A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. május 9. - Húsvét VI. vasárnapja

Szeretettel várjuk jövő héten is a gyermekeket és a fiatalokat a plébániai hittanórákra, ifjúsági alkalmakra.

A harmadik csoport elsőáldozása jövő vasárnap a fél 10-től kezdődő szentmise keretében lesz. A gyermekmisét kedvelők megértését kérjük, ugyanis az elsőáldozási szentmisén a templom nagy része az elsőáldozóknak és közvetlen hozzátartozóiknak lesz fenntartva. A szentmisére érkező gyermekek számára fenntartjuk a kórus erkélyét. Őket ide várjuk, a ministránsokat a sekrestyébe.

Csütörtökön, május 13-án Urunk Mennybemenetelének ünnepe, Áldozócsütörtök. Templomunkban az ünnepi szentmise este fél 7-kor kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk!

Közeleg Pünkösd ünnepe. Valamennyien vágyódunk a csíksomlyói búcsúra. Sokunk számára kérdés, hogy a nagy gyalogos zarándoklatot engedélyezik-e a hatóságok. A ferences atyák és Csíkszereda elöljárói hétfőre ígértek bővebb információkat. Amint világosabban látunk, tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket és kedves híveket.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket, kiemelten a Hálaluja Ifjúsági Ének- Zenekar születésnapi emlékkönyvét és CD-jét, mely plebániánk irodájában is megvásárolható.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. május 2. - Húsvét V. vasárnapja

Istennek legyen hála a mai szép ünnepért, az elsőáldozásért. Köszönetet mondunk a hittanárnőnek, a kántor úrnak, a szülőknek, a nagyszülőknek, a tanítóknak a gyermekek neveléséért, valamint munkatársainknak az ünnep előkészítéséért. Isten fizesse!

A kényszervakáció lejártával a héten elkezdődik az iskolai oktatás. A plébániai hittanórákat újraindítjuk. Szerdától kezdve szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a szokásos időpontokban a plébániára.

A Szűzanya hónapjában szerdán, pénteken és szombaton az esti szentmisék előtt elimádkozzuk a májusi ájtatosság imádságait. Ez okból a rózsafüzért már háromnegyed 6-kor elkezdjük. Várunk mindenkit szeretettel!

Május hónap első péntekén meglátogatjuk betegeinket. Az este fél hétkor kezdődő szentmise után szentségimádást tartunk.

Rendkívüli öröm közösségünk számára, hogy e hónap végén, május 29-én papszentelésre kerül sor templomunkban. Az ünnepre készülve és érsek atyánk kérésére válaszolva szombaton, május 8-án este fél 6-tól szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért imádkozva. Mindenkit szeretettel várunk!

Isten fizesse azok adományát, akik a fizetés utáni adójuk 3,5%-át egyházközségünk javára ajánlották fel, és szeretettel várjuk mások felajánlását is. Kitölthető űrlapot találnak az újságos asztalnál, a plébánián, de letölthetik egyházközségünk honlapjáról is. Isten fizesse adományaikat!

Egyházközségünk gyászolja Nyisztor Ferencet a Bethlenfalvi út 50 szám alól. 79 éves korában hunyt el. Temetése kedden, május 4-én du. 3 órától lesz a bethlenfalvi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket, kiemelten a Hálaluja Ifjúsági Ének- Zenekar születésnapi emlékkönyvét és CD-jét, mely plebániánk irodájában is megvásárolható.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. április 25. - Húsvét IV. vasárnapja

Istennek legyen hála a mai szép ünnepért, az elsőáldozásért. Köszönetet mondunk a hittanárnőnek, a kántor úrnak, a szülőknek, a nagyszülőknek, a tanítóknak a gyermekek neveléséért, valamint munkatársainknak az ünnep előkészítéséért. Isten fizesse!

A második csoport elsőáldozása jövő vasárnap a fél 10-től kezdődő szentmise keretében lesz. A gyermekmisét kedvelők megértését kérjük, hiszen az elsőáldozási szentmiséken a templom az elsőáldozóknak és közvetlen hozzátartozóiknak lesz fenntartva. A szentmisére érkező gyermekek számára fenntartjuk a kórus erkélyét. Őket ide várjuk, a ministránsokat a sekrestyébe.

Hétfőn délelőtt 11 órától elkezdjük az elsőáldozók második csoportjának próbáit. Várjuk őket nagy szeretettel a plébániára.

Iskolai vakáció lévén a plébániai hittanórák szünetelnek. Kivételt csupán az elsőáldozásra készülőkkel teszünk. A másik két csoport tagjait a megszokott időpontban, szerdán du. 4 órára várjuk.

