A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2020. november 1.
Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek ünnepe van. A világításra való tekintettel az esti, fél hetes ifjúsági szentmise elmarad.

Hétfőn, november 2-án halottak napja. Az este fél hétkor kezdődő szentmisét egyházközségünk azon tagjaiért ajánljuk fel, aki az elmúlt év során távoztak sorainkból.

Jövő héttől elkezdjük az online plébániai hittanórákat. Plébániánk facebook oldalán létrehoztuk a hittanos csoportokat, melyekbe az első és másodikosok kivételével meghívjuk azokat, akik a hittanórák felfüggesztéséig is jártak a plébániai hittanórára. Előrebocsátva, hogy ezek zárt csoportok, vagyis csak a hittanos gyermekeknek szólnak, arra kérjük őket, hogy mielőbb jelentkezzenek be a maguk csoportjába. A hittanórákat a megszokott időben kezdjük. Kedves gyermekek, kérünk legyetek pontosak! Az első és második osztályosok számára jelezzük, hogy figyelembe véve speciális helyzetüket, számukra nem fogunk online hittanórát tartani.

Péntek, november hónap első pénteke. Elővigyázatosságból és a járvány fokozódása miatt ez alkalommal csak telefonhívással fogjuk keresni betegeinket. Templomunkban az esti szentmise után megtartjuk a szokásos elsőpénteki szentségimádást.

Fájó szívvel jeleljük be, hogy András Csaba testvérünk novemberre tervezett papszentelése és első ünnepélyes szentmiséje a járványügyi helyzetre való tekintettel a jövő esztendőre lett halasztva.

Szentatyánk, Ferenc pápa különleges engedélyével november egész idejére kiterjesztette az önmagunk és az elhunytak lelkének üdvösségért végzett búcsúnyerés lehetőségét. Ennek értelmében, ha november hónapnak bármely napján meglátogatunk egy temetőt vagy templomot, ezzel a szándékkal szentmisén veszünk részt, szentáldozáshoz járulunk, és a Szentatya szándékára elimádkozzuk a Hiszekegyet, Miatyánkot, és Dicsőséget imánkkal egy-egy lelket segíthetünk be a mennyországba.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 30. vasárnap, 2020. október 25.

Hálásan köszönjük a kedves híveknek, hogy ebben a kihívásokkal teli időszakban templomunkban is betartják a helyes maszkviselés és a szociális távolságtartás szabályait.

Tudatában vagyunk annak, hogy most mindenkinek nagy szüksége van a lelki táplálékra, Isten közelségére. Arra bátorítjuk mindazokat, akik elővigyázatossági okokból a vasár- és ünnepnapi szentmiséktől távol maradnak, hogy bátran jöjjenek a hétköznapi szentmisékre, mert olyankor sokkal inkább biztosítva vannak az előírt feltételek.

Nagyon sajnáljuk, hogy ebben az időszakban a plébániai csoportok sem találkozhatnak. Bíztatjuk a csoportok tagjait, hogy a technika segítségével tartsák egymás között a kapcsolatot. Az elmúlt héten plébániánk megvásárolt egy kommunikációs szoftvert, a Zoom fizetős változatát, ami minőségi megbeszélésekre lett kifejlesztve, számítógépről és okos telefonról is használható. Szívesen bocsátjuk a csoportvezetők rendelkezésére. Novembertől a plébániai hittanórák megtartására is ezt a programot fogjuk használni.

Az I-IV osztályosok számára szép vakációt kívánunk. A harmadikosok számára hirdetjük, hogy a szülőértekezleten bejelentett online hittanórákat, azaz az elsőáldozási felkészítőt, csak november 4-én fogjuk elkezdeni. A szülők, a számukra indított facebook csoportban, mindenről naprakész információkat kapnak.

A szentmisék online közvetítésére csak abban az esetben szeretnénk sort keríteni, ha ismét betiltanák a nyilvánosan bemutatott szentmiséket. Azok számára, akik karanténban vannak, a Mária Rádió által közvetített szentmisék ajánljuk.

Jövő vasárnap november 1., Mindenszentek ünnepe. A világításra való tekintettel az esti, fél hetes ifjúsági szentmise elmarad.

Hétfőn, november 2-án halottak napja. Az este fél hétkor kezdődő szentmisét egyházközségünk azon tagjaiért ajánljuk fel, aki az elmúlt év során távoztak sorainkból.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 29. vasárnap, 2020. október 18.

Missziós vasárnap van, a mai perselyadományokat azoknak a misszionáriusoknak juttatjuk el akik, olyan területeken hirdetik az igét, ahol még nem hallottak Krisztusról, vagy ahol még most épül ki az Egyház szervezete. Isten fizesse adományaikat!

A vírushelyzet fokozódása és az esetszámok növekedése miatt a Megyei Prefektusi Hivatal városunkra vonatkozóan szigorú intézkedéseket hozott, melyek ma éjféltől lépnek érvénybe és előreláthatólag november 1-ig érvényesek. Ezek szerint: minden nyitott közterületen – az utcán is – kötelező lesz a maszkviselés. A vallásos tevékenységek, így a szentmisék megtartása megengedett, de csak az egészségügyi szabályok betartásával. Tiltólistára kerülnek a tíz főnél nagyobb csoportnak szervezett szabadtéri tevékenységek, tilos esküvőket, keresztelőket tartani. Továbbá szigorúan kérik: Tartsuk be a helyes maszkviselés, a távolságtartás szabályait! Ha tüneteket észlelünk magunkon, konzultáljunk családorvosunkkal, ne menjünk közösségbe. Ha igazoltan fertőzött személlyel találkoztunk, 14 napra vonuljunk otthoni elszigetelésbe. Tünetek észlelése esetén hívjuk háziorvosunkat! Csak így fékezhetjük a vírus terjedését.

