A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. december 22-én, Advent IV. vasárnapján

Advent negyedik hetében, hétfőn lesz még róráté szentmise: 5,20 Rózsafüzér, 5,55 Úrangyala éneklés, 6,00 szentmise.

December 24-én, kedden Karácsony vigíliája, 18,00 órától pásztorjáték, 18,30 órától előesti szentmise. Este 11 órától Karácsony éjszakai szentmise a Márton Áron téren.

December 25-én, szerdán Karácsony napja. 9,30 – gyermekmise pásztorjátékkal, 11,30 – ünnepi nagymise, 18,30 – ifjúsági szentmise.

December 26-án, csütörtökön Karácsony II. napja. 9,30 – gyermekmise, 11,30 – ünnepi nagymise.

December 27-én, pénteken a szentmise reggel 8 órától van, utána házszentelés. A beosztást megtaláljuk az Egyházközségi Értesítőben és a hirdetőtáblákon.

December 28-án, szombaton Szent Család vasárnapjának előestéje. 9 órától házszentelés, az esti 18,30 órás szentmise keretében ünnepi áldásban részesülnek a jubiláló házaspárok, akik az év folyamán 10, 20, 25, 30, 40, 50, vagy azon felüli házassági évfordulót ünnepelnek. A szentmise végén minden jelen levő család áldásban részesül.

Istennek hála az adventi kegyelmi szent időért. Megköszönjük:
- mindazok hozzájárulását, akik az évi egyházi adóval támogatták közösségünket
- azok adományát, akik karácsonyi jótékonykodással, pénzadománnyal, vagy élelmiszerrel bekapcsolódtak közösségünk karácsonyi szeretetakciójába.

Közösségünk gyászolja: Nagy Domokost (Függetlenség 63/5), temetése szombaton volt a Szent Miklós hegyi temetőben, Nagy Gábort (Fazakasok 3/6), temetése hétfőn lesz ugyancsak a Szent Miklós hegyi temetőben. Foglaljuk őket és gyászoló hozzátartozóikat imáinkba!

Heti szentmise szándékok:

december 22. Vasárnap 9,30

18,30
 + Neubauer István, Margit,
    Tifán Mihály és Anna
    Szándékra
december 23. Hétfő 6,00  + Zoltán, József, Margit és Lajos
december 24. Kedd 18,30     Karácsony vigíliája
december 25. Szerda       Karácsony napja
december 26. Csütörtök 9,30  + Széchényi István
december 27. Péntek 8,00  + Péter Piroska (24), Line Zoltán (7)
december 28. Szombat 18,30     Jubiláns házasok megáldása

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. december 15-én, Advent III. vasárnapján

Jövő héten a hittanos gyermekek elvégzik karácsonyi szentgyónásukat. Szerdán du. 5 órától a IV. osztályosok, csütörtökön du. 4 órától az V-VI. osztályosok, és du. 5 órától a VII-VIII. osztályosok. Ezzel megkezdődik számukra a karácsonyi szünidő. Az I., II. osztályosoknak, valamint a bérmálkozóknak a megszokott órarend szerint hittanórák lesznek jövő héten.

Jövő szombaton este fél 7 órától az előesti szentmisén, és a vasárnapi ifjúsági szentmisén ünnepélyesen meggyújtjuk az adventi koszorú negyedik gyertyáját.

Advent folyamán szombat és vasárnap kivételével minden nap róráté szentmise: 5,20 Rózsafüzér, 5,55 Úrangyala éneklés, 6,00 szentmise. 6,45-kor autóbusz áll azok rendelkezésére, akik a városközpontba igyekeznek munkába vagy iskolába. A szentmisék alatt szentgyónási lehetőség, igyekezzünk elvégezni karácsonyi szentgyónásunkat.

Megköszönjük a tartós alapélelmiszereket és pénzadományokat, amelyeket a karácsonyi szeretetakció keretében plébániánkra bejuttattak, szerdáig még fogadjuk az adományokat a plébánia hivatalban.

A héten a missziós csoport tagjai kézbesíteni fogják az Egyházközségi Értesítő decemberi számát, amelyben megtaláljuk az ünnepi miserendet, a házszentelések beosztását. Köszönet a szerkesztőknek és a kézbesítőknek!

Megköszönjük azok munkáját, akik adventben a ministráns ruhákat kimosták, kivasalták!

Közösségünk gyászolja: Bálint Piroskát (Függetlenség 58/2), temetése kedden volt a Szent Miklós hegyi temetőben, Fancsali Erzsébetet (Remete bejárat 4/3), temetése csütörtökön volt ugyancsak a Szent Miklós hegyi temetőben, Miess Alfrédot (Virágok sétánya 9/4), temetése szombaton volt a Szent Miklós hegyi temetőben, és Veress Jánost (Tihadar 2/2), temetése Oroszhegyen lesz jövő héten. Foglaljuk őket és gyászoló hozzátartozóikat imáinkba!

