A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. július 21-én, évközi XVI. vasárnap

Július 23-án, kedden este 7 órától a Forrás Közösség szervezésében Szilágyi Lászlónak a Mária Rádióban elhangzott, Ószövetségi Szentírási részekről szóló műsorai alapján készült könyvbemutatójára kerül sor „Te érted amit olvasol?” címmel. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a plébánia nagytermében.

Július 27-én, jövő szombaton, déli 12 órakor lesz egyházközségünk filiájában, Homoródremetén a Szt. Jakab búcsú. Székelyudvarhelyről keresztaljával indulunk a remetei ünnepre, indulás reggel 8 órakor a Kis Szent Teréz templomtól.

2013. augusztus 4-7. között családos tábor lesz Csíksomlyón a Szt. István kollégiumban, a főegyházmegyei családpasztorációs bizottság szervezésében.  Szeretettel várják a házaspárokat, családokat. Érdeklődni, bejelentkezni a www.csalad.ro honlapon lehet.

Szeretettel ajánljuk a fiatalok figyelmébe a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót (az idén a világifjúsági találkozó mintájára Erdélyi Rió), amely augusztus 13-17. között lesz Csíksomlyón. A találkozó 14-30 év közöttiek számára van, és akik augusztus 1-ig bejelentkeznek, kedvezményben részesülnek. Bővebb információ szerezhető a plébánia irodájában, a kijáratnál levő plakátról, vagy a www.csitinfo.ro honlapról.

Közösségünk gyászolja: Andrási Ferencet (Győzelem 39/2), elhunyt 66 évesen, temetése kedden volt a Szent Miklós-hegyi temetőben. Valamint Fábián Editet (Győzelem 38/4), elhunyt 86 évesen, temetése szerdán volt a bethlenfalvi temetőben. Foglaljuk őket és gyászoló hozzátartozóikat imáinkba!

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro

Heti szentmise szándékok:

július 21. Vasárnap 9,30
18,30
 + Sánduly Erzsébet és Balázs
 + Irma és Ferenc
július 23. Kedd  8,00  + Székely Zoltán és Domokos
július 24. Szerda  18,30  + Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért
július 25. Csütörtök  8,00  + Ferenc, Anna és Ferenc
július 26. Péntek  18,30  + Vass Ferenc és Anna
július 27. Szombat  15,00

17,00

18,30
    Magyari Levente és Ágoston Mária
    szentségi házassága
    Takács István és Veress Rozália
    szentségi házassága
 + Vass Ilona, id. és ifj. Vass Ferenc

 

Papszentelés – primicia

Június 29-én papszentelés volt Gyulafehérváron. A gyulafehérvári főegyházmegye főpásztora, Dr. Jakubinyi György érsek 2013. június 29-én, szombaton, Szent Péter és Szent Pál főapostolok ünnepén, délelőtt 10 órakor a székesegyházban végzett szentmise keretében 5 társával együtt pappá szentelte Elekes Szabolcsot. Egyházközségünkből többen zarándokoltunk el a szentelésre. Istennek legyen hála, hogy Elekes Szabolcs eljutott a papság szentségének második fokozatáig.

Június 30-án vasárnap este 18, 30 órától primicia, Elekes Szabolcs újmisés első ünnepélyes szentmiséje volt templomunkban. 35 paptestvér és telt templom tette ünnepélyessé a primiciát, melynek ünnepi szónoka T. Czikó László, a gyergyószentmiklósi Szent István templom segédlelkésze volt.