Április hónap utolsó vasárnapján hálát adunk a négy keresztelőért. Isten bőségesen jutalmazza meg mindazokat, akik imával, munkával, jelenléttel támogatták közösségünket, illetve egyházi hozzájárulásukkal betértek plébániánkra.

Egyházközségünk gyászolja Bereczki Józsefet a Cipészek 1/9 szám alól. Elhunyt 70 évesen. Temetése szombaton volt a Szent Miklós hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kijáratnál megvásárolható heti keresztény sajtótermékeket, kiemelten a Hálaluja Ifjúsági Ének- Zenekar születésnapi emlékkönyvét és CD-jét, mely plebániánk irodájában is megvásárolható.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. április 18. - Húsvét III. vasárnapja

Jövő vasárnap a fél tíztől kezdődő szentmise keretében sor kerül a harmadikosok első csoportjának elsőáldozásra. A gyermekmisét preferálók megértését kérjük, hisz az elsőáldozási szentmisén a templom nagy része az elsőáldozóknak és közvetlen hozzátartozóiknak lesz fenntartva, így nem fogunk tudni mások-, még a gyermekek számára sem fenntartott helyeket biztosítani.

Hétfőn délelőtt 11 órától elkezdjük az elsőáldozók első csoportjának próbáit. Várjuk őket nagy szeretettel a plébániára.

Iskolai vakáció lévén a plébániai hittanórák szünetelnek. Kivételt csupán az elsőáldozásra készülőkkel teszünk. A másik két csoport tagjait a megszokott időpontban, szerdán du. 4 órára várjuk.

Jövő vasárnap egy órától tartják a Szombatfalvi Szent György Egyházközség búcsúünnepét. Mindenkit szeretettel várnak.

A szentmisék után, valamint hétköznapokon a plébániairodában, megvásárolható a Hálaluja Ifjúsági Ének- Zenekar születésnapi emlékkönyve és CD-je. Az emlékkönyv a lemezt is tartalmazza. Ára 70 lej. A CD-lemez külön is megvásárolható, ára 30 lej.

Isten fizesse azok adományát, akik a fizetés utáni adójuk 3,5%-át egyházközségünk javára ajánlották fel, és szeretettel várjuk mások felajánlását is. Kitölthető űrlapot találnak az újságos asztalnál, a plébánián, de letölthetik egyházközségünk honlapjáról is. Isten fizesse adományaikat!

Egyházközségünk gyászolja Simó Árpádot a Verőfény 8/13 szám alól. Elhunyt 64 évesen. Temetése szombaton, ápr. 17-én volt a Szent Miklós-hegyi temetőből. Őt és gyászoló szeretteit hordozzuk imádságban.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek.

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. április 11. - Húsvét II. vasárnapja

Iskolai vakáció lévén a plébániai hittanórák szünetelnek. Kivételt csupán az elsőáldozásra készülő gyermekekkel teszünk. Őket a plébániára várjuk a megszokott időpontban, szerdán du. 4 órára.

Templomunkban szombaton, április 17-én délután 5 órától püspöki szentmise keretében kerül sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására. Az ünnepségre mindenkit szeretettel várunk!

Az ünnepre készülőben imáságra hívjuk a kedves híveket. A szentmisék végén Isten elé visszük közösségünk bérmálásra készülő tagjait. Kérjük, csatlakozzon imaszándékunkhoz!

Az ünnepre való felkészülés elengedhetetlen feltétele az érintettek lelki megtisztulása. Ezért a bérmálkozásra készülők szülei és bérmaszülei számára alkalmat kínálunk szentgyónásuk elvégezésére. Szerda este 6 órától fél nyolcig állunk rendelkezésükre. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel, végezzék el szentgyónásukat!

A bérmálkozókat szerda este fél nyolcra várjuk. Megtartjuk az első próbát templomunkban. A próba alatt lehetőségük lesz a szentgyónás elvégzésére.

Az utolsó próbára pedig péntek este fél 8-tól kerül sor. Fontos információ: a bérmaszülőknek nem kell a próbákon megjelenniük. Őket a bérmálkozók fogják felvilágosítani szombati teendőikről.

Most, a szentmise után, valamint hétköznapokon a plébániairodában, megvásárolható a Hálaluja Ifjúsági Ének- Zenekar születésnapi emlékkönyve és CD-je. Az emlékkönyv a lemezt is tartalmazza. Ára 70 lej. A CD-lemez külön is megvásárolható, ára 30 lej.

Egyházközségünk gyászolja Sipos-Péterffy Zoltánt a Kisköved 3/12 szám alól. 42 éves korában hunyt el. Temetése csütörtökön volt a belvárosi református temetőben. És gyászoljuk Andorka Máriát a Függetlenség 45/3 szám alól. 40 éves volt. Őket és gyászoló hozzátartozóikat hordozzuk imáinkban.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!