A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 26. vasárnap, 2020. szeptember 27.

Istennek legyen hála a mai szép ünnepért, az elsőáldozásért. Köszönetet mondunk a hittanárnőnek, a kántor úrnak, a szülőknek, a nagyszülőknek, a tanítóknak a gyermekek neveléséért, valamint munkatársainknak az ünnep előkészítéséért. Isten fizesse mindenki áldozatát!

A harmadik csoport elsőáldozás jövő vasárnap a fél 10-től kezdődő szentmise keretében lesz. Őket holnap du. 4 órára várjuk a plébániára. Elkezdjük a közvetlen felkészülést az elsőáldozásra.

Határozottan kérjük a kedves híveket, vegyék komolyan a templomban a maszk viselését és az egy háztatásban élők kivételével az előírt távolság megtartását. Az elsőáldozási szentmiséken a templom az elsőáldozóknak és közvetlen hozzátartozóiknak lesz fenntartva. A szentmisére érkező gyermekek számára fenntartjuk a kórus erkélyét. Őket ide várjuk, a ministránsokat a sekrestyébe.

Legyen köszönet a Lektorok közösségének a Szentírás-vasárnapi liturgiák szebbé tételéért. A templom előtt Szentírások bő választéka várja az érdeklődőket. Figyelmükbe ajánljuk akár személyes használatra, akár ajándékba. Legyen Isten igéje mindennapi lelki táplálékunk! A mai perselyadományokat egyházmegyénk bibliatársulatának támogatására ajánljuk fel. Isten fizesse adományaikat!

Csütörtökön, október 1-én, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepén tartjuk egyházközségünk búcsúját. Az ünnepi szentmise du. 5 órától kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József ny. püspök atya lesz. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Ünnepeljünk együtt! A búcsú napján plébániánk irodája zárva tart.

Idén is három napos lelkigyakorlattal készülünk a búcsúra. A lelkigyakorlatra ft. Csató Béla kanonok urat, Székelylengyelfalva plébánosát kértük fel. Mindenkit szeretettel várunk a hétfőn, kedden és szerdán este fél hétkor kezdődő szentmisékre (szeptember 28-30.).

Elkezdődtek a plébániai hittan- és ifjúsági órák.  Kedden és szerdán szeretettel várjuk az I-IV. osztályosokat. Az V-VIII-at, a Huncut- és a Pitypang ifjúsági csoportok tagjait, akiknek csütörtökön lenne hittan órájuk arra kértük, ez alkalommal a búcsús szentmisére jöjjenek.

A Huncutok ifjúsági csoport nagy szeretettel vár soraiba új fiatalokat. Bátorítjuk azokat a 8-12 osztályos fiúkat és lányokat, akik szeretnének egy barátságos, tettre kész ifjúsági közösségbe tartozni, hogy jöjjenek a plébániára az október 8-ikán du. 6 órától kezdődő ifjúsági alkalomra. Hajrá fiatalok!

Szeptember hónap utolsó vasárnapján hálát adunk a múló hónapért, a 11 keresztelőért. Isten jutalmazza meg bőségesen mindazokat, akik egyházi hozzájárulással betértek plébániánkra, anyagilag támogatták plébániánkat. Köszönjük azoknak is, akik munkájukkal, imájukkal támogatták közösségünket.

Pénteken október hónap első pénteke, meglátogatjuk betegeinket. Az esti fél hetes szentmise után a felnőttek vezetésével szentségimádást tartunk.

Szombaton, október 3-án, Assisi Szent Ferenc ünnepének előestéjén, este 6 órától ünnepi szentmise lesz a ferences templomban. A ferences atyák mindenkit szeretettel várnak.

Október a rózsafüzér hónapja. Templomunkban minden szentmise előtt elimádkozzuk a rózsafüzért. Bátorítjuk önöket, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba.

A helyhatósági választások napja van. Főpásztorunk, Kovács Gergely érsek atya néhány napja buzdító körlevelet adott ki. Megjelent a médiában, kifüggesztettük a hirdetőtáblára és megtalálják plébániánk honlapján is. Az idő szűke miatt leveléből csupán néhány mondatot emelnék ki: „Istent szerető, hívő emberként felelősek vagyunk magunkért, egymásért és az utánunk jövőkért. Ezért nem lehet közömbös számunkra, hogy kik képviselik a közéletben értékeinket, célkitűzéseinket. A településvezető-jelöltek közül azoknak szavazzunk bizalmat, akik fontosnak tartják a békességet, az igazságosságot, a keresztény erkölcsöt és kultúrát, akik képviselik és védelmezik a kereszténység és népünk értékeit, akiket rátermettnek és tisztességesnek ismerünk. Bár a jelenlegi járványhelyzet félelemre és az urnáktól való távolmaradásra adhat okot, a részvételi szabályok betartásával és felelősségteljes védekező magatartással legyünk jelen e jövőt alakító eseményen, elővigyázatosan és lelkiismeretesen.” A körlevél teljes egészében itt olvasható.