Házigazdaként a következő köszöntő szavakkal indítottam Elekes Szabolcsot a szolgálati papság útján: „Kedves Újmisés Testvérem, keresztény testvéreim! 100 egynéhány napja a Szentlélek Isten Ferenc pápát adta ajándékul Egyházunknak. Az új pápa stílusa, szerénysége, közvetlensége, alázata, azaz evangéliumi magatartása, rövid idő alatt meghódított mindenkit: hívő és nem hívő embereket egyaránt. Ferenc pápa egy érdekes lendületet adott az egyháznak és a világnak egyszerűségével. „Nyitott ész, hivő szív” c. könyvében a papokhoz szólva hangsúlyozza, hogy „senki sem maga választja a papságot, hanem Jézus választja ki az embert. A papi exisztencia akkor marad meg, ha szüntelenül a Jézussal való találkozásból táplálkozik. Keresni az Urat, engedni, hogy ő találkozzék velünk.” A papnak szüntelenül a Jézussal való találkozásból kell élnie. Egyházközségünk harmadik hivatása az elmúlt másfél évtizedben elérte az oltárt. Élő egyházközség élő hivatásokat szül. Közösségünk szentmiséiben és a lelkiségi csoportok imáiban imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. A templomunkban bemutatott első ünnepélyes szentmisédben az egész egyházközséget köszönd meg Istennek! A pap nem önmagáért pap, hanem a népért – tanítja a szentatya a papságról. A papnak vigyáznia kell magára és a nyájra, figyelmes pásztor kell lenni a ragadozó farkasokkal szemben. A pap a gyengédség és lelkipásztori szeretet embere. A papok az emberek szolgálatában állnak, hogy óvják, építsék és védelmezzék a népet. A szeretet és a védelem kapcsolata ez Isten és a lelkipásztor, valamint a nép és a lelkipásztor között. A pap a népért van, a nép szolgálatában áll: segíti növekedésüket, legelteti a nyájat és megvédi őket a farkasoktól. Nekünk, papoknak Krisztus szamarai kell lennünk! Ez azt jelenti, hogy felszentelt papként életünket, Krisztus szolgálatába kell állítanunk! Ahogy a Jeruzsálembe bevonuló Jézust is vitte a hátán a szamár! Az emberek leterítették az útra ruháikat, tiszteletük jeléül. Krisztusnak terítették le, és mégis a szamár lépkedett azokon. Nem a szamárnak terítették le, hanem Jézusnak. Egy nyitott lelkű Isten szolgájának minduntalan tudatosítani kell magában, hogy a sok tisztelet, elismerés nem neki szól, hanem az Őt meghívó és küldő Jézus Krisztusnak. Imádkozzatok a papokért – kérem az újmisés, a magam és minden paptestvérem nevében! Nagy szükségünk van a hívek imájára, hogy hűek maradhassunk, hogy olyan emberek legyünk, akik vigyáznak a nyájra és önmagukra, akiknek szíve mindig a nép felé fordul. Imádkozzatok, hogy az Úr megvédjen minket a kísértésektől, hogy ne farkasokká váljunk, hanem igazi pásztorok maradjunk. Kedves Újmisés Testvérem, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz oltalma alatt álló egyházközség eddig is és továbbra is imádkozik érted és a papokért. Ezzel az ima-hátérrel mutasd be első ünnepélyes hálaadó szentmisédet!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. július 14-én, évközi XV. vasárnap

Július 27-én, szombaton, déli 12 órakor lesz egyházközségünk filiájában, Homoródremetén a Szt. Jakab búcsú. Székelyudvarhelyről keresztaljával indulunk a remetei ünnepre, indulás reggel 8 órakor a Kis Szent Teréz templomtól.

2013. augusztus 4-7. között családos tábor lesz Csíksomlyón a Szt. István kollégiumban, a főegyházmegyei családpasztorációs bizottság szervezésében.  Szeretettel várják a házaspárokat, családokat. Érdeklődni, bejelentkezni a www.csalad.ro honlapon lehet.

Szeretettel ajánljuk a fiatalok figyelmébe a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót (az idén a világifjúsági találkozó mintájára Erdélyi Rió), amely augusztus 13-17. között lesz Csíksomlyón. A találkozó 14-30 év közöttiek számára van, és akik augusztus 1-ig bejelentkeznek, kedvezményben részesülnek. Bővebb információ szerezhető a plébánia irodájában, a kijáratnál levő plakátról, vagy a www.csitinfo.ro honlapról.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro

Heti szentmise szándékok:

július 14. Vasárnap 9,30
18,30
 + Jakab család elhunytjaiért
 + id. Benedek Károly
július 16. Kedd  8,00  + Gáspár és János
július 17. Szerda  18,30  + Búzás András
július 18. Csütörtök  8,00     Szándékra
július 19. Péntek  18,30     Forrás Közösség tagjaiért
július 20. Szombat  16,00

17,00

18,30
    Miklós Tünde és Máthé Sándor József
    szentségi házassága
    Dávid Attila és Ambrus Helén Piroska
    szentségi házassága
    Lázár Levente és Gazdag Mária Sarolt
    szentségi házassága

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. július 7-én, évközi XIV. vasárnap

Ebben a hónapban az idős, beteg testvéreket Elekes Szabolcs újmisés fogja meglátogatni július 9-én és 10-én, kedden és szerdán.

