A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. szeptember 22-én, évközi XXV. vasárnap

Jövő héttől megkezdődnek a plébániai hittanórák. Szeretettel várjuk a gyermekeket, a bérmálkozásra készülő fiatalokat pedig a katekézisekre. (A hittanórák rendjét felolvasni az órarendből).

Szeptember 25-én, szerdán este a szentmise után lesz a Lektorok lelkiségi csoportjának évadnyitó találkozója.

Jövő kedden október 1-je, Lisieux-i Kis Szent Teréz napja, egyházközségünk búcsúünnepe. A szentmise du. 5 órakor lesz. Búcsúünnepünket 3 napos lelkigyakorlat, triduum előzi meg. A szentmisék 28-án szombaton, 29-én vasárnap, 30-án hétfőn este 18, 30 órakor lesznek.

Jövő vasárnap a Szentírás vasárnapja. A héten a lelkiségi és ifjúsági csoportokban a Szentírásról beszélünk, és a Szentírás vasárnapi perselyezés a Katolikus Magyar Bibliatársulat javára történik.

Közösségünk gyászolja: Sántha Lajos-Miklóst (Kisköved 12/11), elhunyt 71 évesen. Temetése hétfőn du. 2 órakor lesz a Szent Miklós-hegyi temetőben. Foglaljuk őt és gyászoló hozzátartozóit imánkba!

Szeptember 25-től, „Élet a lélekben” karizmatikus szeminárium kezdődik a bethlenfalvi római katolikus templomban. A szentlélek szeminárium 9 hétig tart, vezetője Bajcsi Tibor. Szeretettel ajánljuk az elköteleződni vágyó keresztényeknek a részvételt.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro.

Heti szentmise szándékok:

szeptember 22. Vasárnap 9,30
18,30
 + Gergely Eliza és Ferenc
 + István Zoltán
szeptember 24. Kedd  8,00     Szándékra
szeptember 25. Szerda  18,30  + Tóth László – 10 éves megemlékezés
szeptember 26. Csütörtök  8,00  + Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért
szeptember 27. Péntek  18,30  + Godra Juliánna
szeptember 28. Szombat 11,00

17,00

18,30
    Bucsi Ágnes és Borosnyay Árpád
    szentségi házassága
    Varga Annamária és Gáspár Béla
    szentségi házassága
 + Balázs Ferenc

 

A „kis út” messzire visz

Az az igazán jó tábor, ahol a részvevők a hétköznapokra is kapnak útravalót. Tanévkezdés előtt egy ilyenről beszélgettünk: a szünidő utolsó napjaiban került sor a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Egyházközség vezetői és támogatói által immár harmadik alkalommal megrendezett ministránstáborra.

A Szent Gellért Alapítvány által működtetett szelterszi ifjúsági és rehabilitációs központban olyan gazdag napokat töltöttek a leghűségesebb ministránsok, hogy felidézve is folyamatosan mosolyogtak beszélgetőtársaim: Gáll Krisztina, Páll Zsuzsa, Madaras Ferenc diákok és Fábián Edit vallástanár.

A Kis Szent Teréz nyomában című lelkigyakorlatos, képzési és szabadidős programok alatt igyekeztek minél többet elsajátítani a Kis Szent Teréz-i lelkületből. Az egyházközség védőszentjének életpéldájából merítve a gyakorlatban is megtapasztalhatták: közel van a mennyei Atya és országa – tetteinkben, egymásban és szívünkben érezzük meg, hasonlóképpen a Kis út szentjéhez.

A négy csoportban tartott foglalkozásokon a Kereszteseknek, a Templomosoknak, a Kelyheseknek és a Halászoknak együtt kellett működniük. A csapatmunka folyamán Kis Szent Teréz nyomában jártak, hiszen ő is megtanult együtt élni, dolgozni és imádkozni a karmelita szerzetesrend tagjaival.
Már az első nap délutánján elkezdték az egy hétre szóló igenaptár készítését, amely a tábor végeztével otthonaikban is lelki eledel: ki-ki maga választott idézetet, fohászt; saját elképzelése szerint díszíthette a fedőlapot és illusztrálta a lapokat.

Zsuzsa kiemelte az esténként vetített filmeket, amelyek mélyen érintették. A Legszebb ajándék című csodálatos példája annak, hogy tettekre váltva miként élhető a kereszténység. A világnak szüksége lenne olyan filmekre, mint a Kivert kutya, hogy mindenki értékelni tudja azt, amije van, és ne azon keseregjen, amije nincs.

Ferenc örök emlékként hozta magával az áhítatok és imaalkalmak hangulatát, valamint a kreativitás- és személyiségfejlesztő helyzetgyakorlatok mindennapokra szóló tanulságait.

