Taizések

Taizé egy franciaországi kis falu, ahol 1940 óta egy ökumenikus férfi szerzetesrend él és tevékenykedik. Alapítója, a svájci származású Roger Schütz, evangélikus vallású volt. A szerzetesközösség ma a világ minden részéről magába fogad mindenféle keresztény felekezetű férfiakat, hogy imán és elvonultságon alapuló életüket a vallások, népek és személyek közötti kiengesztelődésnek szenteljék. Manapság rengeteg országból utaznak ide fiatalok, felnőttek (főként a nyár folyamán), hogy egy hét alatt az elcsendesedésnek, közös imának éljenek, ugyanakkor bekapcsolódjanak a tábor fenntartásába, közös előadásokon, tevékenységeken vegyenek részt, ezáltal pedig ismerkedjenek, barátkozzanak más nemzetek tagjaival.

Azokból a fiatalokból, akik a nyári vagy valamely európai nagyvárosban megszervezett téli találkozókra akartak eljutni, több plébánián is külön lelkiségi csoport alakult. Így van ez plébániánkon is, ahol a Taizés csoport 1996-tól heti egy alkalommal találkozik. A kedd esti találkozókon az imára és taizés énekek éneklésére fektetjük a hangsúlyt, de rendszerint megbeszélésre kerülnek vallási-hitbeli kérdések is.

Régebben, amíg külföldre utazni sokkal több bonyodalommal járt, és csupán keveseknek adatott meg ez a lehetőség, a csoportnak, illetve a nemzetközi találkozóknak nagyobb vonzereje volt. Néhány éve azonban a létszám kb. tízre csökkent, ám akik rendszeresen járnak, azoknak nagy lelki örömet jelent az ehhez a közösséghez tartozás tudata. Találkozóinkra szeretettel várunk olyan fiatalokat, felnőtteket – felekezetre való tekintet nélkül, – akik rokonszenveznek a taizéi közösséggel, az ő életformájukkal, lelkületükkel.

Jelenlegi vezető: Máté Éva