Egyházközségünk gyászolja Vajda Károlyt a Remete bejárat 4/19 szám alól. Elhunyt 69 évesen. Temetése pénteken volt a Bethlenfalvi temetőben. Jére András Dénest a Bethlenfalvi út 7 szám alól. Elhunyt 75 éves korában, temetése szombaton volt a Bethlenfalvi temetőben. Őket és gyászoló hozzátartozóikat hordozzuk imáinkban.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 25. vasárnap, 2020. szeptember 20.

Istennek legyen hála a mai szép ünnepért, az elsőáldozásért. Köszönetet mondunk a hittanárnőnek, a kántor úrnak, a szülőknek, a nagyszülőknek, a tanítóknak a gyermekek neveléséért, valamint munkatársainknak az ünnep előkészítéséért. Isten fizesse mindenki áldozatát!

A második csoport elsőáldozás jövő vasárnap a fél 10-től kezdődő szentmise keretében lesz. Őket holnap du. 5 órára várjuk a plébániára. Elkezdjük a közvetlen felkészülést az elsőáldozásra.

Határozottan kérjük a kedves híveket, vegyék komolyan a templomban a maszk viselését és az egy háztatásban élők kivételével az előírt távolság megtartását. Az elsőáldozási szentmiséken a templom az elsőáldozóknak és közvetlen hozzátartozóiknak lesz fenntartva. A szentmisére érkező gyermekek számára fenntartjuk a kórus erkélyét. Őket ide várjuk, a ministránsokat a sekrestyébe.

Jövő héten kezdődnek a plébániai hittanórák. Szeretettel várjuk a gyermekeket. Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy segítsék és figyeljék gyermekeiknek a plébánia hittanórán és a vasárnapi szentmisén való részvételét, tartsák meg a kereszteléskor ünnepélyesen tett ígéretet gyermekük vallásos nevelésére vonatkozóan. A gyermekeket kérjük, hozzanak maszkot magukkal.

Házunk tájékán lassan befejeződnek a felújítási munkálatok. Templomunk - huszadik születésnapjára készülőben - kívül, belül ünneplőbe öltözött, megszépült. Plébániánk udvara is megújult: kicseréltük az elavult víz, szennyvíz és esőcsatorna hálózatot és új kockakő járófelületet kapott az udvartér. Legyen köszönet az anyagi támogatásért Hargita Megye Tanácsácsának, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának, valamint azoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik adományukkal vagy munkájukkal járultak hozzá a költségek fedezéséhez. Kiemelt köszönet a Melinda cégcsoportnak, Pál Dénes úrnak a tekintélyes anyagi támogatásért, melyből a templombejárat igényes kialakítását és a templomudvar lekövezését finanszíroztuk. Hálásan köszönjük a Nyko kft-nek, Vass Áron és Orbán Dénes uraknak a mozgássérült feljáró korlátjának elkészítését, az Epad kft-nek, László Endre úrnak a templomi és templomon kívüli asztalosmunkák kivitelezését, az EG Transyl Van Landscape kft-nek, Angi Attila úrnak a templom- és plébániaudvar kertészeti munkálatainak kivitelesét. Engedjék meg, hogy külön megköszönjük Jakab László építész-tervező úrnak a templombelső és külső színvilágának kigondolását, valamint a templombejárat igényes formatervezését, és köszönet Gergely László egyháztanácsos mérnök úrnak, aki sokat segített a pályázatokban és a munkálatok kivitelezésében. A felújított templomot és plébániát a búcsú alkalmával Tamás József püspök atya fogja megáldani.

Szerdán, szeptember 23-án, Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház védőszentjének emlékünnepén, du. 5 órától szentmisét tartanak a kápolnában. Ezt követően Ambrus István plébános előadást tart: Pio atya istenszeretete címmel. A szervezők mindenkit nagy szeretettel várnak.

Megjelent Egyházközségi Értesítőnk szeptemberi száma. A héten a missziós csoport tagjai kézbesítették. Köszönet nekik és a szerkesztőknek.

Jövő vasárnap Szentírás vasárnapja. Arra kérjük a kedves híveket, hozzák magukkal Szentírásukat, hogy a szentmise keretében megáldhassuk azokat. A szentmise előtt a templomudvarban kedvezményes áron lehet majd Szentírást vásárolni. A jövő vasárnapi ünnep megszervezését a Lektor Közösség vállalta.

