András Csaba

András Csaba

1989. november 7-én született Székelyudvarhelyen.

Szülővárosában végezte iskoláit, és itt is érettségizett a Tamási Áron Gimnázium diákjaként 2008-ban.

Abban az évben kezdte el tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, ahol 4 évet végzett el, majd a gyakorlati év befejezése után felvételét kérte a Jézus Társasága (jezsuita) szerzetesrendbe.

Pasztorális évét a szászrégeni, valamint a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánián töltötte, amelyről beszámolóját itt olvashatjuk.

2020 június 27-én Rómában diakónussá szentelték.