Sajtóreferens – Molnár Melinda

Molnár MelindaGyergyóditróban születettem, Székelyudvarhelyen és Budapesten tanultam. Húsz éve írok hivatásszerűen. Tudósításaim, riportjaim, jegyzeteim a Búzamag és a Tarsoly havi lapokban, egyházközségi értesítőkben, a Vasárnap Katolikus Hetilapban, a Keresztény Szóban, a Csíki és Gyergyói Hírlapban, a Krónikában, tematikus publikációkban és évkönyvekben jelentek meg. 2006-tól az Udvarhelyi Híradó Hit-Vallás rovatának szerkesztője vagyok. Ugyanott az időseknek szóló Koröltő, valamint a szülőföldön maradást erősítő Hazataláló és a Kenyérmadár rovatokat írom.

Első, Márton Áron ditrói káplánévéről szóló kötetem 1998-ban jelent meg. Portrékat, interjúkat, beszélgetéseket tartalmazó, Mit mondjak magának? című könyvemet 2015-ben a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület adta ki. Több könyv társszerzője vagyok. Közösségépítő tevékenységemet és irodalmi pályázatokra írt alkotásaimat többször díjazták. 1997-től tagja vagyok a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének.

Pedagógusként a közösségépítést és az új módszerek alkalmazást tekintettem legfontosabbnak. További munkaterületeimen ugyanezt folytattam: nagy rendezvények és lelkiségi programok szervezésében, közzétételében szereztem tapasztalatot.

A Lisieux-i Kis Szent Teréz egyházközség megalakulása óta tudósítok azokról a tevékenységeinkről, amelyek nyomán valódi lelki otthonunknak érezzük a templomot és a plébániát. 2016. szeptemberétől szerkesztem egyházközségi értesítőnket. Bízom abban, hogy eme havi olvasmánnyal is erősíthetjük a közösséghez tartozás örömét.