Július 9-én, kedden 19 órától a Szent Miklós plébániatemplomban koncertezik a San Francisco-i Golden Gate kórus, Harangjáték együttes, egy japán származású orgonaművész közreműködésével.

Július 11-én, csütörtökön 18 órától Baricz Lajos marosszentgyörgyi pap-költő „Hitem szikla” címmel tart felolvasói estet a székelyudvarhelyi Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban.

Közösségünk gyászolja: Csortán Imre (Tihadar 3/11), temetése szerdán volt a Szent Miklós hegyi temetőben. Valamint Moldovai Miklós (Mórum 8/12), temetése csütörtökön volt szintén a Szent Miklós hegyi temetőben. Foglaljuk őket és gyászoló hozzátartozóikat imáinkba!

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro

Heti szentmise szándékok:

július 7. Vasárnap 9,30
18,30
 + Márton család elhunytjaiért
 + Erzsébet
július 9. Kedd  8,00  + Szabó Árpád – 6 hetes szentmise
július 10. Szerda  18,30  + Pál Domokos, Teréz és gyermekeik
július 11. Csütörtök  8,00  + Fancsali Klára és Lajos
július 12. Péntek  18,30  + László Dénes, Berta, Péterke
július 13. Szombat  17,00

18,30
    Antal Emese és Kocs Levente
    szentségi házassága
 + Gergely Sándor – 1 éves megemlékezés

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. június 30-án, évközi XIII. vasárnap

Istennek legyen hála közösségünk harmadik hivatásáért. Továbbra is imádkozzunk az Úrhoz, hogy küldjön munkásokat aratásába, kísérjük imánkkal a közösségünkből származó felszentelt papokat és szerzeteseket: Mihály Imre, András Attila SJ, Elekes Szabolcsújmisést. Ugyanakkor imával gondoljunk kispapjainkra: Benedek Károly V. éves, András Csaba jezsuita szerzetes növendék, és Juon István Csaba III. éves teológusokra.

Jövő héten, július 5-én elsőpéntek. Ebben a hónapban az idős, beteg testvéreket Elekes Szabolcs újmisés fogja meglátogatni, primiciás áldással és újmisés emlékképpel ajándékozva meg őket. Idős, beteg testvéreink imájukat és szenvedésüket felajánlják papokért is, újmisés látogatással lesz ez viszonozva. A primiciás ünnepséggel járó szervezési problémák lejártával a betegek látogatása július 9-én és 10-én, kedden és szerdán lesz.

Június 30-án, vasárnap este két nagy autóbusszal 90-en nyári ifjúsági és ministráns táborba indulunk a magyarországi Battonyára. Szeretettel kérjük, testvéreinket kísérjék imáikkal.

Hálát adunk a júniusi hónapért, a 13 keresztelőért, a 3 szentségi házasságkötésért, papszentelésért és primíciáért. A közösség nevében megköszönök minden befizetett egyházadót, munkát, imádságot, támogatást.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro

Heti szentmise szándékok:

június 30. Vasárnap 9,30
18,30
 + Mátyás László – 7 éves évforduló
    Elekes Szabolcs primíciája
július 2. Kedd  8,00     Szándékra
július 3. Szerda  18,30     Lektor Közösség Tagjaiér
július 4. Csütörtök  8,00     id. Pál Dénes – másfél éves évforduló
július 5. Péntek  18,30     Mária Légió tagjaiért
július 6. Szombat  17,00     Bándi Levente és Fancsali Renáta
    ifjú házasok áldást kérő szentmiséje