Heti szentmise szándékok:

december 15. Vasárnap 9,30
18,30
 + id. és ifj. Tamás István, Regina
 + Bartalis Ottilia
december 16. Hétfő 6,00  + Tifán András, János, Róza és Béla
december 17. Kedd 6,00  + Cseke József és Irma
december 18. Szerda 6,00  + Bredán Jenő és Teréz
december 19. Csütörtök 6,00  + Szász Margit – 6 hetes szentmise
december 20. Péntek 6,00     Forrás Közösség tagjaiért
december 21. Szombat 18,30  + Demeter Margit és Andor

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. december 8-án, Advent II. vasárnapján

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat a plébániai hittanórákra, katekézisre.

December 9-én, hétfőn Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepe – főünnep. Reggel 6 órától lesz róráté szentmise, valamint este fél 7 órától az ünnepi szentmise.

December 11-én, szerdán lesz a Caritas csoport havi találkozója 17 órakor a plébánián.

December 12-én, csütörtökön a Hit-Tan-Folyam keretében dr. Diósi Dávid és dr. Gagyi Katinka előadást tart „Krisztusvárásaink” címmel a plébánia nagytermében 19 órától. Az előadás könyvbemutatóval lesz egybekötve.

Jövő szombaton este fél 7 órától az előesti szentmisén, és a vasárnapi ifjúsági szentmisén ünnepélyesen meggyújtjuk az adventi koszorú harmadik gyertyáját.

Advent folyamán szombat és vasárnap kivételével minden nap róráté szentmise: 5,20 Rózsafüzér, 5,55 Úrangyala éneklés, 6,00 szentmise. 6,45-kor autóbusz áll azok rendelkezésére, akik a városközpontba igyekeznek munkába vagy iskolába. A szentmisék alatt szentgyónási lehetőség, igyekezzünk elvégezni karácsonyi szentgyónásunkat.

Az adventi szent időben plébániai szinten megszervezzük a karácsonyi szeretetakciót. Tartós alapélelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk, amelyeket az ünnepre továbbítunk családjainknak.

Jövő vasárnap, Advent III. vasárnapján, a gyermekmise keretében bemutatkoznak az elsőáldozók – 71-en.

Jakubinyi György érsek atya körlevelében a Fülöp szigetek katasztrófa sújtotta lakóinak segítésére kéri fel a híveket. Ezért előre hirdetjük, hogy a jövő vasárnapi, december 15-i perselyadományokat erre a célra fogjuk továbbítani.

December 8-án, este 7 órától Potyó István kolozsvári kántor, karnagy orgonakoncertjére kerül sor a Szent Miklós plébániatemplomban. A belépés ingyenes, szeretettel várják az érdeklődőket.

December 12-én, csütörtökön lesz a székelyudvarhelyi főesperesi kerület papsága számára az adventi papi rekollekció, amely délelőtt 10 órától szentmisével kezdődik a Szent Miklós plébániatemplomban.

Heti szentmise szándékok:

december 8. Vasárnap 9,30
18,30
 + Pataki Dénes és Mária
 + Balázs Ferenc
december 9. Hétfő 6,00
18,30
    Szűz Mária Szeplőtelen
    Fogantatásának ünnepe
december 10. Kedd 6,00  + Erzsébet
december 11. Szerda 6,00  + Bokor Albert, Mária és Dénes
december 12. Csütörtök 6,00  + Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért
december 13. Péntek 6,00  + Mihály Elvira – 6 hetes szentmise
december 14. Szombat 18,30  + id. Tifán Antal

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. december 1-én, Advent I. vasárnapján

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat a plébániai hittanórákra, katekézisre.

December 3-án, kedden 18,30 órától templomunkban gondolatébresztő igeliturgia lesz azon jubiláns házaspárok számára, akik az esztendő folyamán 10, 20, 25, 30, 40, 50 vagy annál több éves házassági évfordulójukat ünnepelték. Lelkipásztori levélben erre meghívást és kiértesítést kaptak. Szeretettel várjuk őket.

Ugyancsak december 3-án, kedden 19 órától lesz a zsolozsmázó csoport havi találkozója a plébánián.

December 4-én, szerdán kerül sor Fülöp Lídia könyvbemutatójára 18 órától a plébánia nagytermében. Fülöp Lídia bánsági költőnő, aki a magyarság tudatot ébren tartó műveivel van jelen az erdélyi irodalmi életben. Tevékenysége elismeréseként 2005-ben Julianus díjat kapott. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a könyvbemutatóra.

Ugyancsak december 4-én, szerdán lesz a lektorok havi találkozója 19 órától a plébánián.

December 5-én, és 6-án, csütörtökön és pénteken lesz az ágyhoz kötött, idős betegek ellátása a szokásos két napi beosztás szerint.

