A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. július 7-én, évközi XIV. vasárnap

Ebben a hónapban az idős, beteg testvéreket Elekes Szabolcs újmisés fogja meglátogatni július 9-én és 10-én, kedden és szerdán.

Július 9-én, kedden 19 órától a Szent Miklós plébániatemplomban koncertezik a San Francisco-i Golden Gate kórus, Harangjáték együttes, egy japán származású orgonaművész közreműködésével.

Július 11-én, csütörtökön 18 órától Baricz Lajos marosszentgyörgyi pap-költő „Hitem szikla” címmel tart felolvasói estet a székelyudvarhelyi Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban.

Közösségünk gyászolja: Csortán Imre (Tihadar 3/11), temetése szerdán volt a Szent Miklós hegyi temetőben. Valamint Moldovai Miklós (Mórum 8/12), temetése csütörtökön volt szintén a Szent Miklós hegyi temetőben. Foglaljuk őket és gyászoló hozzátartozóikat imáinkba!

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro

Heti szentmise szándékok:

július 7. Vasárnap 9,30
18,30
 + Márton család elhunytjaiért
 + Erzsébet
július 9. Kedd  8,00  + Szabó Árpád – 6 hetes szentmise
július 10. Szerda  18,30  + Pál Domokos, Teréz és gyermekeik
július 11. Csütörtök  8,00  + Fancsali Klára és Lajos
július 12. Péntek  18,30  + László Dénes, Berta, Péterke
július 13. Szombat  17,00

18,30
    Antal Emese és Kocs Levente
    szentségi házassága
 + Gergely Sándor – 1 éves megemlékezés

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. június 30-án, évközi XIII. vasárnap

Istennek legyen hála közösségünk harmadik hivatásáért. Továbbra is imádkozzunk az Úrhoz, hogy küldjön munkásokat aratásába, kísérjük imánkkal a közösségünkből származó felszentelt papokat és szerzeteseket: Mihály Imre, András Attila SJ, Elekes Szabolcsújmisést. Ugyanakkor imával gondoljunk kispapjainkra: Benedek Károly V. éves, András Csaba jezsuita szerzetes növendék, és Juon István Csaba III. éves teológusokra.

Jövő héten, július 5-én elsőpéntek. Ebben a hónapban az idős, beteg testvéreket Elekes Szabolcs újmisés fogja meglátogatni, primiciás áldással és újmisés emlékképpel ajándékozva meg őket. Idős, beteg testvéreink imájukat és szenvedésüket felajánlják papokért is, újmisés látogatással lesz ez viszonozva. A primiciás ünnepséggel járó szervezési problémák lejártával a betegek látogatása július 9-én és 10-én, kedden és szerdán lesz.

Június 30-án, vasárnap este két nagy autóbusszal 90-en nyári ifjúsági és ministráns táborba indulunk a magyarországi Battonyára. Szeretettel kérjük, testvéreinket kísérjék imáikkal.

Hálát adunk a júniusi hónapért, a 13 keresztelőért, a 3 szentségi házasságkötésért, papszentelésért és primíciáért. A közösség nevében megköszönök minden befizetett egyházadót, munkát, imádságot, támogatást.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: www.ksztplb.ro

Heti szentmise szándékok:

június 30. Vasárnap 9,30
18,30
 + Mátyás László – 7 éves évforduló
    Elekes Szabolcs primíciája
július 2. Kedd  8,00     Szándékra
július 3. Szerda  18,30     Lektor Közösség Tagjaiér
július 4. Csütörtök  8,00     id. Pál Dénes – másfél éves évforduló
július 5. Péntek  18,30     Mária Légió tagjaiért
július 6. Szombat  17,00     Bándi Levente és Fancsali Renáta
    ifjú házasok áldást kérő szentmiséje

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. június 23-án, évközi 12. vasárnap

Június 26-án szerdán papi osztálytalálkozó lesz templomunkban. Hajdó Vilmos atyát és társait 1967. április 2-án Boldog Emlékű Márton Áron püspök atya szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban. Még élnek 11-en, akik ebben az évben, templomunkban mutatják be a hálaadó szentmisét. Közösségünk és templomunk számára ez megtiszteltetés, Vilmos atya iránti tiszteletből és szeretetből vegyünk részt a szerda esti szentmisén!

Június 27-én, csütörtökön este 7 órakor lesz a jegyes-kurzus soron következő találkozója.

