Hit-tan-folyam

A nyári szünet után plébániánkon újraindult a tavaly októberben elkezdődött felnőttképző katekézis, előadássorozat. Ennek keretében minden hónap második vagy harmadik csütürtökjén este 7 órától egy meghívott tart előadást, amelyben kibontja egyházunk tanításának valamely fontosabb kérdését. Az idei évad első meghívottja ft. Bertalan László kerelőszentpáli plébános volt, aki október 10-én "A kommunikáció szerepe a hit megélésében és átadásában" címmel tartott előadást. Beszédének írott változatát itt olvashatják.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. október 13-án, évközi XXVIII. vasárnap

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket, valamint a bérmálkozásra készülő fiatalokat a hittanórákra, katekézisekre.

A zsolozsmázós csoport találkozója október 15-én, kedden este 7 órától lesz a plébánián.

Október 18-20. között, „Keresem az utam” címmel a székelyudvarhelyi Ferences Kolostor és Kollégium hivatástisztázó hétvégét szervez fiataloknak. Bővebb információ a kijáratnál lévő plakátról szerezhető.

Jövő vasárnap, október 20-án, a bikafalvi templom búcsúünnepe. A szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro.

Heti szentmise szándékok:

október 13. Vasárnap 9,30
18,30
 + Etelka, Mária, Erzsébet és Ibolya
 + Tímár Erzsébet – 1 éves megemlékezés
október 15. Kedd 8,00  + Csüdör család elhunytjaiért
október 16. Szerda  18,30  + id. Veress Lajos és Gizella
október 17. Csütörtök  8,00  + Mihály Rozália és István
október 18. Péntek  18,30     Forrás Közösség tagjaiért
október 19. Szombat 18,30  + Ferenc, valamint a Szász és Márton
    családok elhunytjaiért

Búcsú 2013

2013. október 1-jén volt templomunk XIII. búcsúünnepe. Az előkészítő, háromnapos lelkigyakorlat szentmiséit Antal ferences testvér, T. Hölgyes Pál segédlelkész és T. Csont Ede filozófia tanár tartották. A Hit évében az elmélkedések témái: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a Szentháromság személyei voltak. Első alkalom, hogy templomunk búcsúján zord, hideg, esős időjárás volt, de ennek ellenére sokan járultak szentáldozáshoz és kapcsolódtak bele hitünk ünneplésébe. A szentmise főcelebránsa Ft. Mátyás Károly főesperes plébános volt, jobbján Ft. Pál Vilmos Barna alcsiki főesperes, csikszentgyörgyi plébános és balján Ft. László Attila Székelyudvarhely-szombatfalvi plébános volt, aki ünnepi szónok is volt egyben. Összesen 36 pap és egy ferences testvér volt jelen a búcsún. A szentmise végén mondott köszönetemben külön köszöntöttem Ft. Hajdó Vilmos nyugdíjas atyát, aki pontosan 10 éve – 2003. október 1.től - lelkesen szolgálja közösségünket. A templomi ünnepség után a plébánia nagy- és ifjúsági termeiben felszolgált vacsorán összesen 126-on voltunk, és fogyasztottuk a Lukács Csaba mesterszakács és Lukács Enikő által készített, ízletes vacsorát.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. október 6-án, évközi XXVII. vasárnap

Jövő héten is szeretettel várjuk a gyermekeket, valamint a bérmálkozásra készülő fiatalokat a hittanórákra, katekézisekre.

Október 7-én, hétfőn Rózsafüzér Királynőjének ünnepe. Városunkban Rózsafüzér imanap lesz a következő beosztás szerint: reggel 9-11 között a Szt. Miklós plébániatemplomban, 11-13 között a Ferences templomban, 13-15 a bethlenfalvi templomban, 15-17 a szombatfalvi Szt. György plébániatemplomban, 17 órától a Kis Szent Teréz templomban, és ugyanitt 18,30 órától záró szentmise. Október a Rózsafüzér hónapja, figyeljünk jobban az imádság napi végzésére.

Október 8-án, kedden Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonyának ünnepe. Templomunkban ünnepi szentmise este fél 7 órától lesz. Aznap nem lesz reggeli szentmise.

A kedd esti ünnepi szentmise miatt a zsolozsmázós csoport találkozója október 15-én, kedden este 7 órától lesz a plébánián.

A Hit-Tan-Folyam keretében október 10-én, csütörtökön este 7 órától a plébánia nagytermében Ft. Bertalan László, kerelőszentpáli plébános tart előadást: „A kommunikáció szerepe a hit átadásában” címmel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Ugyancsak október 10-én, csütörtökön a Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület papságának őszi rekollekciós lelki napja lesz, amely délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik.

Október 11-én, pénteken a Gyulafehérvári Caritas szolidaritási akciót szervez „Egymilló csillag a szegényekért” mottóval, hátrányos helyzetű családok megsegítésére. Adakozni és gyertyát gyújtani 18,00 órától lehet a Dávid Ferenc téren (Bethlen negyedi parkban).

