A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2022. január 16. - Évközi II. vasárnap

A hittanos gyermekeket és fiatalokat szeretettel várjuk jövő héten a megszokott időpontban a hittanórákra, ifjúsági alkalmakra, bérmálkozói felkészítőre.

Jövő héten kezdődik az imahét a keresztények egységéért. Úgy gondoljuk, jelen körülmények között a legbölcsebb, ha templomunkban maradunk és a szentmisék keretében fohászkodunk a keresztények egységéért. Mindenkit szeretettel hívunk-várunk a jövő heti szentmisékre.

A bérmálkozásra készülők számára örömmel hirdetjük, hogy érsek atyánk kitűzte a bérmálás időpontját, melyre – emberi számítás szerint – május 7-én, szombaton du. 5 órától kerülne sor.

Örömmel tudatjuk, hogy a Forrás közösség Plébániánk támogatásával egy tíz hetes hiterősítő kurzust – lelkigyakorlatot szervez, melynek neve „Élet a Lélekben Szeminárium”. Ez a kurzus egy olyan eszköz, amely a Szentlélek ereje által egy mélyebb keresztény élethez vezet. A Szeminárium nem fogja megoldani a résztvevők minden emberi problémáját, nem fogja levenni senki keresztjét, de segít azt felvenni és hordozni, mély kapcsolatban a megfeszített és feltámadt Úr Jézus Krisztussal. A Szeminárium február 1-től húsvétig fog tartani. Az alkalmak kedd esténként lesznek 6-tól 8-ig. Az első alkalom helyszíne templomunk lesz. Nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek, aki szeretne hitében elmélyülni, megerősödni. Szórólapokat az újságos asztalnál találnak.

Egyházközségünk gyászolja Zepeczáner Jenőt a Kisköved utca 9/8 szám alól. Elhunyt 76 évesen. Temetése kedden lesz a belvárosi református temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2022. január 9. - Urunk megkeresztelkedése

A házszentelések befejeztével a magunk és munkatársaink, valamint a ministránsok nevében köszönetet mondunk a szép találkozásokért, közös imákért és nagyvonalú adományaikért. Isten fizesse!

A hittanos gyermekeket és fiatalokat szeretettel várjuk jövő héten a megszokott időpontban a hittanórákra, ifjúsági alkalmakra, bérmálkozói felkészítőre.

Kovács Gergely érsek úr – január 1-i hatállyal – új díjszabásokat állapított meg a liturgikus szolgáltatásokra vonatkozóan. A szentmise díjszabása 20-ról 30 lejre, a temetési illeték 200-ról 300 lejre emelkedik.

Egyházközségünk gyászolja Szécsi Antalt a Céhek utca 17/4 szám alól. Elhunyt 84 évesen. Temetése szerdán volt a Szent Miklós hegyi temetőben. És gyászoljuk László Annát a Kisköved utca 9/5 szám alól. Elhunyt 94 évesen. Temetése pénteken volt a Szent Miklós hegyi temetőben. Őket és gyászoló hozzátartozóikat hordozzuk imáinkban!

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2022. január 2. - Karácsony utáni II. vasárnap

Hétfőtől szerdáig (jan. 3-5.) reggel 8 órától végzünk szentmisét, utána két csoporttal házszentelésre indulunk. A házszentelések sorrendjét megtalálják a hirdetőtáblán és az Egyházközségi Értesítő decemberi számában.

Csütörtökön, január 6-án, Vízkereszt ünnepe. Templomunkban az ünnepi szentmisét este fél hétkor tartjuk.

Ugyanezen a napon lesz Homoródremetén és környékén a házszentelés. 10 órától szentmisét végzünk a remetei templomban, utána indulunk a családok meglátogatására.

A középiskolások számára jövő héten elkezdődik az oktatás. A plébániai hittanórákat csak január 11-én, kedden kezdjük. Kivételt csak a bérmálkozásra készülő fiatalokkal teszünk, akiket szeretettel várunk szerdán, jan. 5-én este 6 órára a plébániára.

Január 7-ike a hónap első pénteke. Betegeinket házszentelés alkalmával meglátogattuk, megáldoztattuk. Este fél héttől szentmisét végzünk és utána megtartjuk a szokásos elsőpénteki szentségimádást.

Egyházközségünk gyászolja Venczel Kálmánt a Győzelem utca 33/5 szám alól. Elhunyt 72 évesen. Temetése csütörtökön volt a Szent Miklós hegyi temetőben. Őt és gyászoló hozzátartozóit hordozzuk imáinkban.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Közösségünk minden tagjának, családjának Isten áldásában bővelkedő új esztendőt kívánunk!

A Kis Szent Teréz Plébánia hirdetése,
2021. december 26. - Szent család vasárnapja

Isten fizessével köszönjük meg a mai szentmiséken adott adományaikat, melyeket egyházmegyénk családpasztorációs tevékenységinek támogatására fogunk felajánlani.

December 27 és 30 között, hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától végzünk szentmisét és utána három csoporttal házszentelésre indulunk. A házszentelések sorrendjét kifüggesztettük a hirdetőtáblára, de megtalálják az Egyházközségi Értesítő decemberi számában is. Kérjük, figyeljenek arra, hogy kapujukra, ajtójukra láthatóan legyen kiírva a házszám.

Megértésüket kérve jelezzük, hogy maszkot fogunk viselni, a szent kereszttel csak áldást adunk, és az ünnepi jókívánságok elmondása után nem rázunk kezet. Legyen ünnep a ház és a család megáldása! Az asztalon égjen gyertya és legyen előkészítve egy kis kereszt, amit a szertartás végén a családfő odanyújthat családtagjainak, hogy tiszteletük jeleként csókkal illessék.

Pénteken, dec. 31-én este fél héttől hálaadó szentmisét végzünk év végi beszámolóval, Tedeummal. Majd éjfél előtt egy negyed órával kinyitjuk templomunk ajtaját, rövid szentségimádást végzünk. Szeretettel várunk mindenkit: adjunk hálát a múló esztendőért és kezdjük együtt, Isten jelenlétében az új esztendőt.

Szombaton, január 1-én, újesztendő napján, Szűz Mária Isten Anyjának ünnepe. 11.30-tól ünnepi szentmisét végzünk. Este fél hétkor pedig előesti szentmisét.

December hónap utolsó vasárnapján hálát adunk az adventi szentidő kegyelmeiért, a szép ünnepi szentmisékért, az fiatalok és gyermekek pásztorjátékáért, két keresztelőért. Isten jutalmazza meg bőségesen mindazokat, akik egyházi hozzájárulásukkal betértek plébániánkra, illetve munkával, imával, jelenléttel támogatták közösségünket.

Isten éltesse mindazokat, akik jövő hét folyamán születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek!

Közösségünk minden tagjának, családjának Isten áldásában bővelkedő új esztendőt kívánunk!

Szentmisék rendje a karácsonyi szentidőben és az új évben

Házszentelések beosztása 2021 - 2022