A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség rövid története

Kovács Sándor főesperes, aki 1984-2007 között volt udvarhelyi plébános és főesperes, szükségesnek látta a székely anyavárost is több egyházközségre osztani a hatékonyabb lelkipásztori munka miatt a II. vatikáni zsinat szellemében.

Így alakult 1995-ben Udvarhely keleti felén, a Hargita felé vezető úttal párhuzamosan a Bethlen negyedben, a Kis Szent Teréz egyházközség, majd a város nyugati felén 2004-ben külön plébánia lett Szombatfalva Szent György oltalma alatt.

A Kis Szent Teréz plébániaépület alapjául egy külföldre távozott atyafi pirosba felépített lakóháza szolgált. Ennek első helyben lakó papja az egyházközség első plébánosa Botár Gábor, aki 1994-től helyi lelkész, 1996-tól plébános.

A plébániát, mint jogi személyt határokkal dr. Jakubinyi György érsek úr alapította 1995. június 1-én.

A jelenlegi plébániakomplexum épülete az eredeti háznak többszöröse, közösségi tevékenységi célokra kialakítva. 1994 – 1996 között készült el. 1996-tól egy 180 m2-es emeleti terem szolgált ún. házi kápolnának, ahol a szentmisék és tevékenységek folytak, épült a lelki templom, a közösség.

1997-ben elkezdődött a templomépítés, amely 2001-ben fejeződött be. 2001. október 1.-én. Kis Szent Teréz ünnepén, Dr. Jakubinyi György érsek úr szentelte fel a templomot.

2001-2003 között - mivel már a plébániát nem kellet templomként is használni - termeket alakítottak ki és kiépítették a tetőteret, amely alkalmas vendégek fogadására.

A Bethlen lakónegyedből 23 utca és bejárat tartozik az egyházközséghez, mintegy 5283 keresztény hívővel. Az egyházközség átlagéletkora 38,85 év.

1998-ban a plébános saját elhatározásából filiát (leányegyházközséget) kért: Homoródremetét. Kis falu a Homoród forrásánál, ahol jelenleg 43-an élnek. Orbán Balázs szerint valamikor az Udvarhelyhez közeli Szarkakőn virágzó falu volt. A tatárok pusztítása elől menekültek a nevezett völgykatlanba, ahol „remete életmódot folytattak”. Külön papja is volt sokáig a falunak. 1985-től Udvarhely – Szent Miklós plébánia filiája. Id. Szent Jakab apostol az 1834-ben épült templom védőszentje, amelyet sikerült teljesen felújítani. Msgr. Jakubinyi György érsek atya áldotta meg 2010. július 3-án. A homoródremetei plébániaépület patinás, de az is javításra szorul. 

A Kis Szent Teréz egyházközség nagyon életképes közösség. A kommunizmus végén a munka és lakáslehetőség miatt a környező falvakból beköltöztek a székelyek Udvarhelyre, a Bethlen negyedbe. Meghatározó, hogy ki honnan jött, nagy százalékban látni rajtuk a szülőfalu mentalitását az ottani gyermekkori vallásos életet, benyomásokat, az ottani és akkori papok munkáját.

Élő közösség, több lelkiségi tevékenység is van a plébánián.

Eukarisztikus lelkületű közösség a szentmisén résztvevők több mint 50 %-a szentáldozáshoz járul. Az eukarisztikus évben bevezetett szerda esti félórás szentségimádást közkérésre meghagytuk és meghonosodott.

Felnőtt női és férfi valamint gyermekrózsafüzér társulatok vannak. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise előtt a templomban elimádkozzuk a Rózsafüzért. Ide kapcsolódik a Mária Légió működése.

1996-tól „él” az Élet a Lélekben karizmatikus lelkiség, aminek ma Forrás közösség a neve.

Több száz hittanos és ministráns gyermek kapcsolódik bele az egyházközség életébe. A leggyakorlóbbak részére nyaranta strandtáborban való részvétel is van Battonyán, Magyarország keleti felében, a viharsarokban. 2013-ban volt a 15. évi táborozásunk.

Nálunk honosodott meg az évi csíksomlyói zarándoklat szervezése Pünkösdkor. Az utóbbi években a városból, a környékről és az anyaországból (egyre többen!) kb. 600-800-an vállalják az utat Csíksomlyóra, melyből mintegy fele visszafelé is gyalogosan jön. Nagy élmény gyalog átmenni a Hargitán énekelve, imádkozva, esőben, napsütésben.

Fiataljaink a bérmálkozók csoportjába (2 évente van bérmálás 70-100 fiatal járul a keresztény nagykorúság szentségéhez, akik X-XI. osztályosok ill. 16-17 évesek), a Huncutok, a Pitypang és a Hálaluja csoportba tömörülnek.

2001-től összesen heten indultak papi pályára. Négyen elérték az oltárt: Mihály Imre, András Attila SJ, Elekes Szabolcs és Benedek Károly Róbert. Jelenleg egy diakónusunk van, András Csaba jezsuita.

Általában kétszer több a keresztelések száma a temetéseknél. Jónak mondható a kapcsolat a testvér református és unitárius felekezet lelkészeivel és tagjaival. A testvér keresztyének is szívesen jönnek templomunkba családtagjaikkal szentmisékre, illetve programokra.

2015 augusztus 1-től Tamás Barna segédlelkészként került plébániánkra, majd 2016 augusztus 1-től kapta meg a plébánosi kinevezését.

2016 február 18-án váratlanul elhunyt egyházközségünk első plébánosa dr. Botár Gábor.

2016 augusztus 1-től Tamás Huba segédlelkészként került plébániánkra.