A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. június 23-án, évközi 12. vasárnap

Június 26-án szerdán papi osztálytalálkozó lesz templomunkban. Hajdó Vilmos atyát és társait 1967. április 2-án Boldog Emlékű Márton Áron püspök atya szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban. Még élnek 11-en, akik ebben az évben, templomunkban mutatják be a hálaadó szentmisét. Közösségünk és templomunk számára ez megtiszteltetés, Vilmos atya iránti tiszteletből és szeretetből vegyünk részt a szerda esti szentmisén!

Június 27-én, csütörtökön este 7 órakor lesz a jegyes-kurzus soron következő találkozója.

Június 29-én, szombaton Elekes Szabolcs diakónus papszentelése Gyulafehérváron.  Autóbuszt szervezünk Gyulafehérvárra, a papszentelésre zarándoklat jelleget adva az eseménynek, iratkozni és érdeklődni a plébánián lehet. Június 30-án, vasárnap este 6, 30 órakor Elekes Szabolcs első ünnepélyes szentmiséje primiciája templomunkban.

Június 30-án, jövő vasárnap 9, 30 órakor ifjúsági szentmise lesz templomunkban. Az esti primicia miatt délelőtt lesz a tábornyitó szentmise. Este 11 órakor indulunk két autóbusszal Magyarországra, Battonyára nyári ministráns és ifjúsági táborba.

Az elmúlt héten a missziós csoport tagjai kézbesítették a júniusi egyházközségi értesítőt közösségünk családjainak.  Megköszönjük a sajtófelelős és a missziós csoport tagjainak munkáját.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: ksztplb.ro

Heti szentmiseszándékok:

június 23. Vasárnap 9,30
18,30
 + Mihály Ferenc – 7 éves évforduló
 + Csíki Dénes, Margit,
    Magyari Pál és Ilona
június 25. Kedd  8,00  + Bokor Sándor, Dezső és Borbála
június 26. Szerda  18,30  + Alajos, Berta, Domokos és Szilveszter
június 27. Csütörtök  8,00     Szándékra
június 28. Péntek  18,30  + Balázsi Elemér – 10 éves évforduló
június 29. Szombat  18,30     Dajka Izabella és Adorján Gellért
    szentségi házassága

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. június 16-án, évközi XI. vasárnap

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: ksztplb.ro

Júniusi előzetes. Kiemelkedő események:

  • Június 29-én, szombaton Elekes Szabolcs diakónus papszentelése Gyulafehérváron.  Autóbuszt szervezünk, iratkozni és érdeklődni a plébánián lehet.
  • Június 30-án, vasárnap este 6.30 órakor Elekes Szabolcs első ünnepélyes szentmiséje templomunkban.

Heti szentmiseszándékok:

június 16. Vasárnap 9,30
18,30
 + id. és ifj. László András és Anna
 + Vajda Lajos és Tivadar
június 18. Kedd  8,00  + Hadnagy Lajos és Rebeka
június 19. Szerda  18,30  + Erdős Dénes és Erzsébet
június 20. Csütörtök  8,00  + Gálfi Dénes és Veronika
június 21. Péntek  18,30     Forrás Közösség tagjaiért
június 22. Szombat  18,30     25 éves osztálytalálkozó
 + Sorbán Ignác

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. június 9-én, Évközi X. vasárnap

Istennek legyen hála a Fülöp Kurzusért, amelyet a marosvásárhelyi Regnum Christi Alapítvány és a Forrás Közösség szervezett plébániánkon, összesen 43-an vettek részt.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: ksztplb.ro

Júniusi előzetes. Kiemelkedő események:

  • A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, június 14–15-én, Isten szolgája, Áron püspök élete és mához szóló üzenetei alapján Csató Béla pápai káplán, csíkszentkirályi plébános vezet lelki programot. Szeretettel hívják és várják azokat, akik ismerték Márton Áront és azokat, akik szeretnék jobban megismerni mához szóló üzeneteit és imádkoznak boldoggá avatásáért. Érdeklődni, jelentkezni a bejárati plakáton található információk alapján lehet.
  • Június 29-én, szombaton Elekes Szabolcs diakónus papszentelése Gyulafehérváron. Autóbuszt szervezünk, iratkozni és érdeklődni a plébánián lehet.
  • Június 30-án, vasárnap este 6, 30 órakor Elekes Szabolcs első ünnepélyes szentmiséje templomunkban.

