A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2014. február 16-án, évközi VI. vasárnap

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat a hittanórákra, bérmálási felkészítőkre.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja Férjek - Édesapák hétvégéjét szervezi február 21-23. között Csíksomlyón a Jakab Antal tanulmányi házban – amelyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. Bővebb információ a kijáratnál levő plakátról olvasható.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket.

Ismét itt az alkalom, hogy a fizetés utáni adóból leírható 2%-ot felajánljuk egyházközségünk javára. Kitölthető űrlapot küldünk minden családnak a februári egyházközségi értesítőben, de találunk az újságasztalnál, sekrestyében vagy a plébánián. Vigyünk magukkal azoknak is, akik közösségünkhöz tartoznak, de nem figyelnek erre és az államnak hagyják a 2%-ot.

Közösségünk gyászolja Mátyás Bélát, aki elhunyt 84 évesen a Bethlenfalvi út 61 szám alól. Foglaljuk imáinkba!

Heti szentmise szándékok:

február 16. Vasárnap 9,30
18,30
 + Tamás Sándor és Julianna
 + ifj. Bálint Kálmán
február 18. Kedd 8,00  + Hadnagy Domokos és Teréz
február 19. Szerda  18,30  + Kiss Mária Ágnes, József és Anna
február 20. Csütörtök 8,00  + Alajos, Berta, Domokos és Szilveszter
február 21. Péntek 18,30     A Forrás közösség tagjaiért
február 22. Szombat 18,30  + Bálint András és László

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2014. február 9-én, évközi V. vasárnap

Hétfőtől megkezdődik az iskolai tanítás. A plébánián is szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat a hittanórákra, bérmálási felkészítőkre.

Február 11-én, kedden betegek világnapja. Szentmise reggel 8 órától lesz, amelynek keretében felvehetik a betegek szentségét, akik 60 éven felül vannak, vagy valamilyen állapotbeli betegségben szenvednek. A szentmisén szentgyónási lehetőség is lesz.

Február 12-én, szerdán lesz a Caritas csoport havi találkozója 17 órakor a plébánián.

Szintén február 12-én, szerdán lesz a Lektorok havi találkozója is az esti szentmise és szentségimádás után a plébánián.

Február 13-án, csütörtökön lesz a Hit-Tan-Folyam következő előadása, amelyet Ft. Tamás Huba homoródkarácsonyfalvi plébános tart „A hitvestársi életszentség” témával. Szeretettel várunk mindenkit este 7 órától a plébánia nagytermébe.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja Férjek-Édesapák hétvégéjét szervezi február 21-23. között Csíksomlyón a Jakab Antal tanulmányi házban – amelyre szeretettel várnap minden érdeklődőt. Bővebb információ a kijáratnál levő plakátról olvasható.

Február 12-én, szerdán 18,00 órától a kolozsvári Szent Mihály templomban Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulóját ünneplik, szentmisét celebrál Jakubinyi György érsek. Ezt követően emléktáblát lepleznek le és áldanak meg, ugyanakkor megkoszorúzzák a templom mellett álló Márton Áron szobrot. Autóbusz indul Csíkszeredából, Székelyudvarhelyen csatlakozni lehet hozzá.

Mindazokat, akik nem tudnak elmenni Kolozsvárra, szeretettel hívják a csíkszentdomokosi Márton Áron emlékünnepségre. Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul február 16-án, vasárnap. Mindkettőről érdeklődni a plébánia irodájában lehet.

Heti szentmise szándékok:

február 9. Vasárnap 9,30
18,30
 + Jolán és János
 + Lőrincz Sándor és Róza
február 11. Kedd 8,00  + Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért
február 12. Szerda  18,30  + Szabó Tamás
február 13. Csütörtök 8,00  + Péter István-Ferenc – 6 hetes szentmise
február 14. Péntek 18,30  + György Dániel
február 15. Szombat 17,30

18,30
    Jére Zoltán és Bencze Izabella
    szentségi házassága
 + Simon József és Vilma

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2014. február 2-án, évközi IV. vasárnap

Jövő héten a gyermekek, fiatalok vakáción lesznek, ezért a plébánián is szünetel számukra a hittanóra, bérmálási felkészítő.

Február 4-én, kedden lesz a zsolozsmázó csoport havi találkozója 19 órától a plébánián.

Február 6-án, csütörtökön délután 4 órától lesz az ágyhoz kötött, idős betegek meglátogatása és ellátása.