December 6-án, elsőpéntek. 18,30 órától kezdődik a fiatalok adventi szentségimádása, amelyet a felnőttek virrasztása követ.

December 6-án Szent Miklós ünnepe, a Szent Miklós plébániatemplom búcsúja. Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik.

Jövő szombaton este fél 7 órától az előesti szentmisén, és a vasárnapi ifjúsági szentmisén ünnepélyesen meggyújtjuk az adventi koszorú második gyertyáját.

Advent folyamán szombat és vasárnap kivételével minden nap róráté szentmise: 5,20 Rózsafüzér, 5,55 Úrangyala éneklés, 6,00 szentmise. 6,45-kor autóbusz áll azok rendelkezésére, akik a városközpontba igyekeznek munkába vagy iskolába. A szentmisék alatt szentgyónási lehetőség, igyekezzünk elvégezni karácsonyi szentgyónásunkat.

Az adventi szent időben plébániai szinten megszervezzük a karácsonyi szeretetakciót. Tartós alapélelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk, amelyeket az ünnepre továbbítunk családjainknak.

Szombaton, december 7-én a székelyudvarhelyi főesperesi kerület adventi ifjúsági lelki napja lesz a Márton Áron Ifjúsági Házban. A záró szentmise fél 5 órától lesz, utána az „Új Remény” ifjúsági együttes tart koncertet. Szeretettel várunk együtt imádkozni minden fiatalt!

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket, valamint a 2014-es római katolikus falinaptárt.

Heti szentmise szándékok:

december 1. Vasárnap 9,30
18,30
 + Balázs István
 + ifj. Máthé Ferenc
december 2. Hétfő 6,00  + Bokor Borbála, Sándor és Dezső
december 3. Kedd 6,00  + Simó Márton és Eszter
december 4. Szerda 6,00     Lektor Közösség tagjaiért
december 5. Csütörtök 6,00  + András Béla
december 6. Péntek 6,00     Mária Légió tagjaiért
december 7. Szombat 18,30  + Lajos és Anna

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. november 24-én, évközi XXXIV. vasárnap,
Krisztus Király ünnepe

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat a plébániai hittanórákra, katekézisre.

Elkészült az Egyházközségi Értesítő novemberi száma. A missziós csoport tagjai jövő hét folyamán kézbesíteni fogják családjainkhoz. Isten fizesse az ők, valamint a szerkesztők munkáját!

November 28-án, csütörtökön este 7 órától a plébánia nagytermében szülőértekezletet tartunk a bérmálkozásra készülő fiatalok szüleinek. Mivel a közös találkozást nem pótolja az utólagos, egyéni érdeklődés, kérjük legalább az egyik szülőt megjelenni felekezetre való tekintet nélkül.

Jövő vasárnaptól megkezdődik az Adventi szent idő, a Karácsonyra való szent előkészület. Jövő szombaton este fél 7 órától az előesti szentmisén, és a vasárnapi ifjúsági szentmisén ünnepélyesen meggyújtjuk az adventi koszorú első gyertyáját.

Advent folyamán szombat és vasárnap kivételével minden nap róráté szentmise: 5,20 Rózsafüzér, 5,55 Úrangyala éneklés, 6,00 szentmise. 6,45-kor autóbusz áll azok rendelkezésére, akik a városközpontba igyekeznek munkába vagy iskolába. A szentmisék alatt szentgyónási lehetőség, igyekezzünk elvégezni karácsonyi szentgyónásunkat.

Az adventi szent időben plébániai szinten megszervezzük a karácsonyi szeretetakciót. Tartós alapélelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk, amelyeket az ünnepre továbbítunk családjainknak.

December 7-én a székelyudvarhelyi főesperesi kerület adventi ifjúsági lelki napja lesz a Márton Áron Ifjúsági Házban. A záró szentmise fél 5 órától lesz, utána az „Új Remény” ifjúsági együttes tart koncertet. Szeretettel várunk együtt imádkozni minden fiatalt!

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas képzést kínál közösségek, csoportok számára. A képzés célja: közösségépítés, önszerveződés, csoportok fejlődési lehetőségei, közösségek közti kapcsolati háló kialakítása. Időpont, helyszín: november 29 - december 1. között, a gyergyószentmiklósi Szent Benedek Tanulmányi Ház. A résztvevők számára a szállás, ellátás ingyenes.

Megvásárolható a 2014-es római katolikus falinaptár.

Heti szentmise szándékok:

november 24. Vasárnap 9,30
18,30
 + Gergely Lukács és Marcella
 + Tókos József és elhunyt családtagjaiért
november 26. Kedd 8,00  + Emma és Ferenc
november 27. Szerda  18,30  + A Szász család elhunyt tagjaiért
november 28. Csütörtök  8,00  + Dobai Erzsébet – 6 hetes szentmise
november 29. Péntek  18,30  + A Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért
november 30. Szombat 18,30  + id. János Géza