A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2020. december 6. - Advent II. vasárnapja

A hittanos gyermekeket és a fiatalokat szeretettel várjuk jövő héten is a megszokott időpontban az online hittanórákra.

Az elsőáldozásra készülő gyermekekkel szép ünnepre készülünk, két egymás utáni vasárnapon bemutatjuk őket közösségünknek. Éppen ezért a jövő heti hittanórára, szerda du. 4 órára a templomba várjuk a Bethlen Gábor Általános Iskolában és a Tamási Áron Gimnáziumban tanuló harmadikosokat. A többieket ugyanebben az időpontban az online hittanórára. Mához egy hét, advent 3. vasárnapján a fél 10 órától kezdődő szentmise keretében lesz az első csoport ünnepélyes bemutatása.

Advent folyamán - szombat és vasárnap kivételével - roráté szentmisét végzünk: 5.20-kor rózsafüzér, 5.55-kor Úrangyala majd 6.00-tól szentmise. A szentmisék előtt és alatt lehetőségünk lesz a szentgyónás elvégzésére.

Kedden, december 8-án Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Reggel 6 órától roráté szentmisét tartunk. Az ünnepi szentmise azonban este fél 7-től kezdődik. Az esti szentmise után megbeszélésre hívjuk plébániánk rózsafüzér társulatának női tagjait. Kérjük, maradjanak a szentmise után egy rövid időre.

Az Adventi szent időben plébániai szinten megszervezzük a karácsonyi szeretetakciót. Tartós alapélelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk, melyeket az ünnepre továbbítunk a családoknak. Amennyiben pénzadományt szeretnének felajánlani, átadhatják plébániánk irodájában vagy betehetik az újságárus asztalon található perselybe. Isten fizesse és jutalmazza jóságukat!

Pénteken, december 11-én este fél 7-től ifjúsági szentségimádást tartunk. Mindenkit szeretettel várunk!

A Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház rajzpályázatot hirdet az I-IV. osztályos hittanos gyermekek számára Jézus születése címmel. „Kedves gyerekek rajzoljátok le a Jézus születését és a rajzot dobjátok be a sekrestyében található dobozba! A rajz hátára írjátok rá a neveteket, a plébániát ahová hittanra jártok, édesanyátok vagy édesapátok nevét és telefonszámát! A nyerteseket értékes ajándékokkal jutalmazzuk. Határidő advent 3. vasárnapja.”

Ma parlamenti választásokra kerül sor hazánkban. Főpásztorunk, Kovács Gergely érsek körlevelet küldött, melyben arra bátorít: Az állam törvényhozó testületének megválasztása valláserkölcsi kötelességünk. … Vegyük komolyan a választások fontosságát és menjünk el szavazni! Imádkozzunk bölcs belátásért és bátorságért, hogy megfontolt, jó döntést hozzunk, amelyet lelkiismeretesen tettre is váltunk, egyenként és közösen építve ezáltal is Isten országát.”

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket, kiemelte a 2021-és falinaptárt, mely plébánia-irodánkban is megvásárolható. Ára 4 lej.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2020. november 29. - Advent I. vasárnapja

A hittanos gyermekeket és a fiatalokat szeretettel várjuk jövő héten is a megszokott időpontban az online hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

Advent folyamán - szombat és vasárnap kivételével - roráté szentmisét végzünk: 5.20 rózsafüzér, 5.55 Úrangyala éneklés, 6.00 szentmise. A szentmisék alatt szentgyónási lehetőség lesz, hogy megtisztult lélekkel készülhessünk Karácsony ünnepére.

Az Adventi szent időben plébániai szinten megszervezzük a karácsonyi szeretetakciót. Tartós alapélelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk, melyeket az ünnepre továbbítunk a családoknak. Amennyiben pénzadományt szeretnének felajánlani, átadhatják plébániánk irodájában vagy betehetik az újságárus asztalon található perselybe.

Hétfőn, november 30-án plébániánk irodája zárva lesz.

December 4-én elsőpéntek, meglátogatjuk betegeinket. Este 18,30-tól a felnőttek vezetésével szentségimádást tartunk.

November hónap utolsó vasárnapján hálát adunk a három keresztelőért. Isten bőségesen jutalmazza meg mindazokat, akik imával, munkával, jelenléttel támogatták közösségünket, illetve egyházi hozzájárulásukkal betértek plébániánkra.

A Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház rajzpályázatot hirdet az I-IV. osztályos hittanos gyermekek számára Jézus születése címmel. „Kedves gyerekek rajzoljátok le a Jézus születését és a rajzot dobjátok be a sekrestyében található dobozba! A rajz hátára írjátok rá a neveteket, a plébániát ahová hittanra jártok, édesanyátok vagy édesapátok nevét és telefonszámát! A nyerteseket értékes ajándékokkal jutalmazzuk. Határidő advent harmadik vasárnapja.”

Jövő vasárnap, december 6-án lesz a Szent Miklós Templom búcsúünnepe. A búcsús szentmisét délelőtt 11 órától tartják.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket, kiemelten a 2021-és falinaptárt, mely plébániairodánkban is megvásárolható. Ára 4 lej.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2020. november 22. - Krisztus Király vasárnapja

A hittanos gyermekeket és a fiatalokat szeretettel várjuk jövő héten is a megszokott időpontban az online hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

Jövő vasárnap advent első vasárnapjával új egyházi évet kezdünk. Arra készülünk, hogy - az előírások betartásával - adventi hajnalainkon megtartjuk a szokásos roráté szentmiséket.

Egyházközségünk gyászolja Balázs Domokost a Verőfény 4/12 szám alól. Elhunyt 74 évesen. Temetése pénteken volt a Szent Miklós hegyi temetőben. És gyászoljuk Jakab Bertát a Virágok 5/18 szám alól. Elhunyt 85 évesen. Őket és gyászoló hozzátartozóikat hordozzuk imáinkban.

Templomunkban és plébániánk irodájában megvásárolható a 2021-es falinaptár. Ára 4 lej.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 33. vasárnap, 2020. november 15.

Közeleg Szent Erzsébet ünnepe. A szokáshoz híven a mai perselyadományokat az egyházmegyei Caritasnak ajánljuk fel, akik ebben az esztendőben idős és beteg testvéreink támogatására fogják fordítani a begyült összeget. Isten fizesse mindenki adományát!

A hittanos gyermekeket szeretettel várjuk jövő héten is a megszokott időpontban az online hittanórákra. Aki még nem jelentkezett be, keresse meg plébániánk facebook oldalán a maga korcsoportját és kérje felvételét.

Csütörtökön, november 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Reggel 8 órától ünnepi szentmisét végzünk, melynek keretében megtartjuk a hagyományos kenyér- és rózsaszentelést.

A jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, az egyházi év utolsó vasárnapja.

Szentatyánk, Ferenc pápa különleges engedélyével november egész idejére kiterjesztette az önmagunk és az elhunytak lelkének üdvösségért végzett búcsúnyerés lehetőségét. Ennek értelmében, ha november hónapnak bármely napján meglátogatunk egy temetőt vagy templomot, ezzel a szándékkal szentmisén veszünk részt, szentáldozáshoz járulunk, és a Szentatya szándékára elimádkozzuk a Hiszekegyet, Miatyánkot, és Dicsőséget imánkkal egy-egy lelket segíthetünk be a mennyországba.

Egyházközségünk gyászolja Katona Józsefeta Cipészek 8/5 szám alól. Elhunyt 65 évesen. Temetése pénteken volt a Korondi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 32. vasárnap, 2020. november 8.

Elkezdtük az online hittanórákat. Szeretettel várjuk jövő héten is a III., IV., V., VI., VII., VIII. osztályosokat a megszokott időpontban az online hittanórákra. Aki még nem jelentkezett be, keresse meg plébániánk facebook oldalán a maga korcsoportját és kérje felvételét.

Szentatyánk, Ferenc pápa különleges engedélyével november egész idejére kiterjesztette az önmagunk és az elhunytak lelkének üdvösségért végzett búcsúnyerés lehetőségét. Ennek értelmében, ha november hónapnak bármely napján meglátogatunk egy temetőt vagy templomot, ezzel a szándékkal szentmisén veszünk részt, szentáldozáshoz járulunk, és a Szentatya szándékára elimádkozzuk a Hiszekegyet, Miatyánkot, és Dicsőséget imánkkal egy-egy lelket segíthetünk be a mennyországba.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!