Heti szentmiseszándékok:

június 9. Vasárnap 9,30
18,30
 + Hadnagy Domokos és Teréz
 + Domokos Judit
június 11. Kedd  8,00     Szándékra
június 12. Szerda  18,30  + Kovács Margit
június 13. Csütörtök  8,00  + Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért
június 14. Péntek  18,30     Mária Légió Tagjaiért
június 15. Szombat  18,30  + Vass Imre – 1 éves évforduló

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. június 2-án, Évközi 9. vasárnap

Istennek legyen hála, a plébániai hittanórákat ebben a tanévben befejeztük. A hittanosok gyalogos kirándulása Homoródremetébe az esős idő miatt elmaradt, akárcsak a tavaly - az ősz folyamán fogjuk bepótolni. Megköszönjük Istennek az esőt is!

Június 4-én, kedden este 6,00 órakor lesz a zsolozsmás lelkiségi csoport első találkozója a plébánián. Még lehet jelentkezni!

Június 5-én, szerdán este 8 órakor a lektorok havi találkozója a plébánián.

Június 6-án, csütörtökön a jegyes-kurzus soron következő találkozója.

Június 6-7. első-csütörtök, első-péntek. Péntek egyben Jézus Szíve ünnepe, de. 11 órakor Korondon búcsú, a Jézus kápolnánál városunkban du. 5 órakor lesz szentmise. Betegek látogatása és áldoztatása egyházközségünkben csütörtökön du. 5 órától lesz. Templomunkban este 6,30 órakor szentmise, szentmise előtt szentgyónási lehetőség, utána az ifjak egy órás szentségimádása, melyet a végzősökért ajánlunk fel. Ferenc pápánk szentségimádását imádkozzuk el! Ezt követi a felnőttek első-pénteki virrasztása.

Jövő hét végén Fülöp Kurzus lesz plébániánkon, a helyek beteltek.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: ksztplb.ro

Isten fizesse mindazok adományát, akik a fizetés utáni adó 2 %-át ebben az évben is egyházközségünk javára ajánlták fel.

Júniusi előzetes. Kiemelkedő események:

  • az Önkéntesek c. dokumentumfilm a csiksomlyói zarándoklattal kapcsolatosan a Duna Tévében erdélyi idő szerint június 2-án, vasárnap déli 12,00 - órakor kerül adásba, nézzük meg!
  • a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, június 14–15.-én, Isten szolgája, Áron püspök élete és mához szóló üzenetei alapján Csató Béla pápai káplán, csíkszentkirályi plébános vezet lelki programot. Szeretettel hívják és várják azokat, akik Márton Áron püspök mához szóló üzeneteit szeretnék jobban megismerni és imádkoznak boldoggá avatásáért. Érdeklődni, jelentkezni a bejárati plakáton található információk alapján lehet.
  • Június 29-én, szombaton Elekes Szabolcs diakónus papszentelése Gyulafehérváron.  Autóbuszt szervezünk Gyulafehérvárra, a papszentelésre zarándoklat jelleget adva az eseménynek, iratkozni és érdeklődni a plébánián lehet.
  • Június 30-án, vasárnap este 6,30 órakor Elekes Szabolcs első ünnepélyes szentmiséje templomunkban.

Heti szentmiseszándékok:

június 2. Vasárnap 9,30
18,30
 + Jakab György
 + Hosszú és Császár család elhunytjaiért
június 4. Kedd  8,00     Szándékra családért
június 5. Szerda  18,30     Lektor közösség tagjaiért
június 6. Csütörtök  8,00     Szándékra
június 7. Péntek (elsőpéntek)
JÉZUS SZENT SZIVE
 18,30  + Györgyicze Mária – 6 hetes szentmise
június 8. Szombat  18,30  + János, Róza, András, Béla

 

A májusi hónap eseményei közül közösségünk különösen hálás az elsőáldozások ünnepéért, melynek keretében május 12-én és 26-án összesen 69 III. osztályos tanuló járult először szentáldozáshoz. Az elsőáldozási ünnepségek a vasárnapi gyermek mise keretében zajlottak, amelyen minden gyermek szerephez jutott, így ezáltal is megtapasztalhatták a közösségi életbe való aktív bekapcsolódás szépségét. Néhányuk beszámolóját a májusi Egyházközségi Értesítőben olvashatjuk.