Ugyancsak október 11-én, pénteken a Szent Miklós templom örökös szentségimádási napja. A szentségimádás délelőtt 9 órakor kezdődik és este 7 órakor szentmisével zárul.

Közösségünk gyászolja: özv. Nagy Máriát (Virágok 3/14), elhunyt 83 évesen. Temetése hétfőn délután 3 órakor lesz a Szent Miklós-hegyi temetőben. Foglaljuk őt és gyászoló hozzátartozóit imáinkba!

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro.

Heti szentmise szándékok:

október 6. Vasárnap 9,30
18,30
 + Balázs és Szántó családok elhunytjaiért
    Balázs Jenő és Kurkó Mihály
október 7. Hétfő 18,30     Rózsafüzér Királynője
október 8. Kedd  18,30     Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya
október 9. Szerda  18,30  + Sebestyén Lőrinc és Györgydeák Ferenc
október 10. Csütörtök  8,00  + Szabó Tamás
október 11. Péntek  18,30  + id. Bota Sándor és Schmitz Csaba
október 12. Szombat 18,30  + Katona Szabolcs

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. szeptember 29-én, évközi XXVI. vasárnap

Holnap este a Triduum harmadik napja, szentmise 18, 30 órától. Holnapután, október 1-je, Lisieux-i Kis Szent Teréz napja, egyházközségünk búcsúünnepe. A szentmise du. 5 órakor lesz.  Ezért kedden reggel 8 órakor nem lesz szentmise.

Október első hetében a betegek látogatása a szokásos sorrendben, elsőcsütörtökön és elsőpénteken délelőtt. Elsőpénteken este a szentmise után a fiatalok egy órás szentségimádása, majd a felnőttek éjszakai virrasztása következik.

A plébániai hittanórákat megkezdtük. Szeretettel várjuk a gyermekeket, valamint a bérmálkozásra készülő fiatalokat a hittanórákra, katekézisekre. Megfelelő időjárás esetén október 5-én, szombaton a hittanos gyermekek tanévkezdő kirándulása lesz. Indulás reggel 9 órakor a Forrás utcából, a plébániáról.

Október 3-án, csütörtökön este 6 órától Szent Ferenc tranzitusa, és ünnepi szentmise a ferences templomban. Október 4-én, pénteken a ferences templom örökös szentségimádási napja, egész napos szentségimádási lehetőség, és este 6 órától ünnepi szentmise.

Ma Szentírás vasárnapja. Megköszönjük a szentmiséken gyűlt perselyadományt, amelyet a Katolikus Magyar Bibliatársulat javára fordítanak. Október 5-én, szombaton de. 10 órától Főegyházmegyei Biblia nap lesz a Brassó-bolonyai plébánián. Szeretettel ajánljuk bibliás lelkületű keresztények figyelmébe.

A hit évében megkezdett Hit-Tan-Folyamot a plébánia évében is folytatjuk, havonta egy alkalommal. Október 10-én, csütörtökön este 7 órától a plébánia nagytermében Ft. Bertalan László, kerelőszentpáli plébános tart előadást: „A kommunikáció szerepe a hit átadásában” címmel.

Templomunkban naponta szentmise előtt elimádkozzuk a Rózsafüzért. Október a Rózsafüzér hónapja, figyeljünk jobban az imádság napi végzésére.

Hálát adunk az esztendő IX. hónapjáért. Szeptember hónap folyamán egyházközségünkben 12 szentségi házasságkötés, 12 keresztelő volt. Az egyházközség felelős lelkipásztoraként megköszönök minden befizetett egyházadót, munkát, segítséget, amellyel egyházközségünket támogatták.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro.

A közösségünkben is tisztelt és szeretett Ft. Borbély Gábor nyugalmazott főesperes szülőfalujában, Nagygalambfalván péntekről szombatra virradó éjszaka elhunyt. Temetése szeptember 30-án hétfőn du. 2 órakor lesz a nagygalambfalvi Árpád-házi Szent Erzsébet imaháztól.

Többen jeleztek, hogy egyházközségünk területén egy középkorú nőszemély nyugtatömbbel a plébániára és a Mária Rádióra hivatkozva betegeknek adományokat gyűjt. Ilyen megbízatást sem a Mária Rádió, sem a plébánia nem adott senkinek. Tesszük a jót lehetőségeinkhez mérten, de figyeljünk oda, hogy csalás, vagy kijátszás áldozatai ne legyünk.

Heti szentmise szándékok:

szeptember 29. Vasárnap 9,30
18,30
 + Kovács Erika – 6 éves megemlékezés
    Tridum III.
október 1. Kedd  17,00     Lisieux-i Kis Szent Teréz
    – egyházközségünk búcsúünnepe
október 2. Szerda  18,30     Lektor Közösség tagjaiért
október 3. Csütörtök  8,00  + Antal Katalin – fél éves megemlékezés
október 4. Péntek  18,30     Mária Légió tagjaiért
október 5. Szombat 18,30  + Lázár János – 8 éves megemlékezés