Ökumenikus Imahét - 2014 január 13-18

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2014. január 12-én,
Urunk megkeresztelkedésének vasárnapján

2014. január 12-19. között ökumenikus imahét lesz Székelyudvarhelyen a Bethlen negyedben, a három történelmi - római katolikus, református és unitárius – egyház közreműködésével. Az ökumenikus imahéten sorba veszik a templomokat, minden nap délután 6 órától ökumenikus istentiszteletet tartanak. Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket a közös imaalkalmakra, találkozásra, egymásból való lelki gazdagodásra!

Január 14-től folytatódnak a plébániai hittanok és a bérmálási felkészítők.

Január 16-án, csütörtökön, az ökumenikus istentisztelet után, 7 órától a Hittanfolyam januári előadása következik. Czikó László búzásbesenyői plébános: Krízis - veszély és esély! címmel. Adjuk meg az esélyt magunknak, hogy kríziseinkből pozitívan lábaljunk ki. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Szeretettel kérjük azokat a keresztény jegyespárokat, akik 2014 folyamán szándékoznak templomunkban és közösségünkben szentségi házasságot kötni, szíveskedjenek jelezni a plébánia hivatalban az időpont megbeszélése és rögzítése, valamint a szentségi házasságkötést megelőző jegyeskurzuson való részvétel miatt. A jegyeskurzus február folyamán kezdődik a szombatfalvi Szent György plébániával közösen. Várjuk a keresztény jegyesek jelentkezését.

Heti szentmise szándékok:

január 12. Vasárnap 9,30
18,30
 + Miklós Árpád – 15 éves megemlékezés
 + Jakab Klaudia
január 14. Kedd 8,00  + Márton Rozália
január 15. Szerda  18,30  + Balázs János és Rozália
január 16. Csütörtök 8,00  + Fancsali Erzsébet – 6 hetes szentmise
január 17. Péntek 18,30     Forrás Közösség tagjaiért
január 18. Szombat 18,30  + Kelemen Molnár Albert – 8 éves
    megemlékezés

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2014. január 5-én, Karácsony utáni II. vasárnap

Január 6-án, hétfőn Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe. Az ünnepi szentmise 18,30 órától lesz.

Jövő héttől visszaállnak a hétköznapi szentmisék időpontjai: kedden és csütörtökön reggel 7,25-től Rózsafüzér és 8 órától szentmise. Szerdán, pénteken és szombaton 17,55-től Rózsafüzér és 18,30 órától szentmise.

Január 7-én, kedden lesz a zsolozsmázó csoport havi találkozója 19 órakor a plébánián.

Január 8-án, szerdán lesz a Caritas csoport havi találkozója 17 órakor a plébánián.

Szintén január 8-án, szerdán lesz a Lektorok havi találkozója az esti szentmise és szentségimádás után a plébánián.

Istennek hála a házszentelésekért, a sok lélekemelő találkozásért, kedves fogadtatásért, szolgálatunk elfogadásáért. Megköszönjük az adományokat, ajándékokat.

Közösségünk gyászolja: Péter István-Ferencet (Győzelem 35/8), elhunyt 36 évesen. Foglaljuk őt és gyászoló hozzátartozóit imáinkba!

Szeretettel kérjük azokat a keresztény jegyespárokat, akik 2014 folyamán szándékoznak templomunkban és közösségünkben szentségi házasságot kötni, szíveskedjenek jelezni a plébánia hivatalban az időpont megbeszélése és rögzítése, valamint a szentségi házasságkötést megelőző jegyeskurzuson való részvétel miatt. A jegyeskurzus február folyamán kezdődik a szombatfalvi Szent György plébániával közösen, utólagos bekapcsolódás nem lehetséges. Ezért nyomatékkal kérjük és várjuk a keresztény jegyesek jelentkezését.

Heti szentmise szándékok:

január 5. Vasárnap 9,30
18,30
 + Fancsali Klára és Lajos
 + Gáspár, Margit és János
január 6. Hétfő 18,30     Vízkereszt, Urunk megjelenése
január 7. Kedd 8,00  + Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért
január 8. Szerda  18,30  + Simó Erzsébet
január 9. Csütörtök 8,00  + István, Zoltán és László
január 10. Péntek 18,30  + Lázár Gál és Julianna
január 11. Szombat 18,30  + Móga és Csürös családok elhunytjaiért

 

Hálaadás és beszámoló a székelyudvarhelyi
Kis Szent Teréz plébánián a 2013-as esztendőről

­­­­Istennek legyen hála, hogy 2013-ban

- Vasárnaponként 3 alkalommal, minden hétköznap - hétfő kivételével - egyszer be volt mutatva a legszentebb áldozat templomunkban.

- Minden nap szentmise előtt elimádkoztuk a Rózsafüzért és minden nap rövid homilia van a hétköznapi szentmiséken az evangélium után.

- Rendszeresen megtartottuk hetente a szerda esti szentségimádást és havonta az elsőpénteki virrasztást.

- A vasárnapi szentmisék idején, nagyböjtben és az adventi Róráté szentmiséken és bűnbánati igeliturgiákon sikerült rendszeres szentgyónási lehetőséget biztosítani a nyugdíjas atyák által.