Krisztina számára a ministránsfoglalkozásokon túl nagy felismerés, hogy milyen közösségformáló erejük lehet a klasszikus játékoknak: többen akartak römizni, mint ahány táblájuk volt! Egyiküknek sem jelentett gondot, hogy a tábor idején nem használtak mobiltelefont, sőt.

Nem kötötték pórázra fantáziájukat akkor sem, amikor a megadott szavakhoz a természetben kerestek szemléltetőanyagot; csoportmunkával fűztek hozzájuk történeteket, amelyeket be is mutattak a többieknek. Együtt nevettek egymás képes és „képtelen” ötletein, amelyek a délután során születtek.

Zárás és hazautazás előtt közösen készítették el a tábor plakátját is. Fábián Edit hitoktató úgy érzi: tíz év múlva is úgy emlékezne erre az együtt töltött időre, mint olyanra, amikor vezetőként semmilyen nehézséggel nem kellett megküzdenie. Új barátságok születtek, rengeteget nevettek; mindannyian „Isten tetszésére”, lelkiekben és szellemiekben gazdagodtak. A Kis Szent Teréz-templomban tartott hálaadáson „szívük csordultig telt köszönettel”.

- a ministráns táborról készített képek megtekintése -

Forrás: Molnár Melinda (szekelyhon.ro)

 Fotók: Fülöp Attila

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. szeptember 15-én, évközi XXIV. vasárnap

A héten a missziós csoport tagjai kézbesítették az Egyházközségi Értesítőt és a hittanórai, bérmálkozói meghívókat – órarendekkel együtt. Isten fizesse a kézbesítők és a szerkesztők munkáját!

Holnaptól elkezdődik a tanév. Egyházközségünkben szeptember 24.-től kezdődnek a plébániai hittanórák. Szeretettel várjuk a gyermekeket és fiatalokat! Szeretettel kérjük a szülőket, hogy segítsék és figyeljék gyermekeiknek a plébániai hittanórán, és a vasárnapi szentmisén való részvételét. Tartsák meg a kereszteléskor ünnepélyesen tett ígéretet gyermekük vallásos nevelésére vonatkozóan.

Közeledik október 1-je, Lisieux-i Kis Szent Teréz napja, egyházközségünk búcsúünnepe. Ebben az évben keddre esik, a szentmise du. 5 órakor lesz. Búcsúünnepünket 3 napos lelkigyakorlat, triduum előzi meg. A szentmisék 28-án szombaton, 29-én vasárnap, 30-án hétfőn este 18, 30 órakor lesznek.

Szeptember 20-22. között Csíkszeredában a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumában szervezi a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Munkacsoportja a XI. Főegyházmegyei Konferenciát „Családként a plébánián” címmel. Előadó: Pál Ferenc atya Budapestről. További információk a www.csalad.ro honlapon.

A Tamási Áron Véndiák Egyesület, a Gimnázium díszítőtornyának felújítására illetve a Zsolnay cserepek helyreállítására gyűjt pénzadományokat, mivel a jelenleg rendelkezésre álló anyagiak ezt nem teszik lehetővé.

Megköszönjük a ministráns ruhák mosását és vasalását.

Elhunyt Nt. Gede Mátyás református tiszteletes úr. Temetése hétfőn délután 2 órakor lesz a Belvárosi Református Templomból. Foglaljuk gyászoló hozzátartozóival együtt imádságunkba.

Szeptember 21-én, szombaton örök fogadalom tétel lesz a Ferences nővérek zárdájában. 10,30 órakor érseki szentmise a Ferences Templomban.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro.

Heti szentmise szándékok:

szeptember 15. Vasárnap 9,30
18,30
 + Pálfi Sándor és Anna
 + Barabás család elhunytjaiért
szeptember 17. Kedd  8,00  + Mihály Rozália – 6 hetes szentmise
szeptember 18. Szerda  18,30  + Erzsébet
szeptember 19. Csütörtök  8,00     Szándékra
szeptember 20. Péntek  18,30     Forrás Közösség tagjaiért
szeptember 21. Szombat 16,00

17,00

18,30

    Török Melinda és Józsa Vilmos
    szentségi házassága
    Simó Attila és Cojoc Dóra
    szentségi házassága
 + Vargyas Zoltán

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. szeptember 8-án, évközi XXIII. vasárnap

Istennek legyen hála a ministráns táborért, ami az elmúlt héten volt Szelterszen, a Szent Gellért Alapítvány házában.

Jövő hét folyamán a missziós csoport tagjai kézbesítik a szeptemberi egyházközségi értesítőt, valamint a meghívókat, és az órarendeket a hittanos gyermekeknek és a bérmálkozó fiatloknak. Isten fizesse az ők, valamint a szerkesztők munkáját!