Hétfőtől városunk összes tanintézményében felfüggesztik a tevékenységet és áttérnek az online oktatásra. Az iskolákba való visszatérés időpontjáig mi is szüneteltetjük a plébániai hittan- és ifjúsági órákat.

Szerdán, október 21-én, este fél nyolcra templomunkba várjuk az elsőáldozásra készülők szüleit. A gyermekektől meghívót küldtünk, kérjük, minden család legalább egy taggal képviseltesse magát a megbeszélésen.

A szépkorú testvéreink számara meghirdetett szombati kirándulást kénytelenek vagyunk egy későbbi időpontra halasztani.

Jövő vasárnap átállunk a téli időszámításra. Ne feledjék óráikat egy órával visszaállítani!

Megjelent Egyházközségi Értesítőnk októberi száma. A missziós csoport tagjai kézbesítették. Szívből köszönjük a szerkesztők és terjesztők szolgálatát.

Egyházközségünk gyászolja Molnár Andrást a Téglavetők 2/9 szám alól. Elhunyt 80 éves korában. Temetése csütörtökön volt a Szent Miklós Hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban!

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 28. vasárnap, 2020. október 11.

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittan- és ifjúsági órákra. A plébánián is érvényesek az iskolából jól ismert járványügyi szabályok: a maszk viselése, a kéz fertőtlenítése és a távolság megtartása kötelező. Vigyázzunk magunkra és egymásra! A kedves híveket is tisztelettel kérjük, vegyék komolyan a templomban a maszk viselését és az egy háztatásban élők kivételével az előírt távolság megtartását.

A szépkorúak hónapjában hálával és szeretettel gondolunk közösségünk idősebb tagjaira. Szeretnénk örömet szerezni nekik. Nem engedjük, hogy a kialakult járványhelyzet elvegye kedvünket egy szép kirándulás, zarándoklat megszervezésétől, ezért október 24-én, szombaton szeretettel várjuk szépkorú testvéreinket délelőtt 10 órára templomunk elé. A járványügyi előírások megtartására szigorúan figyelve gyalogosan indulunk, meglátogatjuk a szombatfalvi Szent György templomot, végigjárjuk a Székely Kálváriát, szentmisét mutatunk be az Ugron kápolnánál, majd látogatást teszünk a szejkefürdői Mini Erdélyi Parkban. Azon testvéreink számára, akik nem tudnak gyalogosan jönni, autóbuszt indítunk délután két órakor templomunk elől. Szejkefürdőn csatlakozhatnak hozzánk, és „óriásként” ők is bejárhatják Erdélyt. A hazaútra az autóbusz mindenki számára rendelkezésre áll. A részvétel bejelentése kötelező. Jelentkezni október 23-ig, péntekig lehet plébániánk irodájában. A részvételi díj 10 lej, mely tartalmazza a Mini Erdélyi Parkba való belépőt és az autóbuszjegy árát.

Egyházközségünk gyászolja Burján Dezsőt a Virágok sétánya 13/6 szám alól. Elhunyt 80 éves korában. Temetése hétfőn 13 órától lesz a Szent Miklós temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban!

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 27. vasárnap, 2020. október 4.

Istennek legyen hála, munkatársainknak köszönet egyházközségünk és templomunk szép búcsúünnepéért.

Istennek legyen hála a mai szép ünnepért, az elsőáldozásért. Köszönetet mondunk a hittanárnőnek, a kántor úrnak, a szülőknek, a nagyszülőknek, a tanítóknak a gyermekek neveléséért, valamint munkatársainknak az ünnep előkészítéséért. Isten fizesse mindenki áldozatát!

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittan- és ifjúsági órákra.

A Huncutok ifjúsági csoport nagy szeretettel vár soraiba új fiatalokat. Bátorítjuk azokat a 8-12 osztályos fiúkat és lányokat, akik szeretnének egy barátságos, tettre kész ifjúsági közösségbe tartozni, hogy jöjjenek a plébániára az október 8-ikán du. 6 órától kezdődő ifjúsági alkalomra.

Jövő héten két szép Mária ünnep is lesz, szerdán Rózsafüzér királynője, csütörtökön Magyarok Nagyasszonya. A szentmisék a szokásos időpontban lesznek, szerdán este fél 7-től, csütörtökön reggel 8 órától.

Október a rózsafüzér hónapja. Templomunkban minden szentmise előtt elimádkozzuk a rózsafüzért. Bátorítjuk önöket, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba és otthon is imádkozzák a rózsafüzért.

Október 16-18. között a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban édesanyák és feleségek részére tartanak lelkigyakorlatot „Változások idejét éljük” címmel. A lelkigyakorlatot Bakó Mária lelkigondozó és Hausdorf Anna pszichológus vezetik. A programra előzetes bejelentkezés szükséges október 9-ig. A helyek száma korlátozott. Bővebb információ a plakáton található.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!