem nyitnak ajtót a házszentelők előtt, egy másik lehetőséget is felajánlunk. Szeretettel meghívjuk őket, Vízkereszt ünnepén (jan. 6.) a reggel 8-kor vagy az este fél 7-kor kezdődő ünnepi szentmisék valamelyikére, melynek keretében vizet szentelünk és felkészítjük a család képviselőit arra, hogy hazatérve maguk végezzék el a házszentelés szertartását. Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, arra kérjük, legalább egy családtaggal képviseltessék magukat. Ajánlatos, hogy a család képviselője hozzon magával egy keresztet (feszületet), egy gyertyát és egy kisméretű üres palackot (max. 0.5 liter). A szentmise végén tölthetnek a szentmise keretében megáldott vízből, mi pedig kézbe adjuk az otthon végzendő szertartás szövegét.

Fontosnak tartjuk közölni, hogy házszentelésre - ebben az esztendőben - a felkínált két lehetőségen kívül nem vállalkozunk.

Csütörtökön, dec. 31-én este fél héttől hálaadó szentmisét végzünk év végi beszámolóval, Tedeummal. Sajnos, ebben az évben nem tudunk együtt lenni az Oltáriszentség előtt az esztendő fordulóján. Azok számara, akik Isten jelentétében szeretnék megélni ezeket a perceket, azt ajánljuk, hogy amikor megszólalnak templomunk harangjai, forduljanak szentélyünk felé, így lelki közösségben lehetünk, hálát adhatunk a múló esztendő kegyelmeiért és kérhetjük Isten áldását az új évre.

Pénteken, január 1-én, újesztendő napján, Szűz Mária Isten Anyjának ünnepe. 11.30-tól ünnepi szentmisét végzünk. Mivel ez a nap ugyanakkor a hónap első pénteke, este fél héttől szentségimádást tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk! Az elsőpéntekes betegeket a házszentelés alkalmával fogjuk megáldoztatni.

December hónap utolsó vasárnapján hálát adunk az adventi szentidő kegyelmeiért, a szép ünnepi szentmisékért, a fiatalok és gyermekek pásztorjátékáért, az egy keresztelőért. Isten jutalmazza meg bőségesen mindazokat, akik egyházi hozzájárulásukkal betértek plébániánkra, illetve munkával, imával, jelenléttel támogatták közösségünket.

Egyházközségünk gyászolja Bakó Terézt a Győzelem utca 31/16 szám alól. Elhunyt 84 éves korában. Temetése szombaton volt a Szent Miklós-hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit foglaljuk imáinkba!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Közösségünk minden tagjának, családjának Isten áldásában bővelkedő új esztendőt kívánunk!

Szentmisék rendje a karácsonyi szentidőben és az új évben

Házszentelések beosztása 2020 - 2021

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2020. december 20. - Advent IV. vasárnapja

Hálát adunk a Jóistennek a mai szép ünnepért. Bemutattuk közösségünknek az elsőáldozásra készülő gyermekek második csoportját. Legyen köszönet mindazoknak, akik a hittanórák tartásában segédkeztek; a szülőknek és gyermekeknek pedig, hogy komolyan vették a plébániai hittanórákon és a vasárnapi szentmisén való részvételt.

A múlt héten megtartottuk az esztendő utolsó plébániai hittanóráit, melynek keretében a hittanosok és a fiatalok számára lehetőséget kínáltunk a karácsonyi szentgyónás elvégzésére. Az új esztendő hittanóráit a tanítás megkezdésével egy időben fogjuk indítani, melyről értesítjük majd a gyermekeket.

A mai nappal advent negyedik hetébe lépünk.  Szeretettel várjuk önöket az utolsó roráté szentmisékre. Szerda reggel lesz az utolsó hajnali szentmisénk. A gyermekeket és fiatalokat, akik a rorátékon ministráltak, a keddi szentmise után szeretettel hívjuk-várjuk a plébániára egy kis meglepetésre.

Köszönet mindazoknak a kedves híveknek, akik bekapcsolódtak plébániánk karácsonyi szeretetakciójába, mellyel közösségünk szerényebb anyagi helyzetben élő családjainak és idős testvéreinknek karácsonyát szeretnénk szebbé tenni. Kedden délelőtt összeállítjuk és elcímezzük a csomagokat. Ezeknek kézbesítése egyházközségünk nyitott tevékenysége, melybe bárki bekapcsolódhat. Kedden (dec. 22.) délután fél 5-től 7 óráig szeretettel várjuk önöket a plébániára, segíthetnek a címmel ellátott csomagok kézbesítésében.

Legyen köszönet azoknak is, akik betértek plébániánk irodájába és egyházi hozzájárulásukat rendezték, ezzel is hozzájárulva közösségünk, plébániánk és templomunk fenntartásához. Isten fizesse mindenki áldozatát!

Csütörtökön, december 24-én elkezdődik a karácsonyi szent idő. Este 6 órától karácsonyi misztériumjáték, fél 7-től ünnepi szentmise. Városunk központjában, a Márton Áron téren, idén elmarad az éjféli mise.

Pénteken, december 25-én Karácsony napja. A zsúfoltság elkerülése végett egy plusz szentmisét is beiktattunk reggel 7.30-kor. 9.30-kor gyermekmisét végzünk pásztorjátékkal, 11.30-kor lesz az ünnepi nagymise, 18.30-tól pedig az ifjúsági szentmise a Hálaluja zenekar ünnepi szolgálatával.

