Kisegítő lelkész - Tamás Huba

Tamás Huba

Születés helye és ideje: Székelyudvarhely, 1978. november 6.

Pappászentelés helye és ideje: Gyulafehérvár, 2005. június 19.

Teológiai tanulmányok:

  • 1998 – 2005, SIS, Gyulafehérvár
  • 2016 – 2017, BBT, Kolozsvár
  • 2009 – 2011 PUL (Pápai Lateráni Egyetem), Róma

Papi jelmondat:

„A te arcodat keresem, Uram!” (Zsolt 27,8)

Szolgálati helyek:

  • 2005 – 2009 – Barót, Róm. Kat. Plebánia, segédlelkész
  • 2011 – 2012 – Csíkszereda, Szent Kereszt Róm. Kat. Plébánia, segédlelkész
  • 2011 – főegyházmegyei ministránslelkész
  • 2012 – 2017 – Homoródkarácsonyfalva, Róm. Kat. Plebánia, plebános
  • 2016 – Székelyudvarhely, Kis Szent Teréz Plébánia, kisegítő lelkész