Szeptember 16.-val elkezdődik a tanév. Egyházközségünkben szeptember 24.-től kezdődnek a plébániai hittanórák. Szeretettel várjuk a gyermekeket és fiatalokat! Szeretettel kérjük a szülőket, hogy segítsék és figyeljék gyermekeiknek a plébániai hittanórán, és a vasárnapi szentmisén való részvételét. Tartsák meg a kereszteléskor ünnepélyesen tett ígéretet gyermekük vallásos nevelésére vonatkozóan.

Közeledik október 1-je, Lisieux-i Kis Szent Teréz napja, egyházközségünk búcsúünnepe. Ebben az évben keddre esik, a szentmise du. 5 órakor lesz. Búcsúünnepünket 3 napos lelkigyakorlat, triduum előzi meg. A szentmisék 28-án szombaton, 29-én vasárnap, 30-án hétfőn este 18, 30 órakor lesznek.

Szeptember 20-22. között Csíkszeredában a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumában szervezi a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Munkacsoportja a XI. Főegyházmegyei Konferenciát „Családként a plébánián” címmel. Előadó: Pál Ferenc atya Budapestről. További információk a www.csalad.ro honlapon.

A Tamási Áron Véndiák Egyesület, a Gimnázium díszítőtornyának felújítására illetve a Zsolnay cserepek helyreállítására gyűjt pénzadományokat, mivel a jelenleg rendelkezésre álló anyagiak ezt nem teszik lehetővé.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro

Heti szentmise szándékok:

szeptember 8. Vasárnap 9,30
18,30
 + Anna, László és Ferenc
 + Gergely és Bálint családok elhunytjaiért
szeptember 10. Kedd  8,00  + Rózsa Ferenc
szeptember 11. Szerda  18,30  + Kádár Lajos – 6 hetes szentmise
szeptember 12. Csütörtök  8,00  + Ferenc, Anna és Ferenc
szeptember 13. Péntek  18,30  + Miklós Domokos, Alajos,
    Berta és Szilveszter
szeptember 14. Szombat 12,00

16,00

17,00

18,30

    Fancsali Zoltán és Molnár Csilla
    szentségi házassága
    Demeter Márton és Szász Enikő
    szentségi házassága
    Lázár Levente és Szávó Anita Márta
    szentségi házassága
    Száva Szidónia és Barabás László
    szentségi házassága

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. szeptember 1-én, évközi XXII. vasárnap

Szeptember 3-án, kedden délután 6 órakor lesz a zsolozsmás lelkiségi csoport havi találkozója.

Szeptember 4-én, szerdán az esti szentmise után lesz a lektorok havi találkozója.

Szeptember első hetében, csütörtökön és pénteken a betegek ellátása a szokásos sorrendben lesz. Pénteken az esti szentmise előtt szentgyónási lehetőség, szentmise után a felnőttek éjszakai virrasztása lesz.

Jövő vasárnap, szeptember 8-án, Évközi XXIII. vasárnap, egyben Kisboldogasszony napja. A székelyudvarhelyi Ugron kápolna búcsúja déli 12 órától lesz. 11,15 órától keresztutat végeznek a székely kálvárián.

Közösségünk gyászolja: Katona Szabolcsot (Cipészek 9/8), temetése kedden volt a Szent Miklós-hegyi temetőben. Foglaljuk őt és gyászoló hozzátartozóit imáinkba!

A Tamási Áron Véndiák Egyesület, a Gimnázium díszítőtornyának felújítására illetve a Zsolnay cserepek helyreállítására gyűjt pénzadományokat, mivel a jelenleg rendelkezésre álló anyagiak ezt nem teszik lehetővé. Számítások szerint ez összesen 32 ezer euróba kerül. Ehhez kérik minden véndiák és nemes lelkű adakozó támogatását. A bankszámla a kifüggesztett felhíváson található.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro

Heti szentmise szándékok:

szeptember 1. Vasárnap 9,30
18,30
 + id. és ifj. Ambrus Sándor és Gizella       
 + Zoltán és Mihály
szeptember 3. Kedd  8,00  + Bálint Irén – 6 hetes szentmise
szeptember 4. Szerda  18,30     Lektor Közösség tagjaiért
szeptember 5. Csütörtök  8,00  + Ferencz László Vilmos
szeptember 6. Péntek  18,30     Mária Légió tagjaiért
szeptember 7. Szombat 14,00

15,00

16,00

17,00

18,30
    Fancsali Viola és Fórika József
    szentségi házassága
    Ilyés Csaba és Kiss Luca
    szentségi házassága
    Orbán Levente Zalán és Vas Kinga
    szentségi házassága
    Sztojka István és Nagy Ágnes Szidónia
    szentségi házassága
 + András és Attila