Június 29-én, szombaton Elekes Szabolcs diakónus papszentelése Gyulafehérváron.  Autóbuszt szervezünk Gyulafehérvárra, a papszentelésre zarándoklat jelleget adva az eseménynek, iratkozni és érdeklődni a plébánián lehet. Június 30-án, vasárnap este 6, 30 órakor Elekes Szabolcs első ünnepélyes szentmiséje primiciája templomunkban.

Június 30-án, jövő vasárnap 9, 30 órakor ifjúsági szentmise lesz templomunkban. Az esti primicia miatt délelőtt lesz a tábornyitó szentmise. Este 11 órakor indulunk két autóbusszal Magyarországra, Battonyára nyári ministráns és ifjúsági táborba.

Az elmúlt héten a missziós csoport tagjai kézbesítették a júniusi egyházközségi értesítőt közösségünk családjainak.  Megköszönjük a sajtófelelős és a missziós csoport tagjainak munkáját.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: ksztplb.ro

Heti szentmiseszándékok:

június 23. Vasárnap 9,30
18,30
 + Mihály Ferenc – 7 éves évforduló
 + Csíki Dénes, Margit,
    Magyari Pál és Ilona
június 25. Kedd  8,00  + Bokor Sándor, Dezső és Borbála
június 26. Szerda  18,30  + Alajos, Berta, Domokos és Szilveszter
június 27. Csütörtök  8,00     Szándékra
június 28. Péntek  18,30  + Balázsi Elemér – 10 éves évforduló
június 29. Szombat  18,30     Dajka Izabella és Adorján Gellért
    szentségi házassága

 

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. június 16-án, évközi XI. vasárnap

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: ksztplb.ro

Júniusi előzetes. Kiemelkedő események:

  • Június 29-én, szombaton Elekes Szabolcs diakónus papszentelése Gyulafehérváron.  Autóbuszt szervezünk, iratkozni és érdeklődni a plébánián lehet.
  • Június 30-án, vasárnap este 6.30 órakor Elekes Szabolcs első ünnepélyes szentmiséje templomunkban.

Heti szentmiseszándékok:

június 16. Vasárnap 9,30
18,30
 + id. és ifj. László András és Anna
 + Vajda Lajos és Tivadar
június 18. Kedd  8,00  + Hadnagy Lajos és Rebeka
június 19. Szerda  18,30  + Erdős Dénes és Erzsébet
június 20. Csütörtök  8,00  + Gálfi Dénes és Veronika
június 21. Péntek  18,30     Forrás Közösség tagjaiért
június 22. Szombat  18,30     25 éves osztálytalálkozó
 + Sorbán Ignác

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése
2013. június 9-én, Évközi X. vasárnap

Istennek legyen hála a Fülöp Kurzusért, amelyet a marosvásárhelyi Regnum Christi Alapítvány és a Forrás Közösség szervezett plébániánkon, összesen 43-an vettek részt.

Szeretettel ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a heti keresztény sajtótermékeket és egyházközségünk weboldalát: ksztplb.ro

Júniusi előzetes. Kiemelkedő események:

  • A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban, június 14–15-én, Isten szolgája, Áron püspök élete és mához szóló üzenetei alapján Csató Béla pápai káplán, csíkszentkirályi plébános vezet lelki programot. Szeretettel hívják és várják azokat, akik ismerték Márton Áront és azokat, akik szeretnék jobban megismerni mához szóló üzeneteit és imádkoznak boldoggá avatásáért. Érdeklődni, jelentkezni a bejárati plakáton található információk alapján lehet.
  • Június 29-én, szombaton Elekes Szabolcs diakónus papszentelése Gyulafehérváron. Autóbuszt szervezünk, iratkozni és érdeklődni a plébánián lehet.
  • Június 30-án, vasárnap este 6, 30 órakor Elekes Szabolcs első ünnepélyes szentmiséje templomunkban.

Heti szentmiseszándékok:

június 9. Vasárnap 9,30
18,30
 + Hadnagy Domokos és Teréz
 + Domokos Judit
június 11. Kedd  8,00     Szándékra
június 12. Szerda  18,30  + Kovács Margit
június 13. Csütörtök  8,00  + Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért
június 14. Péntek  18,30     Mária Légió Tagjaiért
június 15. Szombat  18,30  + Vass Imre – 1 éves évforduló