Szombaton, december 26-án, Karácsony másodnapján ünnepi miserend lesz. 9.30-tól gyermekmise. A 11.30-tól kezdődő szentmisén megemlékezünk Kovács Sándor főesperes úrról, halálának harmadik évfordulóján. Este fél 7-től, Szent Család vasárnapjának előestéjén együtt ünneplünk a 40. házassági évfordulót ünneplő testvéreinkkel.

Vasárnap, december 27-én Szent Család vasárnapja, ünnepi miserend lesz. A zsúfoltság elkerülése végett a szentmisékre beosztottunk a házassági évfordulót ünneplő testvéreket. Így a 9.30-tól kezdődő szentmisén a 10., a 11.30-tól kezdődő szentmisén a 30. és 50., az esti fél 7-es szentmisén a 20. és 25. házassági évfordulót ünneplő testvéreinket várjuk nagy szeretettel. A szentmiséken gyűlt adományokat egyházmegyénk családpasztorációs tevékenységeinek támogatására ajánljuk fel.

Bizonyosan sokak számára kérdés, hogy lesz-e házszentelés az idén. A járványügyi szabályokat és a lelkipásztori szempontokat figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy az elővigyázatossági szabály betartásával megtartjuk a házszenteléseket. Minden egyéb információt megtalálnak az egyházközségi Értesítőben.

Elkészült az Egyházközségi Értesítő decemberi száma, benne az ünnepi miserend és az házszentelés sorrendje. Ajánljuk figyelmükbe. A hét végén a missziós csoport tagjai kézbesítették. Isten fizesse a szerkesztők és a terjesztők szolgálatát.

Egy fontos felhívást szeretnénk intézni a Szűzanya tisztelőihez. Plébániánk Rózsafüzér Társulata olyan lányok és nők jelentkezést várja, akik szeretnének tagjai lenni egy lelki közösségnek és vállalják napi egy tized rózsafüzér elimádkozását. Aki meghallja Égi Édesanyánk hívását, válaszoljon rá. Iratkozni a sekrestyében és plébániánk irodájában lehet.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket és a jövő évi falinaptárt, mely plébániairodánkban is megvásárolható.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2020. december 13. - Advent III. vasárnapja

Hálát adunk a Jóistennek a mai szép ünnepért. Bemutattuk közösségünknek az elsőáldozásra készülő gyermekek első csoportját. Legyen köszönet mindazoknak, akik a hittanórák tartásában segédkeztek; a szülőknek és gyermekeknek pedig, hogy komolyan vették a plébániai hittanórákon és a vasárnapi szentmisén való részvételt.

A harmadikosoknak hirdetjük, hogy a jövő heti hittanórára, szerda du. 4 órára, a templomba várjuk a Móra Ferenc Általános Iskola és a más iskolákban tanuló gyermekeket. A többieket pedig ugyanebben az időpontban az idei utolsó online hittanórára. Mához egy hét, advent 4. vasárnapján a fél 10 órától kezdődő szentmise keretében lesz a második csoport bemutatása.

A héten a IV. és az V-VIII. osztályos hittanosokat, valamint a fiatalokat a plébániai hittanóra időpontjában a templomba várjuk, ahol alkalmat kínálunk karácsonyi szentgyónásuk elvégzésére. A fiataloknak csütörtökön este 6 órától lesz erre lehetőségük. Minden gyermeket és fiatalt szeretettel várunk! A szülőket kérjük, bátorítsák gyermekeiket szentgyónásuk elvégzésére, és ezen a téren is járjanak előttük személyes jó példával.

Advent folyamán - szombat és vasárnap kivételével - roráté szentmisét végzünk: 5.20-kor rózsafüzér, 5.55-kor Úrangyala majd 6.00-tól szentmise. A szentmisék előtt és alatt lehetőségünk lesz a szentgyónás elvégzésére.

Az adventi szent időben plébániai szinten megszerveztük a karácsonyi szeretetakciót. Tartós alapélelmiszert és pénzadományt gyűjtünk, mellyel szeretnénk szebbé tenni közösségünk szerényebb anyagi helyzetben élő családjainak és idős testvéreinknek karácsonyát. Adományaikat péntek este 6 óráig fogadjuk a plébánián. Amennyiben pénzadományt szeretnének felajánlani, átadhatják plébániánk irodájában vagy betehetik az újságárus asztalon található perselybe is. Isten fizesse adományaikat!

Nemrég meghívó levelet küldtünk mindazoknak, akik nyilvántartásunk szerint ebben az évben ünneplik szentségi házasságkötésük 10., 20., 25., 30., 40. és 50. évfordulóját. Amint a meghívólevélben is írtuk, szeretettel várjuk őket szerdán, dec. 16-án, este 6 órára templomunkba. Szeretnénk méltóképpen felkészülni Szent Család vasárnapjára, amikor megújítják házassági ígéreteiket és ünnepélyes áldásban részesülnek. Azokat a párokat is szeretettel várjuk, akik valamilyen oknál fogva nem kaptak meghívót, pl. nem a mi plébániánk területén laknak, de ragaszkodnak közösségünkhöz, és az idén a felsorolt évfordulók valamelyikét ünneplik.

Az I-IV. osztályos hittanos gyermekek figyelmébe: ma este lejár a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház Jézus születése című rajzpályázatának határideje. A doboz, amibe a rajzokat elhelyezhetitek a sekrestyében található. Rajzotok hátára írjátok rá neveteket és egy telefonszámot, amin elérhetők vagytok. A nyerteseket értékes ajándékokkal jutalmazzák.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a jövő évi falinaptárt, mely szentmisék után templomunkban, valamint plébániairodánkban is megvásárolható.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!