Egyházközségünk gyászolja Barabás Veronikát a Forrás utca 1/A/67 szám alól. Elhunyt 83 évesen. Temetése csütörtökön volt a Szent Miklós-hegyi temetőben. És gyászoljuk Incze Kornéliát, Nellike nénit, plébániánk első titkárnőjét, a Kornis Ferenc 30/D/6 alól.  Elhunyt 88 éves korában. Temetése szombaton volt a parajdi római katolikus temetőben. Őket és gyászoló hozzátartozóikat hordozzuk imáinkba.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Szombaton, szeptember 19-én, az esti szentmise ifjúsági szentmise lesz. Vendégünk lesz egy nagyszerű gyergyószentmiklósi ifjúsági zenekar, a Glory. Mindenkit szeretettel várunk, imádkozzunk, énekeljünk együtt.

Glory

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 24. vasárnap, 2020. szeptember 13.

Holnap kezdődik az iskola. Minden diáknak, tanítónak és tanárnak áldást kérünk az életére.

Fontos ünnepekre készül közösségünk. Isten segítségével három egymás utáni vasárnapon megtartjuk a tavaszról elmaradt elsőáldozásokat. Így holnap du. 4 órától el is kezdjük az első csoport felkészítését. Velük, ez alakommal, a plébánián fogunk találkozni. Várjuk őket nagy szeretettel.

Az első csoport elsőáldozás jövő vasárnap a fél 10-től kezdődő szentmise keretében lesz, ami egyúttal plébániai tanévnyitó-szentmisénk is. Szeretettel várunk minden iskoláskorú gyermeket és fiatalt szüleikkel együtt. Fontos tudni, hogy az elsőáldozási szentmiséken a templom nagy része az elsőáldozóknak és közvetlen hozzátartozóiknak lesz fenntartva. Így, szokásunktól eltérően, ezen a három szentmisén nem fogunk tudni más gyermekek számára fenntartott helyet biztosítani.

Bizonyosan értesültek arról, hogy egyházmegyénk több papja, köztük Kovács Gergely érsek atyánk koronavírus fertőzött lett. Imádkozzunk gyógyulásukért, ugyanakkor vegyük komolyan a szentmiséken a maszk viselését és, az egy háztatásban élők családtagok kivételével, másoktól az előírt távolság megtartását.

Szombaton, szeptember 19-én, az esti szentmise ifjúsági szentmise lesz. Vendégünk lesz egy nagyszerű gyergyószentmiklósi ifjúsági zenekar, a Glory. Mindenkit szeretettel várunk, imádkozzunk, énekeljünk együtt.

A plébániai hittanórákat egy hét múlva, szeptember 22-én kezdjük, melyre nagy szeretettel várunk minden iskoláskorú gyermeket. Tisztelettel kérjük a szülőket, segítsék és figyeljék gyermekeiknek a plébániai hittanórán és a vasárnapi szentmisén való részvételét. Tartsák meg a kereszteléskor ünnepélyesen tett ígéretet gyermekük vallásos nevelésére vonatkozóan.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
Évközi 23. vasárnap, 2020. szeptember 6.

A héten véget ért gyermekkórusunk tábora. Legyen köszönet a kántor úrnak a szervezésért.

Kedden, szept. 8-án KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE. A hagyományt ápolva idén is megszervezik az Élő Rózsafüzér Zarándoklatot. A zarándokok reggel 9 órakor indulnak a Jézus-kápolnától, érintik a város valamennyi katolikus templomát, majd délután 4 órától végigjárják a Székely Kálváriát. A zarándoklat a délután 5 órától kezdődő búcsús szentmisével fejeződik be az Ugron kápolnánál. Bátorítjuk a kedves híveket, kapcsolódjanak be a zarándoklatba! Templomunkban az ünnepi szentmise este fél hét órától kezdődik. Szeretettel várjuk a szentmisére az elsőáldozásra készülőket és szüleiket. A szentmise után, 8 órától szülőértekezletet tartunk.

Kulturális esemény színhelye lesz templomunk szerda, csütörtök, péntek és szombat este, helyet biztosítunk a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztiválnak. Ezeken az estéken fél nyolctól városunk szülötteinek, hazai és külföldi gitárművészeknek az előadásait hallgathatjuk. Szeretettel várjuk a kedves híveket is. A belépés ingyenes. Mindenkit kérünk a törvény által megkövetelt szabályok betartására, a maszk viselésére és a szociális távolság megtartására.

Isten éltesse mindazokat, akik a jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!