- Heti rendszerességgel találkoztak a Huncutok, Hálalujások, Pitypang és Taizé ifjúsági csoportok tagjai.

- Heti rendszerességgel találkoztak a Forrás közösség tagjai, a Mária Légiósok, havi egy alkalommal a Lektorok és a Káritász csoport tagjai.

- Megalakult a Zsolozsmázók lelkiségi csoportja, akik szintén havonta egy alkalommal találkoznak.

- A plébániai hittanórákat a tanév első hetétől heti rendszerességgel júniusig tartjuk. Az egyházközségünkhöz tartozó két iskolában Móra Ferenc és Bethlen Gábor általános iskolákban rendszeres katolikus hitoktatás van.

- Heti rendszerességgel meg voltak tartva a felnőtt és iskolaidőben a gyermekkórusok próbái. Közösségünk kántora az iskolai hittanórákon is tanítja egyházi énekeinket pontosan és rendszeresen. Egyházközségünk kórusa következetesen szolgált az ünnepi szentmiséken, részt vett a kerületi és helyi szervezésű kórustalálkozókon.

- Plébániahivatalunk irodája a kiírt program szerint mindig nyitva volt és a hívek rendelkezésére próbáltunk állni.

- Egyházközségünk filiájába, Homoródremetébe is sikerült kéthetente eljutni szentmisét bemutatni, a remeteiek lelkesedését bizonyítja, hogy idén harmadik alkalommal a felnőttek hagyományőrző pásztorjátékot adtak elő.

- Egyházközségünknek 4 alkalmazottja van: irodavezető titkárnő, kántor, plébános és sekrestyésnő. Az elmúlt év során mindannyian megkaptuk a havi javadalmazást, valamint a heti egy szabadnapot és az évi egy hónap pihenőszabadságot.

- Egyházközségünk nevében sikerült a gyulafehérvári főegyházmegyének befizetni a kijelölt járulékokat a püspökség fenntartására, az iskolai és a szórvány alapba.

 

Istennek legyen hála, hogy 2013-ban

- A házszentelési listákon összesen 2.221 család szerepel. Ebből 1.656 család fogadta a szent keresztet. 382 nem volt otthon és 82 nem igényelte a házszentelést.

- Betegek Világnapján 104-en vették fel a betegek szentségét. Havi rendszerességgel meg voltak látogatva elsőpénteken az idős beteg testvérek 42-en, akik szentáldozásban részesültek otthonaikban.

- A szombatfalvi Szent György plébániával közösen 2 jegyeskurzust szerveztünk, összesen 42 pár jegyest készítettünk fel a szentségi házasságkötésre.

- Az esztendő folyamán Fülöp kurzus, lelkigondozói kurzus és Egyház kincsei kurzus volt szervezve a Forrás közösség közreműködésével, összesen 125 résztvevővel.

- Meg voltak tartva az örökös szentségimádási napok templomunkban és Homoród-remetében.

- Nagyböjtben testre szabott korosztályonkénti keresztutakat végeztünk, megünnepeltük a húsvéti misztériumot a Szent Három nap, végeztük a májusi litániát, ápoltuk a júniusi Jézus Szíve tiszteletet.

- A hittanos gyermekek a plébániai hittanórák keretében, bűnbánati igeliturgiában elvégezték húsvéti és karácsonyi szentgyónásukat.

- Virágvasárnapján Passiójátékot, karácsonykor pásztorjátékokat adtak elő a fiatalok és hittanosok, melyet hittanárnőnk tanított be szakértelemmel. Virágvasárnapján, a nagymisén az előző évekhez hasonlóan Passiót énekelt közösségünk kórusa.

- Két csoportban 69 gyermek volt elsőáldozó. Mindkét eseményt felkészítők sorozata és a szülőkkel való többszöri találkozás előzte meg.

- Csíksomlyóra gyalogosan 507-en (I. nap) 564-en (II. nap) zarándokoltunk, visszafelé 278 fő vállalta az utat. Élménnyel emlékezünk a zarándoklat záró szentmisére Böjte Csaba ferences atya ittlétére.

- Pünkösd után meg volt Ft. Hajdó Vilmos atya és évfolyamtársainak papi találkozója

- Battonyára 15. esztendő, hogy két nagy autóbusszal, 92-en utaztunk a nyári strandtáborba.

- Megtartottuk templomunk XIII. búcsúját lelkigyakorlattal és a homoródremetei búcsút is.

- Ministránsképző táborozásunk volt Szelterszen, amelyen 32-en vettek részt.

- Halottak napján megemlékeztünk elhunytjainkról.

- Idén is kézbesítettünk 350 adventi koszorút a plébánia nevében, idős beteg testvéreinknek és azoknak, akik valamelyik plébániai csoportban részt vesznek és abban aktívan részt vállalnak.

- 2013-ban is lelkesen ünnepeltük az adventet Roráté szentmisékkel, naponta több száz szentáldozáshoz járulóval.