Február 7-én, elsőpéntek. Az esti 18,30 órás szentmise után a felnőttek szentségimádása következik.

Mivel holnap Szent Balázs püspök emléknapja, ma a szentmisék végén ünnepélyes balázs-áldásban részesítünk minden jelenlévőt.

Február 11-én, jövő kedden betegek világnapja. Szentmise reggel 8 órától lesz, amelynek keretében felvehetik a betegek szentségét, akik 60 éven felül vannak, vagy valamilyen állapotbeli betegségben szenvednek. A szentmisén szentgyónási lehetőség is lesz.

Február 13-án lesz a Hit-Tan-Folyam következő előadása, amelyet Ft. Tamás Huba homoródkarácsonyfalvi plébános tart „A hitvestársi életszentség” témával. Szeretettel várunk mindenkit este 7 órától a plébánia nagytermébe.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja Férjek-Édesapák hétvégéjét szervezi február 21-23. között Csíksomlyón a Jakab Antal tanulmányi házban – amelyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. Bővebb információ a kijáratnál levő plakátról olvasható.

Heti szentmise szándékok:

február 2. Vasárnap 9,30
18,30
 + Bartalis Ottilia
 + Demény Gáspár, Gergely és Anna
február 4. Kedd 8,00  + Nagy Domokos – 6 hetes szentmise
február 5. Szerda  18,30     Lektor Közösség tagjaiért
február 6. Csütörtök 8,00  + Fancsali Mihály és Magda
február 7. Péntek 18,30     Mária Légió tagjaiért
február 8. Szombat 18,30  + Tófalvi Előd

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2014. január 26-án, évközi III. vasárnap

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat a plébániai hittanórákra, bérmálási felkészítőkre.

Jövő vasárnap, február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatása a templomban. Az ünnepi gyertyaszentelés a 11,30 órás nagymisén lesz, ahol az eddigi éveknek megfelelően lehet majd gyertyát vásárolni. És mindhárom szentmise után Balázs-áldásban részesítjük a jelenlévőket.

„Az érzelmek szerepe életünkben, kommunikációnkban” címmel tematikus hétvége lesz szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Csíkszentdomokoson február 1-2. között. Bővebb információ, elérhetőség a kijáratnál levő plakáton szerezhető.

Szeretettel kérjük azokat a keresztény jegyespárokat, akik 2014 folyamán szándékoznak templomunkban és közösségünkben szentségi házasságot kötni, szíveskedjenek jelezni a plébánia hivatalban az időpont megbeszélése és rögzítése, valamint a szentségi házasságkötést megelőző jegyeskurzuson való részvétel miatt.

Heti szentmise szándékok:

január 26. Vasárnap 9,30
18,30
 + Lukács Borbála, Albert és Árpád
 + Veress Ilonka
január 28. Kedd 8,00  + Frencul Ilona és családjáért
január 29. Szerda  18,30  + Bokor Zita
január 30. Csütörtök 8,00  + Bíró Anna és Ferenc
január 31. Péntek 18,30  + Both József, Mária
    és elhunyt gyermekeikért
február 1. Szombat 18,30  + György Gábor és Anna

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2014. január 19-én, évközi II. vasárnap

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat a plébániai hittanórákra, bérmálási felkészítőkre.

Elkészült az Egyházközségi Értesítő januári száma. A héten a missziós csoport tagjai kézbesíteni fogják családjainknak. Isten fizesse az szerkesztők, valamint a kézbesítők munkáját!

Szeretettel kérjük azokat a keresztény jegyespárokat, akik 2014 folyamán szándékoznak templomunkban és közösségünkben szentségi házasságot kötni, szíveskedjenek jelezni a plébánia hivatalban az időpont megbeszélése és rögzítése, valamint a szentségi házasságkötést megelőző jegyeskurzuson való részvétel miatt. A jegyeskurzus február folyamán kezdődik a szombatfalvi Szent György plébániával közösen. Várjuk a keresztény jegyesek jelentkezését.

Heti szentmise szándékok:

január 19. Vasárnap 9,30
18,30
 + Birtalan Katalin
 + Jakab György
január 21. Kedd 8,00  + Vajda Ferenc és családjáért
január 22. Szerda  18,30  + Csíki Dénes, Margit és Gáspár
január 23. Csütörtök 8,00  + Bálint Piroska – 6 hetes szentmise
január 24. Péntek 18,30  + Gergely János és Piroska
január 25. Szombat 18,30  + Hadnagy Imre