- A Karácsony előtti napokban 151 darab szeretetcsomagot osztottunk ki a közösség adakozásából. A Caritas közvetítőjeként 36 cipős dobozba csomagolt ajándékot 2–12 éves rászoruló gyermekeknek. Jelenleg folyamatban van a németországi Voltaire Alapítvány jóvoltából 110 ajándékcsomag készítése, amit kézbesíteni fogunk udvarhelyi, homoródremetei és gyepesi híveinknek.

- A felnőtt katekézis terén rendszeresen meg voltak tartva a keresztelői felkészítők. A Hit évében havi egy alkalommal Hit-tanfolyamot szervezünk felnőttek részére meghívott előadóval.

- A sajtó apostolság terén havonta megjelentettük az Egyházközségi Értesítőt, amit a missziós csoport tagjai kézbesítettek családjainknak. Egyházmegyei sajtótermékeinket rendszeresen árusítjuk szentmisék kapcsán. Pünkösdtől működik egyházközségünk weboldala www.ksztplb.ro címmel, máig a honlapnak 4.916 látogatója volt.

- 1995-ben alakult egyházközségünkből eddig hárman elérték az oltárt: Mihály Imre jelenleg csíkszeredai segédlelkész, András Attila Jezsuita, akik jelenleg Írországban van. 2013 júniusában megvolt Elekes Szabolcs papszentelése és első ünnepélyes szentmiséje, jelenleg szászrégeni segédlelkész. Közösségünknek még 3 papnövendéke van: András Csaba, aki a gyulafehérvári teológián eltöltött 4 év után a jezsuita szerzetesrendbe igazolt át, Budapesten megkezdte noviciátusát. Benedek Károly V. éves, Juon István Csaba III. éves kispap.

- Szent Család ünnepén jubileumi áldásban részesültek azok a házaspárok, akik 2013. folyamán kerek házassági évfordulót ünnepeltek. Lelkipásztori levélben köszöntőt kaptak, részt vettek a gondolatébresztő igeliturgián, belekapcsolódtak az adventi virrasztásokba, és jubileumi áldást kaptak.

Programjainkból - különféle okok miatt - elmaradt a hittanos gyermekek homoródremetei gyalogos kirándulása és a szépkorúak őszi zarándoklata. Mindkettőt a jövő évben igyekszünk pótolni!

 

A Kis Szent Teréz Plébánia 2013-as évének statisztikája:

- Hívek száma: 5.117

- Családok száma: 2.184

- Átlagéletkor: 39,74 év

- Keresztelés: 99 (fiú: 53 – 43 törvényes, 10 törvénytelen, lány: 46 – 36 törvényes, 10 törvénytelen)

- Házasságkötés: 45 (katolikus: 24, vegyes: 21)

- Temetés: 28 (14 férfi, 14 nő, ellátva 15, ellátatlan 13)

- Elsőáldozók: 69 (fiú: 37, lány: 32)

- Hittanosok: 486 aktív, aki belekapcsolódik a plébániai tevékenységbe és a vasárnapi gyermek vagy ifjúsági szentmisékbe

- Szentáldozások száma 2013-ban: 64.200.

A nyilvántartásunk szerint közösségünkhöz tartozó hívek 1/3-a nem kapcsolóik bele a közösség eseményeibe és életébe, őket is próbáljuk megszólítani, ide édesgetni. Anyagilag kb. 20-25 % nem teljesítette kötelességeit évekre visszamenőleg – értük is imádkozunk és várjuk közeledésüket.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. december 29-én, Szent Család vasárnapján,
2013. december 31-én, Óesztendő napján,
2014. január 1-én, Újév napján

December 30-án, hétfőn reggel 8 órától szentmise, utána folytatjuk a házszentelést.

December 31-én, kedden, Óesztendő napján reggel 9 órától délig házszentelés. Este 18,30 órakor ünnepi hálaadó szentmise, Te Deum és szentségi áldás. Éjszaka 23,45 órakor templomnyitás, szentségkitétel és az újesztendő első perceiben szentségi áldás.

Január 1-jén, szerdán Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe. Csak egy szentmise lesz templomunkban: 10,55-től Rózsafüzér, 11,30 órától ünnepi nagymise.

Január 2-3-án, csütörtök és pénteken reggel 8 órától szentmise, és utána mindkét nap házszentelés.

Január 4-én, szombaton is délelőtt még házszentelés, este 17,55 órakor Rózsafüzér, 18,30 órakor előesti szentmise.

Heti szentmise szándékok:

december 29. Vasárnap 9,30

18,30
 + Péter Lajos és Mária – 20 éves
    megemlékezés
 + id. Hegyi Dénes – 11 éves megemlékezés
december 30. Hétfő 8,00  + Geréb család elhunytjaiért
december 31. Kedd 18,30     Óesztendő napja
január 1. Szerda  11,30     Újév napja, Szűz Mária Isten Anyja
    ünnepe
január 2. Csütörtök 8,00  + id. Bokor Árpád
január 3. Péntek 8,00     Mária Légió tagjaiért
január 4. Szombat 18,30  + János Anna – 3 éves megemlékezés